Mikä on Yhteiseen Partioon?

Kuva: Lounais-Suomen Partiopiiri/Kris Loimaala

Muistatko, kun keväällä 2016 partiolaiset olivat mukana Yhteisvastuukeräyksessä? Keräystuotto jaettiin useille eri kohteille. Osa tuotosta lahjoitettiin kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun maailman köyhimpiin maihin, osa suomalaisen diakoniatyön käyttöön ja osa meille ­– partiolaisille. Rahat annettiin partiolaisille lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevää työtä varten. Lahjoituksen avulla jokainen partiopiiri toteuttaa oman yhteisvastuuhankkeen, jonka tarkoitus on mahdollistaa partioharrastus yhä useammalle lapselle ja nuorelle. Lounais-Suomen partiopiirin hanke on nimeltään Yhteiseen Partioon.

Vaikka partio on avoin kaikille, ihan kaikki eivät silti uskalla tulla mukaan. Kaikki eivät edes tiedä, että heillä on mahdollisuus liittyä partioon, ja joillekin on epäselvää, mitä partio ylipäätään tarkoittaa. Kynnys mukaan tulemiselle voi olla ylitsepääsemätön ilman rohkaisua tai apua.

Kuva: Uudenmaan Partiopiiri/Jeannette Ihalainen

Yhteiseen Partioon haluaa tehdä partion laajemmin tunnetuksi ja madaltaa esimerkiksi maahanmuuttajille, vähävaraisille ja eri tavoin vammaisille ihmisille kynnystä osallistua partioon. Yhteiseen partioon haluaa tehdä sanoista ”partio on avoin kaikille” oikeasti totta ja auttaa jokaista rakentamaan ystävyyttä yli rajojen.

Miten sinä ja lippukuntasi tekisivät partioon tulemisesta helpompaa yksinäisille, vähävaraisille, maahanmuuttaja- tai erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille? Jos sinulla on jo ideoita, piiri tarjoaa apua niiden toteuttamiseen: lippukunnat, jotka olivat mukana Yhteisvastuukeräyksessä, voivat hakea jopa 1 000 euroa hankerahaa omaa yhteisvastuuhankettaan varten. Viimeinen hakupäivä hankerahalle on jo 30.11., joten toimi pian! Lisätietoa löytyy piirin sivuilta.

Yhteiseen Partioon -toimintamerkki taas auttaa erilaisten teemojen kautta huomaamaan kuinka erilaisia ihmisiä maapallolla, Suomessa, kotipaikkakunnallasi ja partiossa on — ja kuinka heidät voi ottaa paremmin huomioon. Kenties saatat oppia itsestäsikin jotain ihan uutta?

Mutta miksi juurin sinun pitäisi tehdä jotain? Partiolupauksessa lupaat rakastaa omaa maatasi ja maailmaa. Lupauksen maailmaan lasketaan kuuluvaksi niin luonto kuin kaikki maailman ihmiset. Mitä useammalla lapsella ja nuorella on kavereita ja hauska, monipuolinen harrastus, sitä paremmin maailmakin voi. Partiolaisen ihanteita ovat myös toisen ihmisen kunnioittaminen ja toimeen tarttuminen.

Muistatko muut ihanteet?