Hur är det att bo i Rinkeby?

Folk är snälla mot varandra, vi respekterar varandra- men ibland händer dåliga saker också. Shams, 13, Sana, 16 och Alaa,13 berättar om fördelarna och nackdelarna med att bo i Rinkeby.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Lovisa Åkesson’s story.