Hodně lidí má zmatek v cenové politice Webflow. Kolik vlastně stojí používání platformy a hostování webu a jaký cenový plán vybrat? Pojďme si to shrnout.

Image for post
Image for post

V článku se dočtete:

  • Jaké existují cenové plány ve Webflow.
  • Podle čeho si vybrat vhodný cenový plán.
  • Jaká jsou omezení a možnosti jednotlivých plánů.
  • Kolik jednotlivé plány stojí a na kolik peněz vyjde provoz webu.
  • Jaké mohou nastat scénáře a situace, které ovlivní výběr plánu.

TIP: Na konci článku přikládám diagram pro snadnější vysvětlení a výběr plánu.

Pozn.: Článek je psaný v červenci 2020 a typy plánů, možnosti a ceny odpovídají stavu v této době.


Máte firmu? Startup? Agenturu? Hledáte někoho do týmu, kdo vám pomůže realizovat návrh webu či aplikace? Nově v rámci projektu Designui zveřejňuji pracovní nabídky.

Image for post
Image for post

Co je Designui [dizajnuj]?

👨‍🏫 Vzdělávání

Projekt vznikl za účelem vzdělávání v oboru UI design. Snažím se tvořit materiály, které mohou pomoct začínajícím, ale i zkušenějším designérům zlepšit se ve svých dovednostech a dozvědět se něco nového.

Pod pojmem UI design si můžete zjednodušeně představit vizuální (grafický) návrh webu nebo aplikace. UI design vyžaduje trochu jiné dovednosti než klasická grafika, a proto se mu věnuji zvlášť.

Často lidé poptávají klasického tiskového grafika pro návrh webu či aplikace, ale neví, že by si…


Kódujete weby nebo aplikace? Projděte si tento text a nechte lidi, aby o vás říkali, že jste fakt skvělý kodér.

Image for post
Image for post

🤗 Proč by vás text měl zajímat?

Jsem UI designér. Navrhuji weby a aplikace. Pokaždé, když předám své návrhy kodérům či programátorům, téměř vždy je zrealizují s odchylkami. Někdy je realizace lepší, někdy horší. Odchylky v realizaci najdu ale téměř vždy.

Proč? Lajdáctví? Nepozornost? Spěch? Neznalost? Nepečlivost? Nezájem? Nad tím se musí zamyslet každý sám…

Faktorů, které o kodérovi vypovídají, že je dobrý, je rozhodně víc. Samozřejmě jde o technologický přehled, neustálé vzdělávání, kvalitní výstupní kód, schopnost komunikace a spousta dalších faktorů.

Já bych vám rád ukázal…


Plánujete nový web? Rozhodujete se mezi Wordpress nebo Webflow? Pojďme si vysvětlit rozdíly mezi nimi, porovnat je a říct si, které řešení je lepší a v jakých situacích je využít. Které je levnější, efektivnější nebo bezpečnější?

Image for post
Image for post

Technologický rozdíl a účel

Wordpress je open-source software, který je napsaný v programovacím jazyce PHP. Jde původně o redakční publikační systém, který měl sloužit pro psaní a publikování textů. Časem se z něj stal nástroj, s jehož pomocí lidé staví celé weby a ohýbají si ho podle svých potřeb.

Webflow🔥 je platforma vytvořena přímo pro návrh a tvorbu webů. Jde o moderní cloudové SaaS řešení. To znamená, že…


Proč jsem začal tvořit projekt Designui a jak se mu daří?

Co je Designui [dizajnuj]?

Designui jsou lekce určené pro začínající nebo pokročilejší UI designery (rozhraní webů a aplikací).

Image for post
Image for post

Jak jsem se dostal ke tvorbě UI lekcí?

Do nedávna jsem se věnoval jak UI designu tak třeba i tvorbě webů. Řekl jsem si, že je na čase si vybrat jeden obor a specializovat se. Vybral jsem si UI design.

Proč UI design?

UI design je po podle mě dost specifický. Návrh webů a aplikací není stejné jako navrhnout banner, plakát a jinou grafiku. Je to zvláštní obor, který potřebuje pozornost. Vyžaduje systematický přístup obohacený kreativou.

