Cítíte se zahlcení prací a na rodinu vám nezbývá čas nebo energie? Máte problém oddělit pracovní a osobní život? Kromě práce a rodiny ještě řešíte, že vám nebývá dobře, nebo musíte běhat po doktorech? Nejste sami. Chcete nastolit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, a cítit se tak spokojenější? …


Chcete na přijímacím pohovoru říct, že máte epilepsii, ale nevíte, jak na to? Pak si nenechte uniknout tento článek. Najdete v něm jednoduchý návod, jak o epilepsii s potenciálním zaměstnavatelem mluvit, abyste vytvořili dobrý dojem. Efektivita této metody byla dokonce experimentálně ověřována.

Ilustrační obrázek | Zdroj: pixabay.com

Nezaměstnanost, časté změny práce nebo nedostatečný kariérní růst…


epilepsie silné stránky epilepsy řečník empatie motivace společenskost asertivita zručnost kreativita družnost práce zaměstnání psychologie komunikativnost reprezentativnost přátelskost týmovost teamwork

Když Alešovi bylo 16, diagnostikovali mu epilepsii. Po tom, co dokončil školu, se mu nedařilo najít trvalou práci. Začal na sobě hledat chyby a přestal důvěřovat svým schopnostem. Když přemýšlel o tom, jak své šance v zaměstnání zvýšit, zaměřoval se hlavně na to, co mu nejde a jak to zlepšit…


Říct, či neříct?

Čeká vás pohovor do nové práce a přemýšlíte, jestli při něm hovořit o epilepsii? Máte pochybnosti, zda současnému zaměstnavateli říct o své diagnóze? Nejste sami. Mnoho lidí s epilepsií se během svého pracovního života setkává s obdobným dilematem. Podle nedávného výzkumu Společnosti E, zamlčuje svou diagnózu před zaměstnavatelem přibližně 20…

Lucie Kluzova

Psycholožka, výzkumnice a ambasadorka Společnosti E. Aktuálně výzkumně spolupracuji s Univerzitou Palackého (hovoryozdravi.cz) a Psychologickým ústavem AV ČR.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store