ปู่เจ้าสมิงพราย พระฤๅษีหรือพ่อแก่ผู้มากฤทธาวิเศษ

ตำราพ่อแก่ ตามตำนานปู่เจ้าเล่าขานว่า หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว (ผู้โด่งดังในเรื่องของขลังเครื่องรางต่างๆ และตะกรุดแห่งวัดเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว) ประวัติพ่อแก่ตอนเกิดนั้น มีผู้เห็นดวงไฟลูกหนึ่งลอยมาตกหน้าบ้านหลังหนึ่ง ดวงไฟลูกนั้นพลันเปลี่ยนเป็นพระฤๅษีจูงเด็กน้อยขึ้นไปบนบ้านที่มีหญิงท้องแก่นอนเจ็บทิ้งรอคลอดอยู่ 
 ผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนหาปลาชื่อ “ลุงบาง” แกเห็นนิมิตอัศจรรย์เช่นนั้นจึงอธิฐานว่าจะเลิกอาชีพหาปลาถ้าเด็กบ้านนั้นเกิดเป็นผู้ชาย 
 และแล้ว ก็เกิดมาเป็นชายจริงๆ โดยได้ชื่อว่า “กาหลง” ลุงบางก็เลิกหาปลายแล้วเก็บเรื่องอัศจรรย์ที่ตนเห็นเป็นความลับ 
 เมื่อ ๒๐ ปี จนกระทั่งเมื่อหลวงปู่กาหลงบวช ลุงบางาจึงเล่านิมิตอัศจรรย์ที่ตนเห็นให้พระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่กาหลงได้รับฟัง แล้วลุงบางก็ได้มาเป็นโยมอุปฐากใกล้ชิดหลวงปู่กาหลงนับแต่นั้น

เศียรปู่เจ้าสมิงพราย

พระฤาษี”พ่อแก่”ที่จูงหลวงปู่กาหลงมาเกิดที่แท้คือ “ปู่ฤๅษีสมิงพราย” ซึ่งเคยแสดงอภินิหารให้หลวงปู่กาหลงเห็นหลายครั้ง อีกทั้งยังเคยมาในนิมิตขอให้ท่านเลิกวิชาทางไสยศาสตร์ที่ท่านร่ำเรียนตอนวัยรุ่นหนุ่ม ซึ่งกำลังร้อนรุ่มกับวิชาอาคม เสกหนังวัวหนังควายเข้าท้องคนบ้าง เล่นแร่แปรธาตุต่างๆ บ้าง อันเป็นทางแห่งไสยดำ หลวงปู่กาหลงจึงเลิกทางนั้น 
 อีกเรื่องมหัศจรรย์หนึ่ง คือ หลวงปู่กาหลงท่านได้รูปภาพปู่ฤษีสมิงพรายมาโดยประหลาด เพราะจู่ๆ ก็มีรูปภาพของปู่เจ้ามาอยู่ในกุฏิของท่านในวันหนึ่ง ทั้งๆ ที่ท่านก็ใส่กุญแจกุฏิอย่างดีก่อนออกไปนอกวัด 
 รูปพระฤๅษีเป็นพระฤๅษีนั่งทำสมาธิ ปากยิ้มเห็นฟันสองซี่ หน้าฝากมีตาที่สามอีกดวงหนึ่งด้วยคลิ๊กอ่านประวัติพ่อแก่ตาไฟ
 ส่วนปู่ฤๅษีเสือนั้นเป็นพระฤๅษีที่หลวงปู่กาหลงนับถือมากเช่นกัน เพราะท่านเคยสื่อกับญาณวิเศษของพระฤๅษีตนนี้ได้เมื่อครั้งยังธุดงค์อยู่แถบเมืองสิงห์บุรี แต่ก่อนท่านเป็นพระชื่อหลวงปู่พรหมผู้มีวิทยาอาคมมาก สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ เมื่อละสังขารก็ยังมีบารมีมาก หลวงปู่กาหลงจึงอัญเชิญพระวิญญาณวิเศษของปู่เสือมาสถิตที่ศาลซึ่งได้สร้างขึ้นที่วัดเขาแหลม 
 ชาวบ้านที่มากราบไหว้ปู่เจ้าสมิงพรายก็มักจะได้กราบไว้ปู่เสือด้วย นอกจากนี้ในวัดยังมีศาลพระพรหมสุริยเทพที่ร่ำลือกันมากว่าศักดิ์สิทธิ์และได้แสดงปาฏิหาริย์เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้านละแวกนั้นมาช้านานแล้ว

วิธีการบูชาปู่เจ้า 
 
การไปกราบไหว้บนบานปู่เจ้าสมิงพราย ก็เหมือนกับการไหว้พระฤษีตามปกติ สิ่งที่ถวายได้ไม่ควรเป็นของคาว ควรเป็นผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ ยาเส้น และน้ำดื่ม อย่าลืมพวงมาลัยหรือดอกไม้ด้วยเช่นเดียวกับข้อห้ามการบูชาพ่อแก่

คาถาบูชาปู่เจ้าสมิงพราย

· สวดนะโม ๓ จบ

· ยะมะหัง ครูอาจาริยัง สะระณังคะโต อิมินา 
 สักกาเรนะ ครูอาจเสยัง อภิปูชะยามิ 
 
 ทุติยัมปิ ยะมะนัง ครูอาจาริยัง สะระณังคะโต 
 อิมินา สักกาเรนะ ครูอาจาริยัง อภิปูชะยามิ

ตะติยัมปิ ยะมะหัง ครูอาจาริยัง สะระณังคะโต 
 อิมินา สักกาเรนะ ครูอาจาริยัง อภิปูชะยามิ 
 
 โอม กูจะครอบฟ้าและแผ่นดิน กูจะครอบพระสมุทรและสายสิญจน์ 
 กูจะครอบพระอาทิตย์และพระพรหม กูจะครอบพระยมและพระกาฬ 
 กูจะครอบท้าวโลกบาลทั้งสี่ ทั้งกูจะครอบทั้งตัวกู กูเป็นลูกปู่สมิงพราย

ครูกูจึงจะใช้ให้เรียกคุณมนต์ดลแลจ่ามนต์และพระยามนต์อย่าได้ไปไกลจากตนกู โอมประสิทธิกู่ สวานะ

(credit: เนื้อหา บูชาพ่อแก่ศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตรุ่งเรื่อง นาฏฬีฬา)

พ่อแก่

Like what you read? Give Nonthasilp Khon a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.