Analyse: Particl Project

Voorwoord:

Originele auteur: “Cryptoguard”, Particl enthousiast en gerenommeerd community lid.

Link origineel artikel: https://decentralize.today/in-depth-presentation-of-the-particl-project-b3a41923a07e

Dit artikel bevat alle zaken die de visie omvat waar het Particl team naar toe streeft, en wat mezelf veel heeft bijgebracht! De technische uitleg in de Engelstalige versie kan soms verwarrend overkomen of moeilijk te begrijpen zijn dus heb ik mijn best gedaan om de instap drempel te verlagen met deze vertaling zonder de integriteit van het artikel aan te tasten.

Wat Is Particl?

Om het kort op te sommen Particl is een privacy gefocust blockchain platform (open-source) waarop een Peer2Peer hybride ecosysteem gebouwd word. Het eerste officiële ondersteund Particl Dapp (Gedecentraliseerde Applicatie) is een compleet gedecentraliseerde en anonieme marktplaats, die kopers en verkopers met elkaar in contact brengt! Waar ze op een veilige manier met elkaar kunnen handelen zonder tussenkomst van een externe partij. Dit zal mede mogelijk gemaakt worden door een anoniem “instant-messaging”(berichtwissel) systeem vergelijkbaar met Bitmessage. Het Particl platform is munt/token en protocol neutraal gericht. (Meer details volgen later in de presentatie)

Gewaarschuwd deze Dapps zijn niet vergelijkbaar met Ethereum Dapps. Particl gebruikt geen “smart contracts” (slimme contracten) maar wordt in tegenstelling hardcoded (als code vastgelegd) in de gebruikers software. Dit maakt Particl Dapps zowel efficiënter als veiliger.

Waar komt Particl vandaan?

Particl is de succesvolle opvolger van het “ShadowProject” (https://shadowproject.io/en) een privacy gefocuste cryptomunt project dat opgericht werd in Augustus 2014. Het team achter dit project wordt beschouwd als echte innovators in de crypto scene, en hebben op succesvolle wijze als eerste vele innovatieve features uitgebracht, zoals de eerste HTML5 wallet (portefeuille), alsook een stakende mobiele wallet uitbracht met een volledig gecodeerd instant berichten systeem. Dit team heeft ook als eerste een HD wallet (HD portefeuille) met ring signaturen ontworpen die gebouwd is op de Bitcoin code base.

De grafische wallet (Umbra) is geprogrammeerd in HTML5 en is in de “altcoin” community gekend voor zijn gebruiksvriendelijkheid en prachtige design.

Niet lang na het overschakelen van een “Proof Of Work” (POW) naar “Proof Of Stake” systeem (POS) is het team gestart aan een gedecentraliseerd & anonieme marktplaats. Dit werd lange tijd beschouwd als het waardevolste onderdeel van de Schadow Blockchain.

Eind December 2016 deed het gerucht de ronde dat de ontwikkelaars van het “ShadowProject” een vergadering bijwoonden met enkele belangrijke personen in Hong Kong en dat er grote zaken in de lift hingen. Vrijdag 17 Maart kwam het team eindelijk met het nieuws naar buiten, dat ze het ShadowProject moesten verlaten en dat het volledige team verhuisde naar een groter en nieuw project genaamd Particl. Deze plotse beweging waar niemand op had kunnen anticiperen was noodzakelijk om het team de financiële middelen te geven om op voltijdse manier te kunnen werken, voordien werd er op een vrijwillige basis gewerkt en werd niemand betaald. In feite werden ze door hun Hong Kong partners, alsook door advocaten & PR bureaus op gewezen dat de naam “Shadow” taboe is en weigerden alle medewerking en vorm van associatie met dit project.

De nieuwe visie van dit project bracht dan ook enkele structurele veranderingen in de “code” met zich mee, die geprogrammeerd moest worden in de SDC (Shadow) blockchain en gebruikers software. Om al deze bovenvermelde redenen heeft het toenmalig SDC (Shadow) team beslist om het project volledig te verlaten en een nieuwe weg in te slaan.

Particl Foundation

Het Particl Foundation is een geregistreerd (non-profit) juridische entiteit in Zwitserland. Omdat het team onderzocht hoe het fondsen kon verwerven om hun activiteiten verder te zetten was er nood aan een onafhankelijk juridisch lichaam die de fondsen kon ontvangen en uitgeven in de naam van het project.

Het is ook uit logistieke noodzaak voor dit project om de financiële kant van zaken te laten regelen door een team van experten, zoals uitbetaling van lonen, freelancers, website hosting facturen etc.. alsook een belangrijk onderdeel voor het onderhandelen met 3de partijen (partners, beurzen, banken, PR bureaus).

Als financiering strategie voor het Particl Project werden (aandeel)houders van de SDC (Shadow) crypto munt de mogelijkheid geboden om hun SDC munten om te ruilen voor PART (Particl) crypto munten (1:1 ruil), met de mogelijkheid om extra Bitcoin te doneren die in ruil extra Particl munten (PART) zouden opleveren. Deze extra Bitcoins is wat het team zal gebruiken om het project verder te financieren.

In totaal hebben ze voor een 750.000 dollar aan Bitcoin verzameld. (Aan huidige koers is de waarde 1 400 000 dollar),ook werd 6% van het totaal aantal Particls (513,502PART) gereserveerd voor de ontwikkeling van het project. Voor een secundaire “financiering” ronde heeft het team 996 000 PARTs gereserveerd die zullen worden verkocht wanneer er een MVP (Minimum Viable Product) van de marktplaats uitgebracht wordt. Deze extra fondsen zullen worden uitgegeven aan loonlasten, juridische hulp, nieuwe teamleden, marketing doeleinden en zeer belangrijk te melden dat een onafhankelijk partij de open-source basiscode zal onderwerpen aan een “code” audit meestal gedaan door een universiteit in de Verenigde Staten.

Terwijl het verleidelijk was om meer fondsen te verzamelen bleef de redenering achter deze crowdfund (inzameling) beperkt en gezond. Het totaal ingezameld bedrag is berekent op factoren die nodig zijn om het project voor 1 volledig jaar te financieren. Tegenwoordig verzamelen nieuwe ICO’s (Initial Coin Offers) tientallen tot zelf honderd miljoen aan dollars op, maar eerlijk gezegd is dit niet nodig om een project en hun ontwikkelaars te betalen. Er kan gedebatteerd worden dat zulke projecten die veel geld inzamelen hun drijfveer verliezen gezien hun nodige fondsen al verzekerd zijn! In de meer traditionele Venture Capitalist kringen zou het haast ondenkbaar zijn om zulke bedragen in te zamelen met enkel een idee of vluchtig geschreven White paper en zonder een MVP (Minimum Viable Product). Het is meer dan waarschijnlijk dat zulke projecten de aandacht zullen trekken van officiële instanties die met twijfel toekijken naar de methodes die gebruikt worden om deze fondsen te verzamelen.

Het Particl team heeft daarom de traditionele wijze van de Venture Capitalists gevolgd en een “seed”(begin) ronde georganiseerd, voor er sprake kan zijn van een grotere inzameling van fondsen. Deze strategie werd dan ook aangemoedigd door het juridisch team van Particl. Niet alleen zorgt deze structuur voor een eerlijke inzameling van fondsen, maar creëert mede een drijfveer voor het Particl Team om te werken, en een afgewerkt product te leveren aan de aandeelhouders en zijn community. Het uiteindelijk doel van het team is om zoveel mogelijk fondsen te verzamelen tijdens de secundaire “financiering” ronde (de overige 996.000 PARTs gereserveerde munten). Ze hebben dus alle redenen in de wereld om een goed werkend product te leveren dat een meerwaarde zal leveren aan de Particl munt.

Bitcoin Code base

Particl is een privacy platform die zijn eigen munteenheid gebruikt, PART. Het is gebouwd op de laatste Bitcoin code base (0.14.2) waar het team van ontwikkelaars maar liefst 100 000 nieuwe lijnen aan code hebben toegevoegd waardoor dit een zeer unieke munt is met een ton aan nieuwe features.

Bitcoin is de aller eerste digitale crypto munt eenheid, waardoor er dus veel informatie en kennis beschikbaar is, en dus ook de meeste geteste blockchain. Door eerder vermelde redenen is het aanneembaar dat de Bitcoin code base de veiligste is om op verder te bouwen.

Sommige onderdelen die eigen zijn aan deze Bitcoin code base zijn HD wallets, Multi-sig adressen (volledig geïntegreerd in de grafische interface), Block Pruning (deze bespaard veel schijfruimte wanneer de “chain” volledig gesynchroniseerd is), fast syncing, Tor integratie, libsecp256k1 signing en signature validation, direct headers announcement, notifications through ZMQ, compact block support, ARM builds. Deze link geeft een beter overzicht van deze onderdelen. https://bitcoinmagazine.com/articles/bitcoin-core-0140-released-whats-new/

Dubbel token systeem

Waarom zouden we hoeven te kiezen tussen privacy en gebruiksvriendelijkheid wanneer we beide kunnen hebben, op dezelfde blockchain? Dit is één onderdeel van de grote veranderingen die het team gemaakt heeft aan de bitcoin code base, een dubbel token systeem! Particl gebruikt 2 verschillende tokens die naadloos kunnen worden gewisseld voor de andere. Een van deze tokens is een publieke token, die dezelfde pseudonieme karakteristieken draagt als Bitcoin, terwijl de andere token compleet privaat en anoniem werkt. Gebruikers kunnen dus makkelijk hun publieke tokens of munten transformeren naar een private token, waarbij de “wallet” dus automatisch de publieke tokens omzet naar een privaat tokens.

Het verzenden van een privaat token naar een privaat adres zorgt er voor dat de token succesvol “gemixt” wordt en dat je kan genieten van de beste privacy.

Publiek token

Terwijl Particl ontworpen werd als een project met de focus op privacy, is het gebruik van de publieke token van groot belang in termen van integratie, veiligheid, management.

Een van de grote struikelblokken van een “exclusief” anonieme munteenheid (zoals bv Zcash) is dat het zeer moeilijk is te achterhalen of de blockchain creatie wel op een adequate veilige manier gebeurd is. Wat als een persoon de “sleutels” heeft om oneindig aantal munten bij te maken? Wat als niemand de hack heeft opgemerkt en de aanvaller grote “orders” nieuwe munten dumpt op de wisselbeurzen? Dit zijn enkele grote risico’s die de 100% anonieme coins bevatten. Zk-Snarks bijvoorbeeld, een crypto privacy protocol bevat deze zogenaamde “verborgen inflatie risico”. In feite is deze chain ontstaan via een set van verschillende hoofdsleutels, die in theorie kunnen gebruikt worden om een oneindig aantal munten aan te maken zonder dat iemand het ooit opmerkt. Dit is waarom mensen zeggen dat dit “protocol” gebaseerd is op een “trusted setup” waarbij je 100% moet vertrouwen dat de makers van de blockchain op een veilige manier deze sleutels vernietigd heeft. Er is natuurlijk geen enkele manier om zeker te zijn dat de ontwikkelaars alsook geen kopieën heeft van deze sleutels of dat er inbreuken waren tijdens het opzetten van deze blockchain op vlak van (software, hardware, netwerk, OS, BIOS, ME chips virus). Het is vanzelfsprekend dat cryptomunteenheden het doelwit zijn geworden van hackers gezien hun waarde.

Om deze redenen heeft het Particl team gekozen voor een transparante munt creatie. Alle nieuwe aangemaakte munten zijn publiek bekend, dus een hacker of bug zou onmiddellijk zichtbaar zijn waarop maatregelen kunnen getroffen worden.

