ทางรอดของสื่อไทยในยุค Digital

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า จัดงานเสวนา ทางรอดของสื่อไทยในยุคดิจิทัล ซึ่งมีนักวิชาการและผู้บริหารที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนไทยทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ โดยส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องกันว่า สื่อหลักจะยังคงอยู่ได้ ต้องยึดความตัวตนของตนเองให้มั่นคง

นางสาวอุรศา จิตต์ธรรมวนิช บรรณาธิการนิตยสาร Liftstyle and Travel ได้ระบุถึงวิธีการเอาตัวรอดของนิตยสาร ในงานเสวนา “ทางรอดของสื่อไทยในยุคดิจิทัล” ว่า ทางบริษัทได้แบ่งสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนตีพิมพ์ เป็นนิตยสารแจกฟรีในสนามบินและวางบนสายการบิน ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางเวปไซต์ และเพจ นำไฮไลท์ของนิตยสารมาขึ้นเวปเพื่อดึงความสนใจ ด้วยวิธีนี้ได้รับการตอบรับที่ดี และยังสามารถรักษาหน้าโฆษณาไว้ได้

ด้านนายสิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ วิเคราะห์ว่า บริษัทสื่อหลายแห่งใช้วิธีนำเสนอในหลายแพลตฟอร์มเพื่อกระจายการเข้าถึงผู้บริโภค แต่สื่อหลายสำนักวิ่งตามกระแสการแชร์เพจมากเกินไป ด้วยการนำเสนอซ้ำ สื่อหลักกลายเป็นสื่อมือสอง

นอกจากนี้ ได้เสนอแนะนำสื่อกระแสหลัก ควรกลับไปมองความถนัดของตนและเน้นการพัฒนคุณภาพที่แตกต่างจากสื่อออนไลน์ โดยเชื่อว่าผู้บริโภคยังคงต้องการข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่เขาสนใจ

เด็กยุคใหม่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับสื่อดิจิทัล
 • เด็กยุคใหม่ใช้ Smart Phone และสื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุใช้สื่อผสมทั้งสื่อ Traditional และสื่อดิจิทัล
 • สื่อหลักอื่นๆ กลายเป็น Ctrl+C Journalists เอาข้อมูลจาก Social Media มาทำข่าว แชร์ซ้ำไปซ้ำมา เพจของไทย ก้อปปี้ข่าวจากเว็บจีน -> สำนักข่าวไทย ก้อปปี้ข่าวจากเพจไปนำเสนอต่อ ทำให้ไม่มีคุณค่าของข่าว
 • ควรเปลี่ยนวิธีการหาข่าว ทำเรื่องเชิงลึก แต่ย่อยข้อมูลผ่านการนำเสนอที่เข้าใจง่าย เช่น Infographic
 • ในยุคที่สื่อดิจิทัลกลายเป็นแหล่งแรกในการรับข่าว สื่อไทยต้องเข้าใจการอพยพของสื่อ และปรับตัว เลิกแชร์ข่าวซ้ำไปซ้ำมา เปลี่ยนมาทำเนื้อหายากๆ ให้เข้าใจง่าย ลงใน Platform ที่เหมาะสม
 • สื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อออนไลน์ จริงๆ แล้วเป็นแบบเดียวกัน เพียงแต่ใช้คนละศาสตร์
 • นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ยังมีทางรอด ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ เนื้อหาที่ดีทำให้มีคุณค่าน่าเก็บสะสม
 • อย่าลดความเป็นตัวเองลง ดำรงคุณค่า และเอกลักษณ์ของตัวเองบนหน้ากระดาษไว้ แต่เพิ่มช่องทางบนสื่อดิจิทัลด้วย จะทำให้สิ่งพิมพ์อยู่รอด
 • นิตยสารอยู่ได้ด้วยเงินค่าโฆษณา ไม่ใช่การขายเล่ม เมื่อโฆษณาย้ายที่ไปยังสื่อดิจิทัล จึงทำให้เกิดภาวะขาดทุน
 • 3 ทางเลือกสำหรับสื่อนิตยสาร
 1. ตาย ปิดตัวลง
 2. ลดขนาดลง ลดต้นทุนลง
 3. กลายพันธุ์ (ปรับตัว)
 • การกลายพันธุ์จะต้องไม่ทิ้ง Brand DNA / Brand Essence / Core Brand Value ซึ่งจะไม่มีใครมาแย่งได้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิด Brand Benefit และ Brand Value
 • มื่อมีแผนธุรกิจใหม่ โครงสร้างใหม่ สิ่งที่จะต้องปรับตัวคือ “คน” ธรรมชาติของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะทำได้ แต่บางคนไม่ได้ ปกติแล้วธรรมชาติของคนทำนิตยสารจะ “ชิล” เดินช้ากว่าคนอื่น แต่เมื่อต้องปรับตัวเป็นออนไลน์ กลายเป็นต้องวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่น
 • ทุกๆ ธุรกิจต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์, นิตยสาร หรือแม้แต่คนทำสื่อออนไลน์, เว็บไซต์เองก็ต้องปรับตัวเช่นกัน
 • ธุรกิจสื่อไทย จะแข่งกับ Facebook, Google นั้นทำได้ยาก บริษัทเหล่านี้มีงบที่ใช้เพื่อพัฒนาโปรดักส์เป็นหมื่นๆ ล้าน ซึ่งสิ่งที่ทำได้คือ ทำ Content ให้ดี ให้ค้นหาเจอผ่าน Google สร้างความโดดเด่นในเชิง Content ให้คนค้นหา เช่น ค้นหาร้านอาหาร แล้วต่อท้ายด้วย wongnai, ค้นหารีวิว ต่อท้ายด้วยคำว่า pantip เป็นต้น
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.