Fransa’ya Oscar Brenifier’nin felsefi pratik çalışmalarıyla tanışmak üzere gittim. Hoş bir tesadüf sonucu Fransa’da Çocuklar İçin Felsefe (P4C) çalışmalarıyla ilgili birinci ağızdan bilgiler edinme fırsatı da yakaladım. Nasıl mı oldu, anlatayım.

Oscar Brenifier’nin kurucusu olduğu Felsefi Pratikler Enstitüsü (Institut de Pratiques Philosophiques) tarafından her yaz düzenlenen seminere katılmak üzere yola çıktım. 5–11 Ağustos 2019 tarihlerinde Fransa’nın La Chapelle-Saint-André köyünde düzenlenen “Felsefi Pratik” başlıklı 8 günlük seminere katıldım. Köyde internet bağlantımız azdı, sosyal medyada anca bir hikaye yayınlama şansım oldu. Bu hikayeyi gören Gül (Çandır Saç) bana mesaj yazdı, “Hocam ben Paris’teyim, Çocuklar İçin Felsefe alanında çalışmalar yapıyorum, tanışmıyoruz. Burada bir…

Little Thinkers Society

Çocuklar İçin Felsefe, Philosophy For Children, P4C, Little Thinkers Society, Herkes İçin Felsefe, Eğitim, Eğitmen Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Öğretim Yöntemleri

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store