Bijkomend is ook dat het publieke (PART) token gebaseerd is op de Bitcoin code base waardoor het gemakkelijk is voor 3de partijen zoals wisselbeurzen, websites, externe wallets zoals Jaxx, Exodus, Ledger Wallet, etc de Particl tokens kunnen integreren in hun diensten. Het beste voorbeeld dat ik kan geven waarbij compatibiliteit een grote rol speelt is zoals de mislukte integratie van Monero munt in de Jaxx wallets. Jaxx is een van de meest populaire wallets op de markt maar omdat Monero een andere code base heeft als bitcoin was het te complex en tijdrovend om deze munt te integreren in Jaxx.

Deze publieke token is ook handig voor personen die niet noodzakelijk een permanente staat van anonimiteit nodig hebben. Volledig anonieme tokens kunnen mensen hinderen in het volgen van hun eigen financiële transacties. Sommige diensten vragen extra informatie (bvb: betaling ID voor Monero) om een transactie te aanvaarden, waarbij velen deze informatie vergeten te noteren of simpelweg verliezen. Er zijn tal van scenario’s waar personen de historiek van hun transacties moeten opvragen om details terug te vinden, maar dit is simpelweg gezegd een onmogelijk taak om dit bij te houden met exclusieve anonieme tokens.

Bovendien hebben deze exclusieve anonieme tokens het nadeel dat er hogere transactie kosten worden aangerekend, dan tegenover een publieke token die gebaseerd is op een non-bloated (niet gezwollen) BTC codebase. Omdat deze transacties bij anonieme tokens meer informatie bevatten en dus meer computatiekracht nodig hebben om te verwerken. Een gewoon “publiek persoon” dat niet noodzakelijk zijn transacties hoeft te verbergen hoeft dan ook geen extra kosten te betalen voor features die hij/zij niet nodig heeft. Om van de publieke token, de standaard gebruikte token te maken, creëer je dus dus minder stress op het netwerk (gezien publieke tokens minder zwaar doorwegen op de blockchain) met als resultaat een gezonder netwerk klimaat.

Privaat token

De privaat tokens van Particl hebben een variabele graad aan privacy, deze kan aangepast worden naargelang de keuze van de gebruiker. Tijdens het versturen van een private transactie heb je de keuze tussen CT (Confidential Transaction), of RingCT (Ring Confidential Transaction) dit is een mengeling van ring signatures en CT. Het is best noemenswaardig dat deze features voor de eerste keer ooit geïntroduceerd worden op een token, die gebaseerd is op de Bitcoin code base. Terwijl er meerdere tokens bestaan die CT gebruiken om hun transacties te verbergen is er tot nog toe maar 1 token die het RingCT protocol op hun blockchain gebruikt en dat is Monero. (Deze blockchain is geschreven in CryptoNote en verschilt op vele vlakken met de Bitcoin blockchain)

Confidential Transaction of CT is een privacy protocol dat initieel ontwikkeld werd voor Bitcoin om het saldo van een transactie te verbergen voor het publiek en dus nog enkel zichtbaar zal zijn voor de partijen die deelnamen aan deze transactie. Gezien het zeer makkelijk is om transacties tussen 2 personen te verduisteren ligt de grootste troef in het escrow systeem van de marktplaats. Indien de publieke token zou gebruikt worden in het escrow systeem, zou het voor mogelijke “aanvallers” gemakkelijker zijn om bepaalde patronen te herkennen in de publieke escrow contracten en deze te koppelen aan potentiële gebruikers. Over een langere periode zou het mogelijk zijn om individuele gebruikers te koppelen aan bepaalde marktplaats artikelen. Dankzij dit CT protocol (Confidential Transaction) wordt deze potentiële aanvalsvector uitgesloten en blijft het ingebouwd escrow systeem anoniem en veilig. Indien je meer wilt weten over Confidential Transactions klik dan op deze link: https://people.xiph.org/~greg/confidential_values.txt

RingCT aan de andere kant is een nog beter privacy protocol omdat deze ring signatures koppelt met eerdergenoemde Confidential Transaction protocol. Eenmaal ingesteld om te gebruiken tussen 2 anonieme adressen, is niet enkel het saldo van de transactie verborgen maar ook de zender en ontvanger, wat RingCT dus compleet anoniem maakt. Er moet wel rekening gehouden worden dat het RingCT protocol nog niet geactiveerd zal zijn wanneer Particl zijn tokens uitbrengt, maar eerst uitgebreid getest zal worden op het testnetwerk. Deze zal eerst volledig gecontroleerd worden door een onafhankelijke partij alvorens te activeren in het netwerk.

Een handig aspect van de Particl wallet is dat gebruikers kunnen kiezen welke privacy opties ze willen gebruiken naargelang de nood aan privacy. CT geeft je een goede basis laag aan privacy, maar RingCT is natuurlijk de beste keuze indien je bepaalde transacties volledig anoniem wil maken. Laatst genoemde is dan ook wel iets duurder in transactie kosten dan de andere.

Mijn objectieve mening is dat Particl je de beste privacy ervaring geeft dan wat er tot nu toe op de markt beschikbaar is, omdat het zeer flexibel is maar geen compromis suit in termen van privacy. RingCT wordt beschouwd als de top in zijn klasse (privacy protocollen) en werkt simpelweg fantastisch in het preserveren van iemand zijn privacy! Sommigen argumenteren dat ZK-SNARKS een betere oplossing is, maar dat is sterk debateerbaar. Deze technologie bied een goede oplossing voor privacy, maar toch hebben zij ook problemen en specifieke aanvalsvectoren zoals boven vermeld.

Het verborgen “inflatie risico” die sommige projecten met zich meedragen, maakt van Particl’s dubbel token systeem dus een aantrekkelijke en veiligere oplossing. Alsook is RingCT eenvoudiger en veiliger te implementeren dan bijvoorbeeld in Monero.

Begrijp me niet verkeerd, er zijn goede argumenten waarom je Monero zou kunnen gebruiken voor transacties. Zoals het standaard ingebouwde RingCT protocol zodoende dat menselijke fouten of een verstrooidheid compleet uitgesloten kan worden en dat de privacy in alle tijden gerespecteerd wordt. Maar dit maakt van Monero dan ook een duurdere token om te gebruiken en zal ongetwijfeld problemen kennen wanneer er een grotere instroom van gebruikers is. (Deze transacties zijn zwaarder en zal de blockhain sneller doen opzwellen) Dit zorgt voor zowel negatieve als positieve aspecten waar beide partijen over debatteren, maar ik laat jou de keus om je eigen conclusies te nemen.

Gedecentraliseerd & Anonieme (p2p) marktplaats

Marktplaats van Particl

Deze marktplaats is al 2 jaar in ontwikkeling waarbij Particl streeft om de eerste gedecentraliseerde marktplaats te worden, die op een succesvolle manier kan geschaald worden met alle bijhorende privacy voordelen. Het team tracht deze werkelijkheid te laten worden dankzij het Open Market Protocol (OMP) die ze zelf intern ontwikkeld hebben.

Open Markt Protocol

Het Open Markt Protocol (OMP) is een “standaard” en “open” formaat die gebruikt kan worden om alle economische interacties te omkaderen van een online marktplaats. https://kewde.gitbooks.io/protocol/content/. Het OMP is gebouwd met 3 aspecten in het achterhoofd, namelijk flexibiliteit, privacy en marktdata dat geïmporteerd kan worden. Dit protocol kan geadopteerd worden door iedereen die een gedecentraliseerde markt wilt bouwen. Deze karaktereigenschap is beter afstembaar met nieuwe en meer efficiënte technologie die later uitkomt. Dit aspect word in meer detail uitgelegd in voetnoot genaamd “Protocol Neutraal” van deze presentatie.

Privacy is een belangrijke hoeksteen in dit protocol. “Recente ontdekkingen en academische papers hebben bewezen dat er actieve dreigingen bestaan voor onze digitale privacy en veiligheid. Bijkomend is ook dat gedecentraliseerde markten, alsook blockchain, open zijn voor het publiek met veel gevoelige informatie die een aanvaller kan misbruiken. Dit was een zorg waar rekening mee gehouden is tijdens het ontwerpen van het OMP protocol omdat gebruikers een risico vormen.

Deelbare compatibiliteit is de mogelijkheid om snel en gemakkelijk marktdata, zoals inventaris, beelden, verzend gegevens (onder andere) tussen verschillende markten. Één van de vele frustraties die handelaars en verkopers delen is het gebrek aan deelbare compatibiliteit van inventaris data tussen de veel verschillende online markten. Het importeren van data in een andere applicatie of website blijft een tergend proces, met als enig doel te voorkomen dat verkopers goederen kunnen verkopen op concurrerende platformen” Door deze marktdata in een standaard formaat te gieten wordt het gemakkelijk voor verkopers een winkel te openen op elk platform naar keuze, dankzij het OMP protocol zodat ze hun maximale economisch potentieel kunnen ontwikkelen.

Gedecentraliseerd & Onafhankelijk Escrow Systeem

Er zijn veel uitdagingen bij het ontwerpen van een compleet anoniem en gedecentraliseerde marktplaats. Een van deze uitdagingen is zorgen dat koper noch verkoper het slachtoffer kan worden van oplichting. Hoe kan je zeker zijn dat de verkoper niet het geld neemt zonder een product te leveren? Hoe kan je zeker zijn of de koper wel betaald eenmaal hij het product ontvangt? In de meeste gevallen zoals op bvb: Alibaba, ebay, of Amazon word gebruikt gemaakt van een escrow systeem. Deze platforms werken als een stroman (of 3de partij) die het geld of product in ontvangst nemen, in naam van de verkoper en houd deze vast, tot de koper bevestigd dat hij deze goederen in ontvangst heeft genomen. Indien er zich toch problemen voordoen, zal de escrow persoon zich omvormen tot onderhandelaar en beslissen wat er zal gebeuren met het geld. (Dit is ofwel een terugbetaling voor de koper, of het vrijmaken van de fondsen aan de verkoper)

Omdat Particl’s marktplaats volledig onafhankelijk wil zijn, kan het niet werken met escrow personen omdat dit een vorm van centralisatie is. Een escrow agent kan een verkeerde beslissing maken, corrupt worden, samenwerken met een partij, en belangrijk is dat deze personen een percentage van de verkoop opeisen. Er is geen enkele escrow agent die gratis werkt!

Het Particl Team heeft voor dit probleem het MAD escrow systeem ontwikkeld! Dit is een onafhankelijk en gratis dienst die gebaseerd is op het “Mutually Assisted Destruction game theory”. Zoals gedefinieerd op Wikipedia is dit een door beide partijen verzekerde vernietiging. Dit is een militaire doctrine of militaire strategie en een nationaal veiligheids- beleid dat als er sprake is van gebruik van nucleaire wapens tussen twee of meerdere kampen, het de complete vernietiging betekent voor beide kampen, zowel de aanvaller als de verdediger. Dit is gebaseerd op de theorie van deterence (afwering), wat betekent dat het gebruik van sterke wapens tegen de vijand word ontzien omdat deze in het bezit is van het zelfde arsenaal.

Als je deze theorie in context plaats van een escrow systeem, is het zodanig ontworpen dat beide partijen geld verliezen als één van deze partijen zich misdraagt. Het MAD escrow systeem werkt zodoende dat de koper 2 maal het te betalen bedrag moet vastzetten in een escrow adres. Een transactie uit dat escrow adres onstaan als beide partijen akkoord gaan. Terwijl de verkoper 1 maal het te betalen bedrag moet vastzetten als een vorm van verzekering! Beide partijen moeten aftekenen voor een bepaalde tijdsperiode om de transactie goed te keuren. Indien dit niet tijdig gebeurt wordt de escrow verbeurt verklaart en worden deze fondsen verdeeld over de “stakers” op het netwerk.

