2022 SOPHIA TOPLANTISI İSTANBUL’DA…

SOPHIA AĞI TOPLANTISI 2002 İSTANBUL’DA

PROGRAM

TOPLANTI MEKANI

SOPHIA AĞI TOPLANTISI 2002, BÜMED

AKŞAM YEMEĞİ

SOPHIA AĞI TOPLANTISI 2022, The Barnathan Roof

ŞEHİR GEZİSİ

  • Gezi 20 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecektir.
  • Tura katılmak istiyorsanız Cumartesi günü toplantı yerindeki danışma masasına kaydınızı yaptırmayı unutmayınız.
  • Turda rehberlik hizmeti yoktur.
  • Müze giriş bileti ve yemek ücretini katılımcıların bireysel ödemesi gerekmektedir.

--

--

--

Çocuklar İçin Felsefe, Philosophy For Children, P4C, Little Thinkers Society, Herkes İçin Felsefe, Eğitim, Eğitmen Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Öğretim Yöntemleri

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Little Thinkers Society

Little Thinkers Society

Çocuklar İçin Felsefe, Philosophy For Children, P4C, Little Thinkers Society, Herkes İçin Felsefe, Eğitim, Eğitmen Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Öğretim Yöntemleri

More from Medium

This Item might have been deleted, expired — SharePoint File transfer error

Commandment #9: Be Like Goldilocks

INTERACTIVE AGENTS — THEIR PERSONIFICATION AND FRUSTRATING EXPERIENCES

How should banks respond to the digitization of consumer financial services in Africa?