Ժան Աբրահամյան

Ժանը սկսել է պարել 2005 թվականի դեկտեմբերի 24ից: Նա հիմնականում պարում է street dance, R&B, countep և այլ ոճեր:Ժանը սովորում է տարածաշրջանային քոլեջում 2րդ կուրսում` լավ:Պարը նրա կյանքում մեծ տեղ է զբաղեցնում: Ահա նրա պարերից մեկը:

Բացի պարից նա ունի ուրիշ հոբբիներ: Օրինակ` սիրում է երգել: Բոլորս էլ սիրում ենք շփվել մարդկանց հետ: Ժանը շփվում է աշխույժ մարդկանց հետ, ովքեր զարգացած են:

Ժանի կարգախոսը ` Սեր տածել ամենուրեք: «Բայց իմ կարծիքով նրա կարգախոսը պետք է լինի ուղղակի Dab »:

Ինչպես բոլորիս կյանքում, այնպես էլ Ժանի առաջնային տեղը զբաղեցնում է նրա ընտանիքը:

Ժանը չունի սիրելի ֆիլմ, նա ունի սիրելի ժանրեր: Դրանք են` հումորային, պարային և սարսափ ժսնրերը: Չի սիրում կարդալ գրքեր, իսկ երգերի կոնկրետ ոճ չունի, եթե երգը նրան դուր է գալիս, ապա շարունակում է լսել: Ժանի սիրելի երգն է Evanescence-ի «My immportal» երգը: Ինչպես նշում է նա. « Այս երգը լսելիս ուրիշ մտքեր են գալիս:

Ժանը սիրում է հայտնիությունը և այդ պատճառով երազում է դառնալ հայտնի: «Նա քայլ առ քայլ ձեռք է բերում իր հայտնիությունը»: Կոնկրետ որոշումներ չունի կապված ապագայի հետ և անգամ դեռ չի մտածել, թե ինչ է դառնալու:

Ես ցանկանում եմ, որ ապագայում Ժանը ունենա ավելի մեծ հաջողություններ:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.