Bijvoorbeeld, je verkoopt een Televisie ter waarde van $500, dan moet je als verkoper $500 in de MAD escrow rekening deponeren en de koper moet $1000 deponeren in de MAD escrow rekening. ($500 artikel waarde + 100% waarborg van $500). Je kan meer informatie terug vinden door op deze link te klikken: ShadowProject’s documentation page

Natuurlijk is dit MAD escrow systeem zeer flexibel en kan aangepast worden. Indien er zich toch een probleem voordoet tijdens de transactie, kunnen beide partijen een overeenkomst sluiten om de deadline te verschuiven of gedeeltelijk hun waarborg terug krijgen. Het is aan de gebruikers zelf om de keuze te maken welke % aan escrow waarborg ze willen inzetten. De verkoper en koper kunnen overeenkomen om een waarborg van 25% te gebruiken, wat wil zeggen dat een $500 TV, de verkoper een waarborg van $125 moet betalen terwijl de koper enkel $625 moet betalen voor de escrow. ($500 +25% waarborg van $125)

Autonoom zelfbestuur

Een volgend struikelblok bij het ontwerp van een gedecentraliseerd en anonieme marktplaats is het tegenhouden, of ontmoedigen van criminele handelingen. Gezien het platform censuur vrij is kan geen enkel centraal figuur bepalen welke zaken verwijderd worden van de marktplaats, waardoor dit platform misbruikt kan worden door criminelen, spammers en trolls. Dit soort zaken zou het platform niet aantrekkelijk maken voor de alledaagse gebruiker.

Particls oplossing voor dit soort problemen is de ontwikkeling van een autonoom orgaan waar gebruikers bepaalde ongewenste artikelen kunnen markeren. Op dit moment is er nog geen officiële beslissing over het feit, indien een artikel gemarkeerd word als een ongewenst artikel of deze “listing” al dan niet verwijderd wordt of een stempel van NSFW (Not Safe For Work) krijgt en dus niet zal getoond worden aan iedereen (gelijkaardig hoe OpenBazaar werkt). Deze methode van zelfbestuur is nog niet bevestigd maar men kan enkel speculeren hoe dit in zijn werk zal gaan.

Private listings

Zoals reeds vermeld is er een autonoom orgaan in plaats dat zou moeten voorkomen dat deze marktplaats een gedecentraliseerde versie van de befaamde “SilkRoad” zou worden. Hoe dan ook er zal nog steeds een vorm van listings bestaan die niet door de community kan gemarkeerd worden, dit zijn de zogeheten “private listings”. Deze private listings zullen niet verschijnen op het publieke gedeelte van de marktplaats en zijn niet leesbaar zonder toegang, aangezien deze volledig geëncodeerd zullen zijn. Enkel de verkoper en de koper die in het bezit zijn van een specifieke link zullen de verborgen artikelen kunnen zien en toegang tot hebben. Dit maakt van Particl’s marktplaats een interessante en unieke use-case voor alternatieve markten omdat iedereen simpelweg deze links met private listings kan posten op websites. Dit is een fundamenteel perfecte creatie van een 100% anonieme en censuurvrije (zelf van het autonoom orgaan) marktplaats die niet kan worden gehackt, neergehaald kan worden, of een exit scam houden tegen zijn gebruikers.

Het stoppen van spam

Zoals bovenvermeld, spammers zijn een andere zorg voor populaire blockchain platforms. In de crypto wereld zijn er verschillende redenen waarom iemand een “spam” aanval zou lanceren tegen een blockchain. Één van de mogelijke redenen is het destabiliseren van de token om een financiële voorsprong te hebben tijdens het handelen op de beurs. Of simpelweg concurrerende projecten die er op uit zijn de reputatie van Particl te vernietigen.

Het bestrijden van deze spam aanvallers, is een continue gevecht waarbij de aanvallers steeds nieuwe manieren zullen vinden om hun activiteiten te hervatten. Het Particl team heeft zich voorgenomen om een spam-vrij platform te houden. Eenmaal de marktplaats gelanceerd word zal het platform gewapend zijn met 2 speciaal ontworpen “anti-spam” features, naast het zelf bestuurlijk orgaan.

Het eerste anti spam feature, is dat listings maar een maximum van 48 uur online blijven. Dat betekent dat spammers constant de aanval moeten heruitvoeren omdat deze anders geen lange termijn effect zal hebben op het platform. Dit zorgt er ook voor dat de marktplaats schaalbaar blijft omdat deze maar 2 dagen aan listings bevat. De tweede anti spam feature, is de invoering van een minimale listing kost/ fooi of toeslag (initieel 0.01PART, deze kan aangepast worden en zal dynamisch zijn) wat een grootschalig offensief zal afschrikken wegens de prijs die moet betaald worden.

Verder in de presentatie zal je leren dat deze listing kosten/fooien automatisch zullen verdeeld worden onder de stakers (dit zijn mensen die een node draaien om het netwerk te beveiligen), wat natuurlijk voor een interessante dynamiek zorgt. Wanneer er een groot offensief gestart word tegen het Particl netwerk zullen deze listing fooien op hun beurt uitbetaald worden aan de community die ze trachten te schaden!

Mainstream doorbreken

Het Particl project verstopt het feit niet dat ze de eerste echte gedecentraliseerde marktplaats willen worden die gebruikt wordt door een multi’s-miljard “mainstream” wereld van koophandel. Dit is waarom gebruiksvriendelijkheid en de bruikbaarheid de core strategie is van het Particl team. Het ultieme doel is om de crypto kant van zaken op de achtergrond te plaatsen zodat zelf je grootmoeder dit kan gebruiken.

Een ander mainstream aantrekkelijke feature waaraan het team werkt is de integratie van een betaalsysteem voor banken of betaalplatforms waar iemand zijn Particl tokens rechtstreeks kan aankopen. Enkele facetten die onderzocht worden is het gebruik van bank overschrijving, debet kaarten, of local bitcoins- stijl diensten. Vergeet niet dat noch het Particl team, noch het Particl Foundation GEEN gecertifieërde financiële persona zijn, waardoor de implementatie van deze diensten het resultaat zal zijn van partnerschappen met andere diensten (bvb: Changelly, Tether, etc)

Lage kosten

Een groot voordeel van de Particl marktplaats zijn de relatief lage kosten vergeleken met andere gecentraliseerde concurrenten. In feite, is het verkopen van producten op websites als Amazon en Alibaba zeer interessant omdat de verkopers een gigantische database met klanten krijgen, maar ze betalen hier wel een hoge premie voor. Tenslotte zijn het Amazon, Alibaba, eBay dat een bedrijf nieuwe klanten levert, niet omgekeerd! Dus is deze premie betalen de enige manier om een grotere en nieuwe doelgroep aan te spreken om je artikelen te verkopen.

Neem nu Alibaba als voorbeeld, het is een van de meest winstgevende e-commerce websites op het internet met een gigantisch veel gebruikers die zowel uit klanten, handelaars en leveranciers bestaat. Als je hier wil starten met de verkoop van je producten, zul je waarschijnlijk een gouden lidmaatschap willen hebben zodat je listings niet begraven worden onder de duizenden andere listings en zodat je een minimum aan diensten kan aanbieden. Het gouden lidmaatschap premie kost $5,000 per jaar volgens Harry Peterson, een in China gelokaliseerde marketing specialist in B2B (business 2 business). Zaakvoerders buiten China hebben een variabele premie gebaseerd of locatie van waaruit ze opereren en er wordt geschat dat een doorsnee lidmaatschaps-premie rond de 2,999$ per jaar betreft! https://www.quora.com/How-much-does-it-cost-to-sell-on-Alibaba

Op de website van Alibaba zijn de lidmaatschaps-premies zelfs hoger, nu voor $5,999 per jaar voor het volledige pakket. http://seller.alibaba.com/memberships/index.html

Uiteraard is er keuze uit verschillende pakketten met verschillende premies, maar dit geeft je een algemeen idee van wat zo een gouden lidmaatschap kost. Vergeet niet dat je bovenop deze lidmaatschaps-premie, een dikke 5% fooi (toeslag) moet betalen op elke transactie die gemaakt wordt via Alibaba, gezien het een centraal escrow systeem is dat beheert wordt door een team van medewerkers! Al deze premies stapellen zich op voor zowel kopers als verkopers. Integenstelling tot het MAD escrow systeem van Particl dat compleet gedecentraliseerd en gratis is, beheerd door zowel koper als verkoper!

Amazon aan de andere hand, gebruikt een ander premie systeem dat bestaat uit 2 verschillende types om de kosten te beheren. De eerste is een algemeen “per artikel” verkoop-premie. Je kan kiezen uit 2 verschillende plannen: het individueel tarief, dat rekent je 0.99$ per verkocht artikel aan, of je kiest voor professioneel tarief waar de abonnementskosten je $39,99 per maand kosten. (https://services.amazon.com/selling/pricing.htm).

Bovenop deze kosten, rekenen ze je nog wat genoemd wordt een “ doorverwijzingstoeslag” wat een percentage betreft van de product waarde. Deze toeslag varieert van 6% tot zelfs een belachelijke 25% afhankelijk van welke categorie deze toebehoort. Sommige Amazon artikelen hebben een toeslag van 45%. Indien je een meer gedetailleerde schema zoekt van toeslagenpercentages die Amazon hanteert klik dan op deze link: http://www.cpcstrategy.com/blog/2014/06/sell-on-amazon-pricing/

Er is nog een aparte toeslag die Amazon hanteert, maar deze is enkel van toepassing indien je Amazon zelf het complete verwerkingsproces laat afhandelen, van inventaris tot verwerking, opslag en verzending. Deze toeslagen zijn allemaal terug te vinden in de CPC strategie in bovenvermelde link

Wat met eBay? Het aanbieden van een product op eBay is relatief goedkoop, je eerste 50 artikelen van de maand zijn gratis en de daaropvolgende kosten 0.30$. De website zal je wel nog een verkoopcommissie aanrekenen die 10% bedraagt (alle kosten inbegrepen) tot een maximaal bedrag van 750$ per transactie. Je kan altijd deze link volgen indien je de details wilt zien over verkoop-kosten. http://pages.ebay.com/help/sell/fees.html

En Etsy? Ik moet toegeven dat het goedkoper is dan alle bovenvermelde, maar in verhouding met Particl nog steeds duurder. Hier rekenen ze 0.20$ USD per artikel met een bijkomende “transactievergoeding” van 3.5% (exclusief verzendkosten binnen USA en Canada, andere landen moeten wel een supplement betalen). Er zijn tegen betaling nog enkele geavanceerde features beschikbaar zoals bvb: Etsy’s “Direct Check out”. Voor meer info klik op deze link: https://www.etsy.com/legal/fees/.

Het zal nu wel duidelijk zijn dat deze platformen hoge bonussen aanrekenen, wat uiteraard wel logisch is, omdat deze diensten voor handelaars van levensbelang zijn. Particl’s marktplaats zal in veel opzichten een veel goedkopere optie zijn, voor zowel grote en kleine handelaars. Het komt de koper natuurlijk ten goede dat zij niet belast zullen worden voor aankopen te doen, en enkel een crypto tokens transactie toeslag betalen. (Listings fooi wordt betaald door de verkoper). Verkopers zullen enkel 0.01 PART moeten betalen elke 48H ze hun listings op de blokchain willen houden. Deze toeslag is dynamisch ingesteld worden past zich aan met de marktprijs van PART.

Doelgroep gebruikers

De ambitie om een marktaandeel in de wereld van e-commerce te veroveren is groot! Het klopt dat gedecentraliseerde systemen minder efficiënt zullen zijn dan hun gecentraliseerde concurrenten, maar het biedt wel een unieke oplossing voor diensten die bvb Alibaba, eBay,etc niet kunnen leveren aan hun klanten en dat is: privacy en censuur vrij! Dus de vraag is, welke mensen zullen een privaat maar minder efficiënt platform verkiezen boven deze e-commerce reuzen?

