Result Oriented Solution for the Future

โดยคุณหมอคิด นพ ศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล

การเข้าสู่ยุค Digital ทำให้อาชีพหนึ่งที่มีการทำมาอย่างยาวนานต้องปรับตัวอย่างหนักหน่วง ธุรกิจนั้นคือ

“Agency (ธุรกิจตัวกลาง)”

เมื่อก่อนเวลาเราจะลงโฆษณาอะไรบางอย่างนั้น เราจะต้องหาใครสักคน ซึ่งนั่นก็คือ “Agency” ที่จะมาช่วยเราเป็นตัวกลางในการโฆณาลงสื่ออะไรบางอย่าง แต่เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอล ยุคที่อะไรๆก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ เช่นการโฆษณาบน Facebook ที่แม้แต่เด็กๆยังทำเองได้ ทำให้ Agency ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก

ธุรกิจ Start up เป็นอีกธุรกิจที่มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง และเป็นที่นิยมเป็นจำนวนมาก สิ่งที่จะช่วย Start Up นั้นคือ

1.Venture Capital (การหาทุน เช่น ธนาคารที่ปล่อยกู้)
2.Incubator (เป็นเหมือนค่ายทหารที่ไว้ฝึก Start Up มือใหม่)
3.Co-working Space (เป็นค่ายที่ไว้หาคนที่เก่งๆมาให้คำปรึกษาเรา)
4.Institute (เป็น Event หรือสถาบันที่ฝึกสอนเรื่อง Start up โดยตรง)

Start up ที่ทำรายด้ายได้เกิน 1 หมื่นล้านเหรียญ เราจะเรียกว่า “Unicorn”

ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มี Start up รายไหนที่ทำรายได้ถึง Unicorn แต่ในประเทศใกล้เคียงนั้นก็มีบ้างแล้ว ที่ดังๆจะเป็น Garena ที่คอเกมรู้จักกันดี หรือ Uber และ Grab ที่เป็น Start up ที่เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของรถแท็กซี่แม้แต่คันเดียว

สาเหตุที่ Start up ในประเทศไทยยังไม่สามารถไปถึงระดับ Unicorn ได้นั้นก็เพราะ

  1. ขาด Startup Maturity (บริษัท Start up รุ่นพี่ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว)
  2. ขาด Investment Option หรือเงินลงทุน เพราะธนาคารยังไม่ให้เงินกู้ Start up ในไทย เพราะไม่มีความน่าเชื่อถือพอว่าจะมีรายได้มาใช้คืนธนาคาร
  3. ขาด Corporate Innovation หรือบริษัทวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ซึ่งจริงๆในไทยก็มีบริษัทอะไรแบบนี้ที่เราเรียกกันว่า สวทช ซึ่งมีแต่นักวิทยาศาสตร์คุณภาพ เราขาดอย่างเดียวก็คือเงินลงทุนเท่านั้น

การจะทำให้ Start up ในยุคนี้ประสบความสำเร็จได้นั้น เราจะต้องสร้างมูลค่าให้กับองการณ์ วางแผนอนาคตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

แนวคิด Design Thinking นั้นสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และยังสามารถใช้ในการคิด Innovation ใหม่ๆได้ดีด้วย ซึ่งหลักการของมันเพียงข้อเท่านั้น คือ

  1. Empathize — คิดปัญหาที่เราต้องการจะแก้ โดยถามคนที่มีปัญหานั้นจริงๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้ของเราคือกลุ่มไหน?
  2. Define-คิดว่าผู้ใช้ของเราต้องการอะไร?
  3. Ideate-รวม Brainstorm นำความคิดไอเดียจากคนหลายๆคนที่ช่วยกันนำเสนอ
  4. Prototype-นำเสนอผลงานไอเดียของตนเองออกมาเป็นตัวต้นแบบ Draft หยาบๆ
  5. Test-แชร์ผลงานของเราไปให้ผู้ใช้ได้ทดสอบ เพื่อนำผลงานไปปรับปรุง
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.