Regels

In Nederland heb ik mijn kenteken geschorst voor de tijd dat wij op reis zijn en ook al de auto laten keuren om te voorkomen dat ik na terugkomst niet onmiddellijk op de bon wordt geslingerd. De Russen hebben van deze sores geen last. Regels worden hoe verder je van de hoofdstad verwijderd bent steeds minder bindend. Als je in Irkutsk op straat stapt, valt al snel op dat in menig auto het stuur aan de rechterkant zit. Even ben je in de war en vraag je je af of er streken zijn in Rusland waar je links moet rijden, maar het blijkt vooral te maken te hebben met de tweedehands automarkt, die zich meer richt op de staat van de motor, dan aan welke kant het stuur zit.

Het busje heeft ons naar het Olchoneiland in het Baikalmeer gebracht. In ons geval een Hyundaibusje met bijna 445.000 km op de teller. Met gezwinde spoed (hoe hard weet ik niet, want de snelheidsmeter was defect) werden we hobbelend en bobbelend in een uur of zes naar het eiland gereden. Hoe verder van de stad, hoe minder comfortabel. Op een gegeven moment was ook het asfalt op en werd er over zandpaden gecrost, door diepe kuilen, maar immer met de voet stevig op het gaspedaal.

Na zoveel in trein en bus te hebben gezeten, konden we het niet meer opbrengen om op het eiland ons in te schrijven voor een dagexcursie om wederom een dag in een OeAZ (overigens uitstekend geschikt om een mooi campertje van te maken) te worden rondgereden. De twee dagen hebben gebruikt om te wandelen en te fietsen. Dat laatste overigens op derdehands mountainbikes, die sinds ze de fabriek hebben verlaten geen druppel olie meer hebben gekregen. Knarsend en piepend over dezelfde hobbelende wegen, dus niet heel ver, maar wel heel vermoeiend.

Het ontbreken van de verzorgende staat betekent overigens ook dat mensen snel bereid zijn elkaar te helpen, zoals we zagen bij onze bestuurder die, nadat we tweeëneenhalf. uur op het veerpont gewacht hadden, de tijd nam een collega te helpen met de defecte auto. Of tijdens een boottochtje, toen de kapitein onverwachts besloot een ander schip te helpen dat onfortuinlijk was vastgelopen op het strand.

Dat de staat niet volledig afwezig is, merkten we bij het wachten op het veer toen een stuk of tien zwaarbewapende, gemaskerde politieagenten, voor onze neus, met veel machtsvertoon een brede bestuurder uit zijn auto trokken en geboeid afvoerde in de politiebus. We kijken uit naar de kamelen in de Gobiwoestijn.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.