Gedurende de start van de officiële geldinzameling voor Particl, heb ik een beknopte artikel geschreven die deze exacte vraag omkaderd. Hier is een lijst van potentiële klanten:

- Controversiële & mogelijk illegale goederen en diensten.

- Omschreven als “Grijze” handel. (niet goed of niet slecht)

- Oneerlijk geblokkeerde handelspraktijken.

- Personen die op zoek zijn naar een betere bescherming van hun persoonlijk/zakelijk informatie.

- Belasting ontduikers & anarchisten.

- Personen zonder toegang tot een bank of plaatsen waar banken en e-commerce niet aanwezig zijn.

- Personen die zoeken naar lagere tarieven dan de concurrentie.

- Crypto munt eigenaars die een plaats zoeken waar ze kunnen winkelen met deze tokens.

Dit artikel bevat enkel een lijst van potentiële gebruikers waar ik op dit moment aan kan denken, maar het potentieel van een gedecentraliseerde marktplaats met een ingebouwd escrow systeem is gigantisch, er zijn uiteraard scenarios waar niemand aan denkt. Een scenario dat ik niet vermeld heb in mijn vorig artikel maar die tot sinds kort in mijn gedachten speelt, is het Particls escrow systeem te gebruiken als een OTC (Over The Counter) wisselbeurs voor bevroren ICO token accounts. (Handelen van nieuwe tokens voor deze Blockchain online staat). Het lijkt of dit soort praktijken populairder worden in de crypto wereld, waar de kopers/verkopers via slack/reddit handelsakkoorden sluiten. (wat zeer risicovol is)

Munt- Neutraal (Currency Agnosticism)

Per definitie “Het agnosticisme is de filosofische bedenking dat kennis van ‘een hogere macht niet zeker kan zijn, omdat deze niet (met de wetenschappelijke methode) te bewijzen is’”. Om dit in context te plaatsen, heeft het Particl team dit platform ontworpen als een neutrale plaats, en geloven niet in de filosofie dat de oorspronkelijk eigen gecreëerde munt (PART) alle andere munten moet overheersen, maar verwelkomt iedere munteenheid of token op het platform als betaalmiddel. We kunnen onmogelijk weten welke munteenheid of tokens populair zullen zijn binnen 5 jaar, laat staan volgende maand! Met deze gedachte als uitgangspunt is het goed te weten dat Particl klaar is voor de toekomst!

Deze feature zal waarschijnlijk gebruikt worden voor de marktplaats, dit zorgt ervoor dat personen die online shoppen hun favoriete crypto munt token kunnen gebruiken zonder de wallet te verlaten, of manueel crypto tokens te moeten omwisselen alvorens een aankoop te doen. Hoewel dit lijkt dat er dan minder vraag zal zijn naar de Particl tokens wat de vraagprijs naar beneden zou brengen, doet die dat niet! Gezien de gedecentraliseerde escrow service gebaseerd is op een 2-op-2 multi-sig CT PART adres, zal het elke non-PART verkooptransactie gewisseld worden in PART tokens (Dit word automatisch in de wallet gedaan). Verkopers hoeven zelf niet aan te geven welke munt of token ze willen accepteren, gezien ze toch betaald worden in PART tokens. Deze zijn dan vrij om de service van Shapeshift te gebruiken en hun PART om te ruilen naar welke token dat ze willen, zonder de wallet te hoeven verlaten.

Deze neutrale aanpak geeft een meerwaarde aan de inheemse PART token. Elke transactie op de marktplaats, die betaald is in PART, BTC of ETH of elke andere compatibele munt, eindigt als een “buy-order” (aankoop order) voor PART. Deze feature zal een niet-speculatieve waarde geven aan compatibele tokens of munten, omdat personen nu online kunnen winkelen met hun favoriete crypto-tokens en deze niet hoeven bij te houden wegens hun speculatieve waarde. Dit zal ongetwijfeld de prijs van PART tokens doen stijgen aangezien de vraag groter zal worden dan het aanbod.

Shapeshift integratie

De mogelijkheid om naadloos te kunnen winkelen met elke token of munt is te danken aan Shapeshift. Dit betekent dus dat elke munt die zij aanbieden gebruikt kan worden om te winkelen bij Particl. Sommige “use cases” die ikzelf interessant vind is de mogelijkheid om het DGX token (goud ondersteunde token, maar nog niet beschikbaar op shapeshift) en het USDt token (fiat dollar ondersteunde token) te gebruiken, op het Particl platform gezien deze ondersteund worden door echte activa. Goud fanatiekelingen zullen onmiddellijk begrijpen waarom, maar laten we even pauzeren en genieten van deze opportuniteit. Hoelang is het niet geleden dat iemand erop uit kon gaan en betalen met echte gouden munten? Het platform is zo ontworpen dat de verkoper zelf niet moet aangeven of hij deze token accepteert of niet, en jij kan in kleine fracties betalen met deze goud token (DGX, token wat in realiteit onmogelijk is natuurlijk). Dit kan een grote “use case” zijn wanneer de economie inzakt en mensen fiat geld (bvb: euro, dollar) laten liggen voor waardevolle activa zoals goud. Dit kan de manier van hoe mensen zaken doen helemaal veranderen.

Weet ook dat de Shapeshift integratie maar een tijdelijke oplossing is, het team heeft plannen om een “eigen” gedecentraliseerde onafhankelijke crypto wisselsysteem uit te brengen. Dit is natuurlijk veel verder in de toekomst, maar ik geloof dat Shapeshift een uitstekende keuze is op dit moment.

Protocol neutraal (Agnost)

In deze context, betekent Protocol Neutraal dat het Particl platform zodanig ontworpen is dat ze niet één enkel gedecentraliseerd “data opslag protocol” ondersteunen, maar uitbreidbaar is, en gemakkelijk te integreren valt met verschillende andere protocollen op hetzelfde moment en laat gebruikers de keuze welke ze willen gebruiken. Zoals “Kewde” een Particl ontwikkelaar het elegant omschrijft in zijn Open Market Protocol Gitbook: “Technologie ontwikkeld zich met een exponentiële snelheid, de “weinige” protocollen die de test der tijd weerstaan, zijn ontworpen met flexibiliteit in het achterhoofd. Een protocol dat relevant wilt blijven voor een langere periode, moet krachtig en flexibel genoeg zijn zodat elke ontwikkelaar er veilig op kan verderbouwen. De ontwikkeling van gedecentraliseerde opslag netwerken (bvb: DHT’s, BitTorrent, IPFS) en Blockchains zitten nog in een jong stadium, er zijn geen duidelijke “winnaars” dat aan alle criteria voldoen, misschien zal er nooit één bestaan, dus moet het protocol centraal staan”.

Om te illustreren waarom dit een goed concept is, laten we zeggen dat Particl enkel het originele SMSG protocol gebruikt om de marktplaats op te draaien. Dat zou goed werken.. tot de marktplaats populariteit wint en niet meer kan schaalbaar is, omdat te veel mensen het platform gebruiken. Op een Protocol Neutraal platform, zal het snel en eenvoudig zijn om een nieuwe en beter schaalbare protocol te implementeren om zo de instroom aan nieuwe gebruikers te accommoderen, indien dit niet zo was ontworpen met flexibiliteit in gedachten zou het vastlopen met de technologie en kan het zijn eigen populariteit niet meer ondersteunen. In vele gevallen zou het platform achterwege gelaten worden door zijn gebruikers, of zou het een “Fork” moeten implementeren (wat risico’s inhoud), of het team van ontwikkelaars zou het project verlaten om een nieuwe te starten met betere technologie.

Met andere woorden, Particl is ontworpen op een manier dat het nieuwe protocollen verwelkomt in plaats van achterwege gelaten te worden, en doet dit zonder een “Fork” te moeten ondergaan.

Gedecentraliseerd Opslag Netwerk

Gedecentraliseerde Opslag Netwerken, ofwel DSN genoemd zijn gedecentraliseerde extensies die “verbonden” zijn met het Particl protocol om er voor te zorgen dat data opgeslagen word op een gedecentraliseerde en off-chain manier. Dit zijn “nieuwe protocollen” waar ik in de vorige gedeelte over sprak. Het gebruik van een DSN is een essentieel deel gezien het Particl platform geen enkele marktdata op de blockchain opslaat omdat de blockchain anders te snel zal vollopen of opzwellen en zeer inefficiënt wordt. Hier is een citaat uit het Particl white paper:

“De DSN heeft de taak om alle listings en berichten tussen verzender en ontvanger alsook alle andere bijkomstige data (zoals maar niet gelimiteerd tot foto’s en video’s). In de strikte definitie worden verwijzingen naar “markt listings” in de blockchain opgeslagen, en zijn alsook Protocol Neutraal (agnost), simpel gezegd het ondersteund een hele waaier aan DSN protocollen zoals bvb BitMessage, IPFS, HTTPS..”:

Er is een onuitputtelijke lijst aan DSN’s dat geïntegreerd kunnen worden in Particl:

- HTTPs (Privacy: “ — “)

- TOR (Privacy: + + )

- SMSG (Privacy: + + +)

- **IPFS (Privacy: +)

- **Siacoin (Privacy: +)

- **Storj (Privacy: +)

- ** SafeNetwork (Privacy: + + )

( ** ) Deze DSN services zijn nog niet geïntegreerd of zijn nog niet productie klaar.

Omdat er geen “beste” oplossing bestaat, staat het Particl Platform toe dat gebruikers hun DSN naar keuze kunnen gebruiken. Sommige DSN services bieden sterke privacy karakteristieken maar schalen veel moeilijker. Anderen bieden dan een betere schaling manieren aan, maar zijn dan duurder in gebruik. Sommige DSN services vereisen een toeslag van de eigen gecreëerde munt (bvb: Sia, Storj, SafeNetwork) wat de integratie wat moeilijker maakt , (wel steeds mogelijk) wat minder interessant kan zijn voor de eindgebruiker. Vergeet niet dat de DSN services die een ingebouwde token systeem gebruiken ofwel de uploader van de data, ofwel de downloader van de data een toeslag aanrekenen afhankelijk welke DSN je kiest.

Terwijl de DNS’s meestal gebruikt zullen worden voor de marktplaats applicatie (en berichtwissel systeem in geval van SMSG), is de Neutraliteit (Agnostisch) en flexibiliteit gestandaardiseerd door het team zodat het gemakkelijk kan uitgebracht worden wanneer het platform moet communiceren met andere 3de partij, externe software, om nogmaals te verzekeren dat ze niet ingehaald wordt door nieuwere software maar dat ze deze verwelkomen!

Proof Of Stake Consensus Algoritme

Van Wikipedia’s proof-of-stake page “Proof Of Stake (PoS) is een algoritme type waarbij een crypto munt eenheid of token blockchain netwerk streeft naar eensgezinde consensus. Niet zoals Proof Of Work (PoW) waar het algoritme, deelnemers in het netwerk beloont die gecompliceerde cryptografische puzzelstukken oplossen om een transactie te valideren en een nieuwe block te creëren. (i.e mijnen) Bij PoS crypto tokens word de staker van het nieuwe block gekozen in een deterministische manier (pseudoniem willekeurig) de manier waarop ligt aan het kapitaal van de “staker”, hoe groter het kapitaal hoe groter of frequenter de kans. Elke nieuwe block krijgt een beloning, PoS beloont gebruikers die het netwerk beveiligen door hun account en saldo te gebruiker als een vorm van onderpand om nieuwe blocks te creëren. Als beloning krijgen ze 1 a 2 Particls. Het is veel gemakkelijker om te starten met “staken” dan het is om te “mijnen” (aangezien je veel materiaal moet aankopen, en research moet doen omtrent de werking), je kan argumenteren dat PoS een meer gedecentraliseerd en “gebruikersvriendelijke” manier is, het enige vereiste is dat je tokens moet aankopen om dan te gebruiken als een vorm van “onderpand” in je wallet en continue aan laten staan.

