Kinh nghiệm khi thi thực hành bằng lái xe ô tô

Kinh nghiệm khi thi thực hành bằng lái xe ô tô

Thông thường, phần thực hành sẽ làm bạn rất lo lắng và thường gây áp lực trước khi thi cho bạn, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi bằng lái xe ô tô. Hi vọng rằng những kinh nghiệm thi thực hành sau đây sẽ giúp cho bạn có thể bình tĩnh, tự tin trong phần thi thực hành của mình

Chú ý đến những lưu ý của người nhắc trên xe sát hạch và những biển báo, biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường trên đường trường

Bạn phải làm tuần tự những bước căn bản từ khi lên xe đến thắt dây an toàn, bật xi nhanh trái tại thời điểm xuất phát và sau đó tắt chúng khi nghe có tín hiệu. Làm đầy đủ những bước này bạn sẽ không phải bị trừ điểm cho những phần đơn giản như thế này

Bạn phải luôn giữ khoảng cách an toàn là 5m để tránh bị trừ điểm. Khi thi sa hình thì đã có những hướng dẫn bên dưới dưới mặt đường, bạn chú ý và làm theo là được

Sau bài thi “Dốc cầu” sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ, bạn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, tuy nhiên tránh tình trạng quá căng thẳng làm ảnh hưởng đến tinh thần khi thi

Sau khi gặp phần thi tình huống bất ngờ, bạn phải giải quyết tình huống một cách nhanh chóng và an toàn, sau đó vẫn tiếp tục thực hiện bài thi

Khi kết thúc bài thi “dốc cầu” thì bạn phải chuẩn bị kỹ càng cho phần vệt bánh xe. Phần thi này cần cẩn thận vì nếu như bạn lao khỏi vạch giới hạn thì bạn ngay lập tức bị loại bỏ. Tuy nhiên nếu bị đè vạch thì cũng chỉ bị trừ 5 điểm mà thôi.

Lưu ý bật xi nhan và đi chậm khi đến các ngã tư và muốn chuyển hướng

Khi cán vạch thì bạn tốt nhất là không nên dừng xe tại. Máy tính sẽ trừ điểm của bạn mỗi khi bạn dừng quá 3s. Chính vì thế bạn cứ tiếp tục chạy tiếp trong phần thi của mình

Giám khảo thường xem xét đến 200m đầu của bạn thi, chình vì thế khi mới bắt đầu bạn phải tự tin chạy xe và thi tôt nhé

Và lưu ý cuối cùng là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn phải tiếp tục thi mà không được bỏ giữa chừng

Hi vọng những kinh nghiệm thi bằng lái xe ô tô thực hành trên sẽ hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn vượt qua kỳ thi sát hạch và lái xe một cách an toàn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.