Neden sınıfta çocuklarla felsefe yapmaya ihtiyacımız var?

Son yıllarda eğitimdeki gelişmelere baktığımızda bazı alanlara yönelik ihtiyacın giderek arttığını görüyoruz. Ezberci eğitim sisteminin uzun vadede yarattığı sorunlar arasında öğrencilerin düşünme becerilerinin yeterince geliştirilememesi geliyor. Dünya çapında yapılan PISA, TIMSS gibi sınavların sonuçlarına baktığımızda, öğrencilerin düşünme becerisi gerektiren yüksek seviye sorulara kıyasla ezber bilgi gerektiren sorularda daha başarılı olduklarını görüyoruz. Peki biz çocukların düşünme becerilerini nasıl geliştirebiliriz?

Dünya çapında Çocuklar İçin Felsefe (P4C) alanında faaliyet gösteren The Philosophy Foundation’ın kurucu ortağı olan Emma Worley’e göre felsefe, düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra okuma, yazma ve matematik gibi temel becerilerin gelişimine de katkı sağlıyor. Bu yüzden felsefi soruşturmanın öğrencilere temel bir beceri olarak öğretilmesi gerektiğini savunuyor.

Birçok insan eğitimde temel olan üç şeyin okuma, yazma ve matematik olduğunu söyler, ancak aslında en temeli bunları anlamlandırmamızı sağlayan bağlantılardır. Felsefe de kavramlarla ve akılyürütmeyle ilgilidir. Bize kavramları analiz etme, muhakeme ve akılyürütme bağlantılarını verir bu bağlantılar aslında bizim dünyayı, kendimizi ve birbirimiz arasındaki ilişkileri anlamlandırmamızı sağlar. Bu bağlamda felsefe, doğru düşünmeyi ve anlayarak öğrenmeyi geliştirir.

Eğitimciler, öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerektiğinin önemini giderek vurgulamaya başladılar. Okuma, yazma ve matematiğe ek olarak, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerekliliğini dile getiriyorlar. Hatta düşünme becerilerinin, bu üç temel yetkinliğe zemin oluşturduğu için daha öncelikli konuma geldiğini bile söylemek mümkün. Bu nedenle çocukların düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayan felsefe, matematik ve müzik dersleri gibi ilk yıllarda öğrencilerle buluşturulmalı. Çünkü doğru düşünmek de pratik gerektiriyor, yaparak gelişiyor.

Araştırmalar da felsefenin eğitimdeki önemini kanıtlar nitelikte. Okulda felsefi soruşturmaya düzenli olarak katılan çocukların bilişsel ve sosyal becerilerinin arttığını gösteren araştırmalar var.

Tüm bu nedenleri dikkate alarak, Worley, felsefenin okullarda yaygınlaşması gerektiğini savunuyor ve son zamanlarda bu ihtiyaca cevap veren Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children / P4C) yönteminin de eğitmen eğitimleri, içerik geliştirme ve araştırmalarla geliştirilmesi gerekliliğini önemle vurguluyor.

Emma Worley’nin makalesinden yola çıkarak hazırlanmıştır.

https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/sep/23/teach-philosophy-in-the-classroom