Particl gebruikt een zeer recente versie van PoS genaamd PoSv3, en heeft een variabele inflatie van gaat als volgt:

Jaar 1: Minimum 5%

Jaar 2: Minimum 4%

Jaar 3: Minimum 3%

Jaar 4 tot **: Minimum 2%

Staking als een investering

De inflatie kalender is ontworpen om de prijs te ondersteunen tijdens de adoptiefase omdat het zeer lucratief is om te staken. Wanneer de marktplaats Dapp populariteit wint en “staking” beloningen dalen, zal de last van de prijs speculatie overvloeien van beursspeculaten naar marktplaats gebruikers.

Een belangrijk punt te begrijpen is dat “stake” beloningen je een gegarandeerde 5% interest zullen opleveren in het eerste jaar (2017–2018) als 100% van het netwerk staked. Staking wordt lucratiever wanneer minder en minder mensen staken. Dit is een directe stimulans om zoveel mogelijk “nodes” aan het staken te krijgen. Het is hoogst onwaarschijnlijk te denken dat het hele netwerk gaat staken zoals bewezen was bij Shadowcash’s statistieken: het percentage bij SDC schommelde tussen de 35% a 50% van het hele netwerk. Als bij Particl 50% van het netwerk helpt staken mag je 10% interestvoet verwachten in het eerste jaar. (indien je wallet 24/7 open staat).

Een interessante dynamiek die het PoS systeem met zich meebrengt is dat ALLE toelagen die betaald worden (bvb: listing fees etc..) onmiddellijk mee uitbetaald worden aan de stakers op het netwerk. Zoals eerder vermeld vraagt de marktplaats een kleine toelage van 0.01PART per listing elke 48 uur om spam aanvallen te counteren. Dat betekent dus hoe meer activiteiten/transacties er zijn op de marktplaats, hoe lucratiever het is om te staken. Indien de marktplaats populairder wordt, kan het zelf de dalende interestvoet teniet doen of zelf mogelijk doen stijgen. Andere toelagen/fooien die rechtstreeks naar de stakers gaan houden zijn bvb: gewone transacties, CT en RingCT fooien/toeslagen. Goed om te weten is dat alle nieuwe Dapps op het Particl Platform die een fooi/toeslag vereisen die in de toekomst ook aan de “stakers” uitbetaald zullen worden.

Kunnen er nog meer financiële redenen zijn om te staken? Ja die zijn er! Zoals eerder vermeld, MAD escrows hebben een tijdsklok die afloopt en die beide partijen dwingt om de fondsen te vrijwaren voor de tijd op is. De tijdsklok kan natuurlijk verlengt worden als beide partijen akkoord gaan, wat als dit niet gebeurt en de escrow klok eindigt? Dan word het geld van deze escrow gelijk meegedeeld naar de stakers op het netwerk, wat bij sommige zaken een flinke bonus kan opleveren.

Staken als zelf financiering voor het Particl Foundation

Wanneer je je potentiële staking beloning uitrekent, is het belangrijk te weten om 10% van het resultaat af te trekken. Waarom? Het Particl Foundation heeft nooit gerekend om met 2 inzamel acties genoeg fondsen te hebben, omdat ze lange termijn visionairs zijn, is er gezocht naar een vorm van constante bron van inkomsten. Een oplossing hierop is om 10% van de dagelijkse stakings opbrengsten en deze te gebruiken om het project financieel te steunen. (Zoals PR, Marketing, nieuwe software ontwikkelaars inhuren etc..). Als je bekend bent met het DASH project, zij zijn een van de eerste die deze strategie hebben toegepast en je kunnen suggereren dat dit één van de belangrijke redenen is waarom ze zo populair zijn.

De Economische Dynamiek van het Staken

Sinds de implementatie, is bij het fenomeen “proof-of-stake” een nieuwe economische dynamiek waargenomen dan tegenover “Proof-of-Work”. De grootste reden is dat stakers niet verplicht zijn om hun beloningen te verkopen, integenstelling tot “miners” die allerhande kosten hebben (bv: elektriciteit rekeningen, onderhoud, temperatuur, etc..)

In feite, moest je PoS blockchains analyseren, zou je merken dat “stakende nodes” hun beloningen sparen in plaats van ze “uit te cashen”. Sinds er geen kosten bijkomen voor het staken, is het financieel interessanter om je nieuwe tokens of block beloning simpelweg in je wallet te laten staan, waardoor je saldo en dagelijkse interesten automatisch mee stijgen. Dit wordt weleens “samengestelde interest” genoemd!

“Samengestelde interest”, ook rente op rente genoemd, houdt in dat over de rente die op een kapitaal wordt gekweekt, dan wel over een lening verschuldigd is, maar die niet wordt opgenomen of afgelost, ook weer rente wordt betaald. Het tegendeel is enkelvoudige interest, die alleen over het oorspronkelijke kapitaal/de hoofdsom van de lening wordt berekend. Bij enkelvoudige interest groeit het kapitaal/de lening lineair, bij samengestelde interest volgens een steeds steilere curve (exponentieel), volgens de formule:

K = k(1+i)n

Hierin is:

· k = huidige waarde in munteenheid

· K = toekomstige waarde in munteenheid

· n = periode

· i = rentevoet per periode (als fractie, d.i. percentage gedeeld door 100)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Samengestelde_interest

Als voorbeeld, aan een 5% interest ratio, zou een staker met 1 000 PART na 1 jaar 1 050 PART’s moeten hebben. In het tweede jaar, zou zijn 1 050 PART’s vergroten met 4%, wat dus 1 092 PART’s is. Een andere staker beslist om zijn nieuwe “stake” beloningen onmiddellijk om te zetten naar valuta, dus in het eerste jaar maakt hij 50 PARTS interest winst! Gezien hij beslist heeft om zijn “stake” beloningen onmiddellijk te verkopen, zal hij op het volgende “stake” jaar slechts 40 PART’s als interest opleveren (1,000*0.04). Als je deze twee verschillende “stakers” met elkaar vergelijkt, heeft de ene 92 PART’s winst gemaakt, terwijl de andere slechts 90 PART’s in totaal winst heeft gemaakt. Dit voorbeeld is een simpele vergelijking voor deze presentatie. In realiteit worden “stake” beloningen uitbetaald na elke block, niet op het einde van het jaar, dit zorgt voor een “opbouw” effect waardoor stakers dus meer PART tokens verdienen gezien ze herinvesteren waardoor blocks sneller gevalideerd worden en dus meer winst oplevert dan aangegeven in boven getoond voorbeeld.

Ik heb een simpel calculator spreadsheet gemaakt om snel en gemakkelijk je “stake” beloningen te berekenen, afhankelijk van het aantal marktplaats listings of zoekertjes, de jaarlijkse interest voet, en je PART saldo. Dit maakt “samengestelde interest” zeker en vast een overweging waard! Download de calculator file via deze link: http://onlyo.co/2uQdLoM

Een andere interessant economisch aspect aan Proof of Stake, is dat het een shock effect zal hebben op de pijs van de wisselbeurzen.

Er zijn twee grote redenen, de eerste is dat stakers in het algemeen opteren om hun beloningen te sparen in plaats van ze te verkopen, wat minder verkoopdruk creëert op wisselbeurzen. In het algemeen, zal de prijs van de munt verhogen gezien het aanbod daalt, terwijl de vraag naar de munt hetzelfde blijft. De tweede reden is direct verbonden aan de potentiële winst die een staker kan verdienen door simpelweg zijn computer aan te laten staan. Sommige mensen nemen liever geen risico’s door te handelen op beurzen, dus een goede 5 tot 10% interest uitkering op jaarbasis lijkt heel aantrekkelijk , wat de munt meer in trek stelt! Wanneer je beide dynamieken in overweging neemt, kan je zeggen dat Proof Of Stake algoritmes de vraag groter maakt dan het aanbod, wat de munt in het algemeen duurder maakt.

Een probleem dat kan ontstaan is, dat als er niet genoeg mensen hun munt willen verkopen op de beurzen (in plaats sparen of hamsteren), kan dit voor een liquiditeitscrisis zorgen wanneer er niet genoeg aanbod is op markt. Dit is alles behalve ideaal voor speculanten met grote sommen geld, die liever geen portefeuille opbouwen op een illiquide markt (markt zonder aanbod), omdat het plaatsen van grote aankoop orders de prijs dramatisch kunnen laten stijgen. Het zou ook geen goede handelsmunt zijn voor de marktplaats, omdat je deze wilt aankopen aan een stabiele prijs. Om het beter te begrijpen moet je jezelf afvragen of het verstandig is om de (handels)prijs van de munt met 10% te laten stijgen omdat je een groot aankoop order voor PART plaats om een wagen van 10,000 USD te kopen op de marktplaats. Dit is niet houdbaar, dus wat zou de beste manier zijn om een gezonde, winstgevende balans te hebben tussen vraag en aanbod??

Munt- neutraliteit & Proof Of Stake combinatie

Ik geloof dat Particl al een werkende oplossing geïmplementeerd heeft om de staking dynamiek te balanceren via Shapeshift. Herinner je nog wanneer ik zei dat de marktplaats “munt/token neutraal” was en Shapeshift gebruikt word om naadloos munten onderling naar PART om te wisselen? Het is niet enkel de marktplaats alleen, maar het hele Particl platform dat zo gebouwd is, wat het gemakkelijk en aantrekkelijk maakt om je portfolio te diversifiëren door je “stake” beloningen te wisselen via Shapeshift naar een andere valuta of munt. Het verleden heeft meermaals bewezen dat “stakers” liever hun beloning bijhouden, dan ze te verkopen, maar het PoS consensus protocol is nog nooit geïmplementeerd op een cypto munt neutraal platform.

Iedereen raad dit aan, diversificatie is de sleutel voor een renderende en gezonde portefeuille, enkel investeren in één en dezelfde munt of valuta is zeer riskant. Wat een gemakkelijk Shapeshift “withdraw” optie bied is de mogelijkheid om snel je beloningen te diversifiëren. Dit betekent dat je onmiddellijk PART tokens kan wisselen, naar andere valuta of tokens zoals, BTC,ETH, DGX, of zelf USDt (USD ondersteunde crypto munt). Het concept waar het mogelijk is om beloont te worden in een munt naar keuze is zeer krachtig en innoverend, het is redelijk te verwachten dat deze functie veelvuldig zal gebruikt worden.

Om een voorbeeld te geven, zal ik zelf persoonlijk 50% van mijn “stake” beloningen behouden in PART tokens, terwijl ik de rest zal wisselen naar een munt die mij interesseert. Ik zal zeker niet de enige zijn die deze Shapeshift integratie op deze manier zal gebruiken. Dit zal een gezonde balans creëren tussen vraag en aanbod, en geeft het voordeel aan de “staker” om zijn portefeuille meer weerbaar te maken tegen marktschommelingen via of dankzij diversificatie. Kies enkele munten of tokens en verhoog je aandeel elke dag!

Gedecentraliseerd stemrecht & autonoom blockchain (zelf)bestuur

Meeste crypto munten (blockchains) zijn zo ontworpen dat ze onveranderlijk zijn, wat betekent dat de toestand of staat (blockchain data & code) niet veranderd kan worden na de lancering van de blockchain. Hoewel, dat recente ontwikkelingen in de crypto wereld aantonen dat de onveranderlijke blockchains misschien niet de ideaal keuze zijn. In feite, als je deze prestatie leest, is de kans groot dat je kennis hebt over zowel BTC schaalbaarheid debat en de splits in het Ethereum blockchain (ETH & ETC) door de omstreden hardfork.

