Martin Čambor

Inšpirovať a motivovať zamestnancov pracujúcich v automobilke sa zdá byť ťažký oriešok. Keď je vôľa zo strany progresívnych a inovatívnych ľudí na správnych miestach, je možné prísť aj s riešením, ktoré nespadá do klasickej prezentačno-workshopovej mustry veľkých firiem. Porozprávali sme sa s Martinom Čamborom Engagement managerom pracujúcim pre prestížnu značku Jaguar Land Rover, ktorý projekt zastrešoval.

Ako ste narazili na problém, ktorý ste sa nakoniec rozhodli riešiť gamifikáciou?

V podstate tie problémy boli dva, aj keď ja to nerád nazývam problémami, skôr to bola výzva.

Jedna výzva bola preškoliť 1500 zamestnancov v krátkom časovom horizonte. Bolo potrebné ich zaškoliť na veci, ktoré nie sú hmatateľné, to znamená hodnoty — u nás sú…


Stretne sa učiteľ, herný dizajnér a občiansky aktivista a zavrú ich na víkend do jednej miestnosti. Čo sa stane potom?

Napríklad stolová hra, ktorá ukazuje krehkosť histórie pri vzniku Československa; Simulácia parlamentnej demokracie, ktorá odhaľuje jej silné a slabé stránky; Kartové cvičenie, vďaka ktorému si lepšie uvedomujete svoj emocionálny svet.

3 silné myšlienky a 3 funkčné prototypy, ktoré vznikli vďaka spolupráci herných dizajnérov, aktivistov a učiteľov na aktuálnom ročníku Edu games Print & Play Hackaton.

Ubehol rok od nášho pilotného hackatonu na ktorom vznikli oBLUDnosti (kartová hra o šírení konšpiračných teórií). Už na pilote sme sa zaviazali, že formát Hackatonu…


Konečne sme sa dostali k organizovaniu druhého ročníka Hackatonu, ktorý nám na mysliach ležal už dlho, avšak času bolo málo. Tentokrát na to však nie sme sami a veľmi sa tešíme, že sa naším partnerom stal Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO), s ktorými nás trápia rovnaké otázky a ktorí na ne hľadajú (alebo rovno tvoria) super riešenia. Mimochodom, ich projekty ozaj stoja za pozornosť.

Spolu sa teda púšťame do Hackatonu vol. 2, ktorý sa uskutoční 17.-19. mája 2019 v Bratislave. Miesto činu upresníme čoskoro a spolu s programom a s ďalšími praktickými informáciami ho nájdete vo facebookovom evente tu.

Prečo to robíme?

Naša…


When trying to present a complex topic to your employees, it is important to make sure the content will actually be remembered and applied in areas, where it is needed to be applied.

But often, the scale of the knowledge being passed over is immense, with not enough time for the ‘lecturer’ to deliver the information and for the ‘receivers’ to properly understand and apprehend it.

With topics as important as the compliance and bank secrecy are for the bank, we had to think of a way to condense complex information into an hour long slot, so the employees would…


V druhý júnový víkend sme v bratislavskom Kalabe (mimochodom krásny priestor venovaný menšinám v zahraničí, ktorý vybudovali na zelenej lúke skvelí ľudia) so spotenými dlaňami otvárali pilotný ročník Hackatonu, zameraného na tvorbu edukačných hier určených pre základné a stredné školy.

  • Išli sme do toho s cieľom:
  1. Skúsiť cez víkend vytvoriť jednoduché edukačné hry, ktoré môžu pomôcť učiteľom pri výučbe náročných / málo pokrytých tém.
  2. Výsledná forma hier by mala byť v podobe .pdf, ktoré si môže ktokoľvek stiahnuť a s nízkymi nákladmi (maximálne za pomoci nožníc) rovno použiť.
  3. Mali by pomôcť učiteľom odkomunikovať témy, na ktoré im chýbajú učebné pomôcky…


Nejeden networking, konferenčný small talk či diskusia skončí po čase pri jednej z veľkých tém: biznis, spoločnosť, ekonomika, politika…a samozrejme školstvo. Často to má nasledujúci priebeh:

1. Zhodneme sa, že školstvo je problém, treba s tým niečo robiť, chcelo by to systémové riešenie (diskusia je podporená nejakou absurdnou historkou z nedávnej minulosti).

2. Prídeme k poznaniu, že zvonka sa to efektívne meniť nedá, a že zvnútra je to dosť o motivácií a motívoch aktuálnej vládnej zostavy (podporené príkladmi minulých zlyhaní).

3. Nastupuje vyššia či nižšia miera frustrácie, podľa vyššej či nižšej miery alkoholu (vzájomnú kauzalitu nech si každý vyhodnotí podľa…


Or what we have learned along the way, that can help you promote the idea of gamification.

You and us know that gamification can be a great tool for driving engagement, change, or achieving your goals. But it is often hard to explain to newcomers to the field, not to mention pitching the idea to your colleagues.

Here is our cheatsheet, that could help you having the right arguments, condensed into a few narrow punchlines. We will be updating it every Monday for 10 weeks offering you a new punchline each one of them. And in the end, you will have a full on cheatsheet, to help you in your gamification endeavors.

1. Gamification creates more loyal customers / employees

Do you want your customers…


Diablo gameplay

Recently, good guy David Brevik shared an original pitch of Diablo, a very popular dungeon crawling action game by Blizzard Entertainment for world to see. And since gamification is based on learning from gamedesign and applying it to non-game context, let’s see what we can learn from Diablo in perspective of long-term gamification strategies.

But…why the heck you want to look at demon killing mayhem in order to solve today’s workplace issues? Well, here is a small background story:

As you may know, Diablo was quite popular during the 90s. But interestingly, my older brother can’t resist to delve into…


Why, when talking about public spaces, services and citizens engagement, should we think as game designers?

In my opinion, the key to why even ask this question are these photos:


story in our gamified solution for front desk onboarding

How to onboard call center and front desk workers and get them to continually broaden their knowledge, while keeping up with the KPIs? Our client has a large call centre and a chain of front-desk branch offices across the country. As the employees are the ones with the direct customer contact, they have to provide up-to-date information, have a clear overview of company products and create a positive customer experience.

For that, they have to refresh their knowledge on a regular basis. But how do you achieve that, when you are busy with meeting your daily KPIs?

It turns out…

luducrafts

A gamification agency based in Slovakia. We are passionate about how to motivate, engage and be effective in the most creative way! And have fun doing it!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store