Podstawy dobrych relacji z klientem

Bądź miły, profesjonalny, pomocny, … to co wyróżnia jednych od drugich to jakość kontaktu, jakość relacji międzyludzkiej.

Podstawy dobrych relacji z klientem to:

- Bezpośredni kontakt
Nie ma nic cenniejszego niż rozmowa. Jeżeli masz wybór czy zadzwonić czy napisać wiadomość- zadzwoń. Jeden telefon jest wart 10 maili.

- Pozytywne nastawienie
Ludzie zawsze wyczują obojętność czy wręcz wrogie nastawienie

- Utrzymywanie relacji, pamiętanie, słuchanie
Niezależnie od wyniku spotkania kończ je pozytywnie

- Postrzeganie własnej oferty oczyma klienta
Co jest interesującego w mojej ofercie z punktu widzenia drugiej strony? Kogo to może zainteresować? Czy ja sam byłbym zainteresowany tą ofertą?

- Profesjonalizm
Gdy nie znam odpowiedzi na pytanie, nie wymyślam, informuję, że sprawdzę i dopiero wtedy odpowiem. Dotrzymuję obietnicy.

- Szybka reakcja
Natychmiast wyjaśniaj wszelkie wątpliwości, odbieraj telefony i odpisuj na maile –działaj szybko

- Bycie pomocnym
nawet jeżeli klient pyta czy prosi o pomoc w sprawach, które nie należą do twoich obowiązków wykaż zainteresowanie potrzebą. Być może znasz kogoś kto może pomóc.

  • Nie pal mostów- nie obrażaj się na klienta
    Dzisiaj klient nie kupił od ciebie ale może jutro, za rok…, dzisiaj odmówił współpracy ale może zadzwoni za m-c,… zadowolony z kontaktu z Tobą poleci Cię innym swoim znajomym.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.