Voor het eerste geval, Bitcoin heeft een oplossing nodig om de schaalbaarheid te verbeteren om meer transacties per seconde toe te laten. Er zijn twee populaire oplossingen om de schaalbaarheid te verbeteren, één die vereist dat de munt zijn protocol veranderd wordt (block grootte verhogen) en de andere dat dit niet toe laat (Segwit implementatie). Om de zaak te verergeren, deze community is gesplitst in verscheidene groepen, hoofdzakelijk bestaat deze uit de community (speculanten, spaarders), ontwikkelaars (Bitcoin core, Bitcoin Unlimited) en mijners. Al deze groeperingen hebben hun eigen motieven en belangen te verdedigen, waardoor het vinden van een consensus en een oplossing extreem moeilijk is. Alsook omdat Segwit enkel mijners vraagt een actief signaal te versturen, kan er gedebatteerd worden dat de speculanten en de munthouders community niet veel kunnen bijdragen aan dit debat, omdat ze enkel een minimale impact hebben op het actief signaal.

In het tweede geval, stond de Ethereum community voor een moeilijke keuze (jaar 2016) wanneer hun “The Dao” gedecentraliseerd autonome organisatie werd gehackt en fondsen werden gestolen. De keuze was om ofwel de aanvaller er mee weg te laten komen, ofwel een aanpassing te doen aan het “Dao” contract wat de aanval had gestopt en iedereen vergoed. De tweede optie vereiste wel een “hardfork”wat eindigde in een controversie, waardoor de blockhain splitste (Ethereum en Ethereum classic). Meer nog, de stemming procedure die de Ethereum Foundation hanteerde was nogal omslachtig. Het eerste voorstel was een “Carbon Vote”, dit was een methode die ze snel implementeerde om gebruikers te laten stemmen gebaseerd op het aantal munten die ze in hun bezit hadden. Na veel kritiek, met name uit de “mijners” community, is dan toch geopteerd voor een meer klassiek stemrecht methode die in de crypto wereld gebaseerd is op de “mijners” hun hashsnelheid ratio (bijna identiek hetzelfde als hoe Bitcoin het stemrecht voorziet voor de Segwit implementatie al dan niet ervan).

We kunnen snel voorzien welke problemen beide scenario’s met zich meebrengen om een beslissing te nemen. Eerst en vooral, enkel rekening houden met de mijners hun actief signaal, is niet eerlijk tegenover de rest van de community dat niet mijnt! Het klopt dat iedereen met hun computer kan starten met het ontginnen van Bitcoin Blocks op elke “pool” die ze zelf verkiezen te steunen, maar niet iedereen heeft de kennis of materiaal om dit te doen, en of ze wel kunnen concurreren met deze reusachtige mijners hun hashsnelheden valt zeker over te debatteren. Alsook, het Ethereum Foundation verklaarde dat ze het “Carbon Vote” in overweging namen voor de hardfork, waren er veel klachten van mensen die niet op de hoogte waren van dit feit. Alles bij elkaar, heeft enkel een kleine minderheid deelgenomen aan de stemmingsronde, dus misschien was het proces te ingewikkeld voor de meeste, of was de informatie niet ver (snel) genoeg verspreid. Wat het erger maakt is dat de stemmingsronde gebaseerd was op het aantal munten die je bezit, wat neer komt op 1 munt = 1 stem. Dit is op zich niet slecht, maar het maakt het makkelijk voor speculanten met een groot aantal munten in zijn bezit om het spel te saboteren. Een persoon of groep met veel geld had gemakkelijk een grote som munten kunnen opkopen, en deze gebruiken om te stemmen, om erna dan te dumpen wanneer het zijn nut gediend heeft.

Met deze lessen in het achterhoofd, heeft het Particl team beslist om vanaf de start van de blockchain een stemrecht procedure te implementeren, in de blockchain zelf dat gebruikt kan worden op elk ogenblik er een belangrijke beslissing moet genomen worden. Vergeet niet dat dit stemrecht systeem niet enkel gebruikt kan worden voor een protocol upgrade, maar voor welke reden dan ook. Het kan zelf gebruikt worden door handelaars of verkopers om een stemronde te organiseren, over welke artikelen ze het best zouden aanbieden om een voorbeeld te geven. Ze wisten ook dat het systeem enkele hoofd karakteristieken moest bezitten om optimaal te werken, namelijk het moest gedecentraliseerd, goedkoop zijn en om misbruik of fraude te limiteren. Dus wat hebben ze gedaan?

Het Particl stem proces is gebaseerd op het “staken” en is absoluut gratis. Personen die wensen deel te nemen aan het stemproces over een bepaald onderwerp, moeten dus eerst de gewenste optie kiezen, om dan in hun portefeuille het staking mechanisme te selecteren (Een voordeel om het netwerk nog verder te beveiligen). Elke keer een block gestaked word zal deze getelt worden als 1 uitgebrachte stem! De persoon/groep die het stemproces opmaakt moet eerst enkele parameters invullen met specificaties voor de community, met een tijdsperiode gespecificeerd in aantal block nummers (bvb; 2500 blocks). Dit maakt het moeilijker om het proces te saboteren, zodoende dat een persoon/groep een groot deel munten opkoopt, zijn stem uitbrengt om deze dan onmiddellijk erna te dumpen. Ze moeten de munten dus een X aantal keer laten staken en blocks ontvangen, en effectief het netwerk beveiligen. Bijkomstig is niet enkel dat het stemmen gratis is, maar het beloont stemmers met staking beloningen, wat duidelijk het stemmen zal stimuleren en niet enkel munten sparen en meegaan met de stroming. De in-wallet integratie (gebruik van widgets) maakt het mogelijk om snel en gebruiksvriendelijk om deel te nemen! Het enige wat nodig zal zijn is om tijd te maken om research te doen naar het stem onderwerp (onderwerp- beschrijving, foto’s, grafieken, etc) deze gebeuren uit of van de blockchain, waarschijnlijk op de Github pagina in het begin. Eenmaal IPFS of andere gelijkwaardige DSN word geïmplementeerd, zal de onderwerp beschrijving proces in-wallet gebeuren.

Een CLI voorbeeld voor het uitbrengen van een stem op optie 2 op het voorstel 5 van block 124 tot 2500
Stem resultaat (de stemmer opteerde voor optie 1 op voorstel 10 met block #167)
Stem resultaat in de Particl wallet met GUI widgets

Gedecentraliseerd, Anoniem & gedecodeerd berichtwissel systeem

“Communicatie is een essentieel component in de koophandel. Moderne technologie geeft ons een goedkope, betrouwbare, en moeiteloze methodes om met elkaar te communiceren ondanks de fysieke afstand. Hoewel, deze technologie weinig doet om bericht informatie te beschermen tegen inbreuken of geïnteresseerde waarnemers. We leven in een tijdperk van een constante en alom tegenwoordige surveillance, waar het met de dag moeilijker wordt om onze privacy te vrijwaren. Privacy is cruciaal in het bedrijfsleven, inbreuken op de privacy zouden catastrofale gevolgen hebben voor bedrijven en personen, waar de aanvaller een rivaliserend bedrijf, kwaadwillig individu of dominerende overheid kan zijn”. Een Engelstalige versie kan je vinden hier : (https://doc.shadowproject.io/#encrypted-messaging)

Particl heeft zijn eigen berichtwissel systeem, SMSG, gebruikt als een DSN om listings op te plaatsen en “als een communicatielijn tussen verkoper en kopers. Alle nodes in het netwerk slaan alle verzonden berichten op van de laatste 48 uren, wat betekent dat iedereen in het netwerk zowel de zender als de ontvanger kan zijn. Het voordeel van deze gedecentraliseerde topologie is dat er geen directe banden zijn tussen berichten en IP adressen. Elke node moet het bericht trachten te ontcijferen om te weten voor wie het bericht bestemd is”.

Zoals uitgelegd in het Particl white paper, “ Een bericht dat onderweg is op het BitMessage netwerk bevat geen enkele metadata dat zender of ontvanger zou kunnen verraadden. Enkel het gecodeerde bericht, IV, HMAC en de tijdelijke publieke sleutel zijn zichtbaar, de ontvanger van het bericht is de enige die het bericht kan ontcijferen waar hij als enige de HMAC juist kan verifiëren.” Een Engelstalige versie kan je vinden hier: (https://github.com/particl/whitepaper/blob/master/decentralized-private-marketplace-draft-0.1.pdf)

Er is zeker ruimte voor verbetering, het team is op dit moment bezig met “dubbel-sleutel geheime adressen”, toekomst en voorwaarts strevende geheimhouding, schaalbaarheid, blockchain sleutel distributie en RMID’s efficiëntie, dit p2p (persoon tot persoon) berichtwissel systeem bied namelijk een veilige optie voor mensen die willen communiceren, marktplaats listings maken met de hoogste norm van privacy.

Native Segwit Implementatie

Een andere leuke feature op de Particl Blockchain, is de ingebouwde implementatie van Segwit, wat een unicum is in de crypto wereld. Een klein ongemak bij andere blockchain projects die hun blockchain moet forkken om Segwit te implementeren is dat de “block witnesses” (getuigen) niet compatibel zijn met de blocks van voor de “fork”. Het is geen cruciaal probleem, maar het maakt zaken gemakkelijker om een volledig compatibele Segwit implementatie te hebben.

Het bezitten van “Segwit” op de Particl blockchain geeft enkele interessante features. Onder andere, “Lightning netwerk”, “ transaction malleability vulnerability fixes” (ofwel kneedbare transactie kwetsbaarheid oplossingen), block capaciteit / omvang toename. Lightning netwerk (LN) is een betalings kanaal protocol eerst voorgesteld door Joseph Poon en Tadge Dryja en gepland om geïmplementeerd te worden in Bitcoin en sommige andere altcoins. LN geeft enkele interessante features voor elke blockchain die kiest om deze te implementeren zoals vermindering van transacties kosten, betere privacy, en atomic swaps (snelle wissel).

Met verloop van tijd wordt het meer dan waarschijnlijk dat het Lightning Network zal geïmplementeerd worden in verschillende blockchain munten, en word de atomic swap feature steeds meer relevanter. Atomic swapping is de mogelijkheid om LN geactiveerde blockchains intern-werkbaar met elkaar te maken mede dankzij “multi-signature” adressen en tijdsluiters met de vele andere LN geactiveerde blockchains, wat toe laat om betrouwbare wissels te maken tussen twee partijen. (Bvb: Alice kan 100 LTC omruilen met Bob voor 1 BTC in een 100% gedecentraliseerde partijloze en kosteloze manier). Dit kan zelf gebruikt worden om een gedecentraliseerde verschillende munt/token betalings manieren te creëren of te wisselen, wat een nieuwe doorbraak zou kunnen betekenen op het LN gefocust ecosysteem waar Particl deel van zal uitmaken. Het lijkt meer dan mogelijk dat het Particl platform deze feature goed zou benutten om een vertrouwloze munt/token wisselbeurs op te richten op de Particl marktplaats alsook vele andere Dapps, wat in feite Shapeshift zal vervangen met een goedkoper en een meer gedecentraliseerd alternatief, maar het team heeft hier omtrent nog geen officiële verklaring voor gegeven.

