Chystá sa druhý ročník Hackatonu print and play edu games

luducrafts
Apr 3 · 3 min read

Konečne sme sa dostali k organizovaniu druhého ročníka Hackatonu, ktorý nám na mysliach ležal už dlho, avšak času bolo málo. Tentokrát na to však nie sme sami a veľmi sa tešíme, že sa naším partnerom stal Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO), s ktorými nás trápia rovnaké otázky a ktorí na ne hľadajú (alebo rovno tvoria) super riešenia. Mimochodom, ich projekty ozaj stoja za pozornosť.

Spolu sa teda púšťame do Hackatonu vol. 2, ktorý sa uskutoční 17.-19. mája 2019 v Bratislave. Miesto činu upresníme čoskoro a spolu s programom a s ďalšími praktickými informáciami ho nájdete vo facebookovom evente tu.

Naša motivácia sa od Hackatonu vol. 1 nezmenila a stále cítime potrebu prispieť ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu a ponúknuť aspoň akú-takú pomôcku pre učiteľov, ktorá by im pomohla adresovať témy, ktoré sú pre zdravú a sebavedomú spoločnosť potrebné, no učebné osnovy im úplne nestíhajú. Všetko toto, teda prečo, načo a ako, sme zhrnuli ešte pred prvým ročníkom tu.

Do ďalšieho ročníka nás posmelil aj fakt, že jedna z hier, ktoré na úvodnom Hackatone vznikli, je životaschopná a teší sa pozitívnym reakciám. Jedná sa o hru oBLUDnosti, ktorá v týchto dňoch získava finálne kontúry a veríme, že čoskoro bude dostupná na stiahnutie pre všetkých tých, ktorí by sa chceli naučiť ako bojovať proti konšpiráciám. Okrem toho je ale táto hra aj pekným príkladom toho, čo sa dá vytvoriť spoluprácou super ľudí, ktorí majú za cieľ priniesť niečo dobré našej spoločnosti a môže byť inšpiráciou pre tohtoročný Hackaton.

Poučení z minulého ročníka (o ktorom si môžete prečítať zase tu) zavádzame niekoľko zmien, alebo radšej “upgradeov”. Veríme preto, že tento rok bude zase o niečo lepší :). Najdôležitejšie zmeny, ktoré by mali napomôcť ešte lepším výsledkom, sú tri:

  1. Pre každú skupinu bude k dispozícií aspoň jeden game dizajnér, ktorý bude vedieť pomôcť rozvíjať hru správnym smerom v optike herného dizajnu.
  2. Vďaka IPAO dokážeme zaangažovať výnimočných učiteľov (najmä) humanitných predmetov (predovšetkým občianskej, dejepisu a pod.), a tak sa budeme vedieť lepšie zamerať na to, čo ich (ako našu hlavnú cieľovú skupinu) prioritne zaujíma.
  3. IPAO prišlo s iniciatívou nadviazať na víkendový Hackaton verejnou diskusiou a hraním sa hier, takže sa môžete tešiť na ďalšie možnosti hracieho vyžitia sa.

Výsledkom by mali byť prototypy hrateľných doskových, kartových, rolových alebo akokoľvek hybridne použiteľných hier. Hlavným cieľom je, aby boli ľahko šíriteľné a použiteľné v školskom prostredí, tzn. na vyučovaní alebo aj mimo neho. Spájať by ich mali 3 základné znaky:

  1. Dajú sa ľahko šíriť, tj. dajú sa vytlačiť na bežne dostupných tlačiarňach a zahrať.
  2. Majú charakter “serious game”, tj. ich cieľom nie je hráča len pobaviť, ale zároveň mu priniesť pridanú hodnotu.
  3. Môžu ich použiť učitelia ako učebné pomôcky pri témach, ktoré momentálne naše učebné osnovy a učebnice nepokrývajú dostatočne.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

luducrafts

Written by

A gamification agency based in Slovakia. We are passionate about how to motivate, engage and be effective in the most creative way! And have fun doing it!