Kromě práce pro klienty jsem pracoval i na vícero vedlejších…


Pokud navrhujete nebo kódujete weby, jistě nemusím vysvětlovat, co je to kontejner webu. Z pohledu designu jde o ohraničení webu, přes které nepřeteče obsah (česky kontejner/obal — angl. container/wrapper).

Image for post
Image for post

Jak na kontejner ve Webflow?

V rozhraní pro přidání prvků máte možnost přidat kontejner. Jde o klasický <div></div> blokový prvek jehož šířka je nastavena na 940 px s tím, že se centruje na střed okna prohlížeče.


Můj první příspěvek o Webflow se týkal seznámení, co Webflow je a jakým způsobem se na něm staví weby. Poukázal jsem na jeho výhody a vysvětlil, proč je tak skvělý.

Dnes bych se rád věnoval tomu, proč Webflow používá stále tak málo lidí? Vždyť je to přece revoluční nástroj, který je takřka bezchybný.

Image for post
Image for post

Proč je pro lidi Webflow zatím cizí slovo?

Webflow je relativně nový nástroj na trhu

Je běžné, že lidé nemají důvěru k novým nástrojům a musí si k ním najít cestu. Vždyť byl založen teprve v roce 2013!

Od té doby nástroj neskutečně posunuli a věřte, že pokud pánové něco nepokazí, ještě o něm hodně uslyšíte.


Pravděpodobně jste již někdy pracovali s textovým editorem nebo redakčním systémem. Tak schválně. Umíte správně pracovat s nadpisy?

Image for post
Image for post

Problém se strukturováním nadpisů

Při strukturování dokumentu mě napadla jedna taková myšlenka na vylepšení CMS systému (konkrétně textového editoru). Je to drobnost, která by do internetu mohla přinést řád a lépe strukturovaný obsah.

Co mě stále zaráží?

  • Proč má uživatel po celou dobu možnost výběru všech typů nadpisů?
  • Proč je mu po celou dobu psaní zobrazována nabídka nadpisů H1, H2, H3, H4, … ?
  • Je to zažité z desktopových textových editorů, kde je uživateli nabízena větší volnost?

Většina uživatelů neumí správně strukturovat texty ani po vydatném školení. To je škoda…


Naším cílem je dosáhnout toho, aby byl web dobře čitelný, kontrastní a dal se jednoduše skenovat očima. Dnes vám doporučím jeden nástroj.

Image for post
Image for post
Dobrý vs. špatný kontrast textu

Když na Dribbblu to mají všichni takhle…

Určitě to znáte. Denní chleba web designera je třeba Dribbble nebo Behance, kde se inspirujeme, co zrovna frčí, kdo a co jak vyřešil a podobně.

Je to neskutečný zdroj dobrých prací. Většinou. Je potřeba si uvědomit, že přestože jde o výběrové práce, ne každý musí mít hned pravdu a musíme se podle něj řídit. Berme práce ostatních s rezervou a používejme mozek a vzdělávejme se.

Všechny ty weby jsou tak krásné a čisté. Proč?

Designeři pracují hodně s odstíny barev textu. Musím uznat, že tlumenější odstíny barev…


Poprvé jsem použil na tvorbu webu nástroj Webflow. Byl jsem překvapen!

Image for post
Image for post

Jak jsem weby vyvíjel?

Několik let jsem navrhoval weby a sám si je kódoval. A to dobře. Nepotřeboval jsem poptávat kodéra. Myslím si, že píšu pěkný a validní kód. Jenže…

Ocení to klient?

Bavme se o klasickém prezentačním webu. Vždy chci dodat perfektní produkt. Krásný a dobře nakódovaný. Ale klient, ten ocení jen pěkné barvičky. Nezajímá ho, že jste mu s láskou uhladili kód. Web prostě musí fungovat.

Úprava workflow (nebo spíš Webflow?)

Řekl jsem si, že se zaměřím na návrh a proces kódování si zkusím zefektivnit. Jaké jsou možnosti? …

Lukáš Augusta

Webový a UI designer—Pro klienty navrhuji weby, e-shopy a aplikace. Sledujte 💼 www.lukasaugusta.cz — 👨🏻‍💻 www.designui.cz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store