Toonaangevende & gebruiksvriendelijke Grafische Wallet

Al de bovengenoemde Particl features zouden teniet gaan indien ze geen gebruiksvriendelijk & aantrekkelijk product leveren. Niet iedereen wil op een terminal gebaseerde wallet gebruiken en al even min zijn er mensen die weten hoe dat moet. Gelukkig, heeft Particl een van de beste grafische designers en UI/UX ontwikkelaars in de crypto scene, zoals hun voorafgaande resultaten bij Shadowcash laten blijken. (Umbra wallet gebouwt op HTML5)

Grafische Wallet gemaakt door het SDC team (Umbra)

Deze keer, heeft het team hun GUI (grafische user interface) naar een compleet nieuw niveau gebracht! Van nul herbegonnen, de Particl wallet is gebouwd op open-source projecten Electron, (https://electron.atom.io/) en AngularJS (https://angular.io/) als hun mainframe (grondlegging), het Particl team laat de QtWebKit engine links liggen waar alle andere Qt wallets in de crypto wereld op gebouwd zijn om een veiligere, knappere en meer flexibele wallet te creëren.

Op dit niveau is adoptie een zeer belangrijk punt, voor een blockchain project waar hun doelgroep de mainstream betreft, en hun platform makkelijk bruikbaar moet zijn. Inderdaad Particl’s eindspel is om alles wat crypto gerelateerd is op de achtergrond naadloos te laten samenwerken, terwijl ze de gebruiker een zeer intuïtieve ervaring geven dat niet ingewikkelder is dan het gebruiken van webgebaseerde marktplaatsen zoals eBay, Amazon, etc.. Een web portal (een website waar iedereen de Particl marktplaats kan gebruiken zonder een wallet te downloaden) is gepland op lang termijn, maar het team focust zich nu op het uitbrengen van de marktplaats.

Verzend transactie tab in de Particl GUI

Op gebied van veiligheid, bied Electron een substantiële verbetering aan dan de QtWebKit omdat, alle verwerking processen allemaal geïsoleerd (sandboxed) zijn, dankzij het Chromiums verwerking engine. Een Sandbox in computer terminologie is een mechanisme dat zorgt voor een afgescheiden, beperkte omgeving waar bepaalde functies niet toegestaan zijn. (https://www.techopedia.com/definition/27682/sandbox-computer-security

In de context van Particl, betekent dit dat als een mogelijke aanvaller een kwetsbaarheid wil uitbuiten binnenin het Chromium verwerkingsproces, de schade strikt beperkt blijft in dit proces en zich niet kan verspreiden naar andere actieve processen dankzij de engine sandbox.

Op esthetisch vlak, is de interface meer aantrekkelijk dan de bekende Qt engine. Compleet geschreven in HTML, CSS en Angular, maakt het deze veel interactiever dan welke andere crypto wallet tot nu toe, en is ontworpen met een “modular” (modulaire) benadering.

Inderdaad, de wallet ondersteunt het gebruik van widgets die geselecteerd worden door de gebruiker zelf naargelang welke informatie hij/zij snel willen inkijken. Deze vertonen waardevolle informatie van de wallet op een visueel aantrekkelijk manier, en gebruikers kunnen het uiterlijk van hun wallet volledig personaliseren door widgets toe te voegen of verwijderen wat ze willen. Elementen die ze kunnen tonen (maar niet gelimiteerd) zijn: staking data, verkiezings-data, transactie verleden, marktplaats data, netwerk data, etc.. Omdat deze een visuele representatie zijn van de blockchain/p2p data, is het zeer eenvoudig om zaken toe te voegen. Het zal zeker interessant worden om te zien welke widgets de community zal ontwikkelen en zal toevoegen aan het Particl platform. Alsook, wanneer het project zich verder ontwikkeld en er meer nieuwe Particl Dapps gemaakt worden, zullen widgets leiden tot verschillende en meer gepersonaliseerde ervaring die varieert van persoon tot persoon en zal afhangen voor welke redenen ze de Particl wallet gebruiken (Staken, shoppen, sparen, gokken).

Widgets in de Particl Wallet
Particl Wallet ontvangst pagina
Settings Pagina van de Particl Wallet

Voor meer screenshots van de Particl wallet, kan je ofwel deze link volgen voor de GUI (http://imgur.com/a/AwNSX) gepubliceerd op 22 Mei 2017 dus kunnen verouderd zijn. Of simpelweg deelnemen aan het testnet #4 wat de eerste iteratie is van het Particl testnet, inclusief met een GUI wallet.

Wallet Installer Functie

Een andere nuttige feature die de GUI wallet met zich meebrengt is dat er een “installer” voorzien wordt, dat automatisch opent wanneer de gebruiker voor de eerste keer de wallet wil openen, en bied een hele waaier aan mogelijkheden aan zoals wallet document integratie, privacy sliders (een gebruiker kan kiezen hoeveel privacy hij nodig heeft om een DSN op te starten), tor installatie, etc.. Nogmaals naargelang het project groeit, kunnen een heleboel zaken toegevoegd worden aan de installer voor meer bruikbaarheid, wat zal leiden tot een betere gebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde ervaring.

Toekomstige features

Ondanks dat Particl al een impressionant arsenaal aan features bezit, heeft het team nog veel meer in petto voor de toekomst. Een van hen is een mobiele versie met alle desktop features ingewerkt, inclusief berichten sturen en de marktplaats. Het enige aspect waar het team nog niet zeker van is om te integreren in de mobiele wallet, is de staking optie omdat deze enkele nadelen met zich meebrengt (hoog aantal onstabiele nodes door een slecht telefoon signaal ontvangst, batterij drainage, mogelijke veiligheids- risico’s, etc..) Natuurlijk, heeft het team van ontwikkelaars wel enkele jokers achter de hand maar op dit moment ligt de focus bij de publicatie van de marktplaats.

Fiat toegangspoorten staan hoog in de lijst van prioriteiten. Terwijl een sterke crypto marktplaats een niche vind in de crypto wereld, zou het veel moeilijker zijn om mainstream te gaan indien er geen fiat aanbetaling en of opnames ondersteund worden. In zekere zin, is dit al opgelost via het gebruik van de Shapeshift integratie waar Tether (USDt) beschikbaar is, maar hoe meer opties des te beter. Het team overweegt meerdere samenwerkingen met fiat toegangspoorten, zoals bijvoorbeeld, Changelly deze laat toe om krediet kaarten te gebruiken als betalingsmethode of wisselbeurs API sleutels te integreren om fiat te koppelen aan hun wallet.

Een andere toekomstige feature van het project is het gebruik van web portals, waarbij een persoon toegang heeft tot sommige (of alle) functies die in de desktop wallet te vinden zijn. Het eindspel hier is om mensen te laten shoppen op de marktplaats door het gebruik van een website, zonder een wallet te downloaden en de complete blockchain. Dit zou het veel gemakkelijker maken voor gewone, niet crypto gebruiker en is één van de zaken die het Particl project kan vooruit duwen in de mainstream.

Het team zoekt ook naar meer opties om DSN’s samenwerkingen te bekomen zoals met Siacoin, SafeNetwork, IPFS etc.. en alternatieve manieren om het netwerk te routen zoals I2P. Dit is natuurlijk met als doel om de gebruikers een waaier aan keuze te geven, dat het best tot hun noden, veiligheid en budget aanleunen. (DSN’s kunnen verschillen in prijs)

Concurrentie

Met dit alles gezegd zijnde, is het tijd om te kijken naar de concurrentie van Particl. Tenslotte is de crypto wereld een extreem competitieve plaats waar het kan leiden tot situaties waar meerdere projecten concurreren in dezelfde sector tot één ervan te groot wordt en de concurrent ten onder laten gaan. Hopelijk voor Particl, dat 1 groot voordeel heeft, is dat het concurreert in verschillende sectoren, wat meer blootstelling geeft en de kans vergroot op succes. Gelieve te begrijpen dat volgende paragrafen subjectieve meningen zijn waarom ik geloof dat Particl een oprechte concurrent is in vele industrieën, dus neem dit a.u.b. met een korreltje zout en vorm je eigen mening over deze zaken.

Als een munteenheid

Particl voldoet aan de criteria om beschouwd te worden als competitieve betalingseenheid in de crypto sector. Niet enkel bezit het dezelfde features als Bitcoin en als andere gelijkaardige munteenheden, het herbergt letterlijk een gedecentraliseerde marktplaats in zijn wallet met een eigen munteenheid dat gebruikt wordt om diensten en goederen mee te kopen. Dit is een “use-case” die weinig andere munteenheden kunnen claimen, maar hier eindigt het niet.

Deze munt is ook een grote competitie op het gebied van privacy munten, waar Monero, Zcash (en andere ZK Snarks coins) alsook DASH een woeste strijd voeren. Net zoals in de betaling sector, hoeft Particl zich niet te schuwen. Het bezit dezelfde (word geargumenteerd, een betere implementatie van Monero’s privacy technologie, RingCT met als toevoeging Lightning Network + CT bovenop zijn impressionante privacy combinatie (RingCT + CT + LN combo). Dit kan zeer interessant zijn voor personen of diensten die op een makkelijke manier RingCT willen toevoegen op hun platform (bvb: JAXX wallets)

Als een marktplaats

Een andere crypto sector waar Particl kan aanschouwd worden als een oprechte concurrent zijn “marktplaatsen”. Deze sector heeft een kleine lijst van concurrenten zoals OpenBazaar, Syscoin en Bitify. Persoonlijk als investeerder ben ik van subjectieve mening dat gedecentraliseerde marktplaatsen een grootte hit worden in de komende jaren. Dit is waarom ik dit soort projecten intensief onderzoek, waarbij ik tot conclusie kom dat Particl het meeste potentieel bezit als marktplaats dankzij de gebruiksvriendelijkheid en de vele features die je kan terug vinden in deze presentatie. De twee grootste concurrenten OpenBazaar en Syscoin bezitten wel leuke features, maar ik geloof niet dat deze Particl kunnen overtreffen in zowel populariteit of als een beleggingsopbrengst.

OpenBazaar, is het simpelweg niet mogelijk om in het project te investeren, en gezien het ook geen vergoeding vraagt, is de gebruiksvriendelijkheid jaren verwijderd op enige kans op massale adoptie en heeft een “p2p” aanpak waar ik geen grote fan van ben. Het bied ook weinig privacy en veiligheidsparameters en zou niet gebruikt moeten worden door mensen die op zoek zijn naar de ultieme privacy ervaring. Het gene wat mij het meest ergert aan OB, is dat de verkoper zijn lijst of winkel op een computer/server moet plaatsen die constant aan moet blijven staan. Indien dit niet het geval is wordt de lijst of winkel offline gehaald en kunnen er geen transacties gebeuren. Het is mogelijk om je winkel/lijst op een server te plaatsen en dus gebruik maken van een externe service, deze zullen efficiënter zijn in bedrijfstijd, maar dit neemt de controle uit je handen en vormt dus een veiligheidsrisico alsook gaat dit in tegen het principe van decentralisatie in de crypto wereld. OpenBazaar plant om een nieuwe versie uit te brengen van hun marktplaats die gebaseerd is op IPFS wat zogezegd de nood wegwerkt om je computer continue te laten draaien. Maar dit impliceert ook dat ze een vergoedings structuur zullen moeten implementeren op hun platform.

Bij Syscoin voorzie ik andere bijkomende problemen. Het eerste is dat de gebruiksvriendelijkheid ronduit slecht is, en de wallet zelf niet aantrekkelijk is. Hun oplossing voor deze problemen, is het creëren van de BlockMarket, een gebruiksvriendelijker product maar belangrijk te weten “closed source” (de code kan niet gecontroleerd worden) interface die samen werkt met de Syscoin Blockchain. Terwijl deze mooier oogt dan Syscoin backend, is het nog steeds jaren verwijderd van enige mainstream adoptie en het visuele uiterlijk zal mensen doen afhaken die niet gekend zijn met crypto. Wat mij het meest bezorgt is dat de Blockmarket eigenlijk een verheerlijkte, of verheven versie van een centrale marktplaats is. In feite heeft “The Blockchain Foundry” (het bedrijf die de BlockMarket ontwikkeld heeft) een totale en complete controle over de inhoud die geplaatst word op de markt. Het kan gebruikers bannen, verwijderen of censureren van listings (lijsten) naargelang ze zelf willen, waar ik mezelf dan afvraag waarom iemand dit platform wil gebruiken gezien het eigenlijk weinig meerwaarde biedt dan andere gecentraliseerde marktplaatsen zoals Amazon of eBay. Ook bied het niet dezelfde privacy instrumenten aan dat Particl wel hanteert, wat het tot een ‘no-go” situatie leid waar je als verkoper niet naar toe wil indien je zoekt naar een sterke privacy bescherming.

Vanuit een investering punt, geloof ik niet dat Sycoin dezelfde opbrengst zoals Particl zal geven omdat je hier met andere munteenheden kan betalen wat de inheemse Syscoin munt compleet overbodig maakt. Dit is hetzelfde met Particl, hoewel de laatste automatisch alle munten omruilt of bekeert naar de inheemse munt/token (PART), alvorens een bestelling te plaatsen, dus iemand kan gerust met Bitcoin betalen, maar eindigt als een Particl transactie wat een “vraag” creëert in termen van wisselbeurzen. Wat ook genoteerd moet worden is dat Particl een PoS systeem heeft terwijl Syscoin PoW is, wat mij overtuigd dat een PoS protocol beter past bij een marktplaats omdat deze meer features toelaat zoals gedecentraliseerde stembestuur op de marktplaats en de terugbetaalde markt kosten/fooien aan het staking netwerk. Als laatste probleem voorzie ik dat indien Syscoin populair zou worden, zouden de vele gebruikers er voor zorgen dat de blockchain opzwelt en niet kan schalen, gezien alle data opgeslagen wordt, direct op de blockchain .(Bij Particl zal dit via een DSN systeem worden opgeslagen)

Alsof het misschien mag blijken dat ik geen fan ben van soortgelijke projecten is dit in realiteit niet zo. Ik geloof dat er in deze sector meer dan genoeg plaats is voor meer dan 1 marktplaats. Per slot van rekening hebben we Etsy, eBay, Amazon, Craigslist, Alibaba die samenleven en nog eens dezelfde plaats delen, maar ieder heeft zijn eigen specialiteit en zijn aantrekking tot verschillende groepen. Er is geen enkele indicatie waarom dit niet het geval zou zijn in de crypto wereld. Hier is Particl de meest veilige en private oplossing, wat mij zeer enthousiast maakt als een privacy liefhebber.

We mogen zeker niet de gecentraliseerde, en gereputeerde marktplaatsen zoals Amazon en eBay vergeten. Deze giganten hebben een groot marktaandeel in de wereldeconomie en hebben zeker leuke features die gedecentraliseerde opties nog niet kunnen bieden of enkel van kunnen dromen, maar hebben ook hun negatieve aspecten. Ook verwijs ik je graag door naar een vorige sectie van deze presentatie “Doelgroep” of je kan mijn andere artikels lezen over dit onderwerp door deze link te volgen: https://decentralize.today/who-is-going-to-use-particls-decentralized-anonymous-market-and-why-is-it-so-badly-needed-7eb79cc8b9ad

Ik geloof dat gedecentraliseerde marktplaatsen kunnen concurreren met gecentraliseerde markten door volgende redenen:

  • Controversiële & mogelijk illegale goederen en diensten.
  • Omschreven als “Grijze” handel. (niet goed of niet slecht)
  • Oneerlijk geblokkeerde handelspraktijken.
  • Personen die op zoek zijn naar een betere bescherming van hun persoonlijk/zakelijk informatie & documenten.
  • Belasting ontwijkers & anarchisten.
  • Personen zonder toegang tot een bank of plaatsen waar banken en e-commerce niet aanwezig zijn.
  • Personen die zoeken naar lagere tarieven dan de concurrentie.
  • Crypto munt eigenaars die een plaats zoeken waar ze kunnen winkelen met deze tokens.

Als een Dapp Platform

Ondanks de concurrentie met andere Dapps platformen zoals Ethereum, Stratis, Lisk of Tezos zijn deze geen directe bedreiging voor Particl als concurrentie in de marktplaats sector, want het is nog steeds een platform waar meerdere Dapps op gebouwd zullen worden dan enkel de marktplaats. Het is belangrijk te melden of te begrijpen dat we niet over “smart-contract” Dapps praten, maar over “hard-coded” gedecentraliseerde applicaties. Om je een idee te geven wat mogelijk is, een jaar geleden was er een SDC community lid gestart aan een dobbelsteen werp Dapp, dat toeliet mensen te gokken in de SDC wallet. Het project werd uiteindelijk verlaten en de persoon was ook verdwenen, maar dat geeft je een goed idee wat mogelijk is voor Particl Dapps. Het gebruik van DSN’s opent een hele resem van mogelijkheden, het zou mij niet verbazen moesten we eindigen met een gedecentraliseerde versie van Netflix/Youtube/Muziek winkel dat gepaard gaat met een DSN zoals IPFS of Siacoin.

Het grote verschil met Ethereum in termen van Dapps, is dat Ethereum vergelijkbaar is met een OS (operating system bvb: windows, linux) waar gebruikers vrij zijn smart-contracts aan toe te voegen met de oorspronkelijke programmeer taal (Solidity), waardat Particl meer lijkt op een WeChat-style applicatie waar andere apps (geen smart-contracts) aan toegevoegd kunnen worden. Om een beter idee te krijgen, Paul Schmitzer, Particl’s communicatie manager, opperde met het idee dat Particl op een dag zijn eigen “app store” kan hebben, vanwaar gebruikers gedecentraliseerde applicaties kunnen installeren in hun wallet. Het is vermeldenswaardig dat Particl Dapps waarschijnlijk veel beter schaalbaar zullen zijn dan een smart-contract platform omdat deze gebruik zullen maken van DNS’s (SMSG is niet super schaalbaar, maar IPFS, Siacoin, SafeNetwork zijn dat wel).

Conclusie & persoonlijke nota

Om al deze redenen en features die vernoemd zijn tijdens deze presentatie, geloof ik oprecht dat Particl het meest ondergewaardeerd project is, in de crypto-scene op dit eigen moment! Zijn impressionante verzameling aan privacy instrumenten, de winstgevende staking beloningen, hoog schaalbare marktplaats/Dapp ecosysteem maakt het zeer aannemelijk dat Particl een zeer populair en wijdverspreide crypto munt wordt in de nabije toekomst.

Een andere reden dat ik leuk vind is dat het een compleet ecosysteem wilt bouwen in plaats van een simpele “feature munt” (een munt nuttig voor 1 ding). Niet enkel maakt een werkend ecosysteem rond je munt, het meer veerkrachtig tegenover nieuwe technologische hoogstandjes, het zorgt voor een grotere “vraag” naar ( in termen van wisselbeurzen) de munt, in plaats dat de prijs afgeleid wordt door speculanten. Het ecosysteem wordt ondersteunt door een 5% interest voet (waarschijnlijk 10%) op jaarbasis, waar nog markt, Dapps en, transactie vergoeding bij moeten worden geteld, en de verbroken escrow transacties.

Laten we wat nummers berekenen, als een persoon 25,000$ aan PART tokens koopt aan een prijs van 25$, zou hij in het totaal 1,000 PART in zijn bezit hebben. Indien hij zijn complete balans gebruikt om te staken, heeft hij een gegarandeerde 5% jaarlijkse interest. Het werkelijke getal zal tussen de 8–10% liggen, dus laten we afronden naar 9%. De staker zou rond de 0.25 PART’s per dag aanmaken (1,000 x 0.09 / 365 = 0.24657), of wel 6,16$. Op het einde van dat jaar, indien geen enkele PART werd uitgegeven, zou hij een geschatte balans hebben van rond de 1090PART’s, een 9% toename met een waarde van rond de 2250$ winst. De formule om een geschatte staking beloning per dag te berekenen volgt zo: Balans x geschatte jaarlijks % winst / 365 x prijs per PART.

Dat bedrag daarentegen is verondersteld dat er geen transacties gebeuren op de marktplaats en dat niemand transacties doet op de blockchain gezien er in deze formule geen rekening gehouden word met transactie kosten. Om te berekenen hoeveel PARTS er kunnen bijkomen met marktplaats vergoedingen, is het mogelijk volgende formule te gebruiken:

(Geschatte aantal marktplaats listings x 0.01 x 0.5) / 100 x (PART balans x 100 / Totaal circulerend aanbod Particl)

Indien de marktplaats een goede 50,000 listings aanbied, de staker in bovenvermelde voorbeeld, zou een bijkomende 0.3 pART per dag, of 11.93 PART’s per jaar. Aan 25$ per munt, verdiend hij een bijkomende 298,20$ per jaar dit bovenop de 2548,20$.

Nogmaals, er zijn getallen die ontbreken omdat ze moeilijker te berekenen zijn zoals dagelijkse transactie vergoedingen en verbroken escrow transacties, het is dus quasi zeker dat de staker in het bovenvermelde voorbeeld in het echt meer zal verdienen. Er wordt ook geen rekening gehouden met toekomstige Particl Dapps die ook bijkomstige vergoedingen zullen brengen aan het netwerk. Ik geloof dankzij deze berekeningen dat deze er kunnen voor zorgen dat Particl naar de top 10 crypto munten gekatapulteerd kan worden.

Gelieve deze link te volgen om een spreadsheet te downloaden dat ik gemaakt heb, deze zal je helpen te berekenen hoeveel staking beloningen je bijkomstig krijgt, met Particl foundation donaties, en marktplaats vergoedingen in overweging: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U3R0uCW9IqFtpchaftIwSHzG5YpFvMlVNjfULrJ4c4E/edit?usp=sharing

Het enige probleem dat zich kan voordoen met de munteenheid zelf, is dat het mogelijk dezelfde schaalbaarheid problemen kan hebben zoals Bitcoin en Ethereum tijdens populaire ICO’s. Ja het project kan binnenkort van het “Lightning Netwerk activatie” genieten wanneer het klaar is, maar zal het meest nuttigst zijn tijdens micro transacties en dus niet voor alle transacties. Daarbij zullen RingCT transacties helaas niet verwerkt kunnen worden door het LN netwerk, en het zijn zeker geen vedergewichten in termen van opslag die ze gebruiken binnen een block. Ook al heb ik mij laten vertellen door een vertrouwens- persoon binnenin het project, dat het team plannen heeft en nieuwe methodes onderzoekt wat mogelijk kan leiden dat de Particl munt evenredig kan laten schalen zoals het DASH project. Goed er is nog niet publiekelijk over gecommuniceerd dus mag het niet in overweging genomen worden, tot er een publiekelijk debat is. Hoewel moest Particl ooit munt/token schaalbaarheid problemen bevatten, zou je het kunnen aanzien als een goed probleem, gezien dit betekent dat het platform uitstekend draait en zeer populair is in termen van gebruik waardoor de munt zelf zeer waardevol is. Niet vergeten er is een groot verschil tussen munt schaalbaarheid problemen en marktplaats schaalbaarheid problemen, waarbij voor de laatste al een succesvolle oplossing is gevonden.

Informatieve links:

Hierbij eindigt de Particl presentatie. Vergeet niet dat bijkomstige meningen vermeld tijdens de presentatie puur subjectief zijn en dat dit document niet gebruikt mag worden als een vorm van investering advies! Ik ben geen lid van het Particl team en heb ook geen financiële vergoeding of voordelen gekregen om dit artikel te publiceren. Hoewel ik wel zelf PART tokens bezit als investering!