Už o pár dní si pripomíname Svetový deň použiteľnosti — World Usability Day (WUD). Pri tejto príležitosti sa po celom svete robia rôzne konferencie. Na Slovensku ju už od roku 2010 organizuje Slovenská User Experience Asociácia (SUXA). Napriek koronakríze si ju nadšenci UX budú môcť vychutnať aj tento rok.

WUD 2020 na Slovensku bude výnimočný. Po prvýkrát sa bude odohrávať v online priestore. Ako tvrdí spoluzakladateľ SUXA Michal Blažej, zrušenie tohtoročného WUD neprichádzalo do úvahy:

World Usability Day sa stal v našej UX komunite tradíciou. Množstvo aktivít sme pre pandémiu museli odložiť. …


Dizajn šprint nie je len buzzword, ale predovšetkým proces, ktorý sa u nás stáva čoraz viac populárnejším. Dali sme dokopy zoznam šiestich užitočných zdrojov, ktoré ti pomôžu rozbehnúť tvoj prvý dizajn šprint a vysvetlia ti jeho jednotlivé fázy, aby si z neho dokázal/a vyťažiť maximum.

Ak už proces dizajn šprintu ovládaš, v zdrojoch nájdeš aj užitočné rady a tipy, ako zvládnuť rôzne problémy, s ktorými sa počas šprintovania pravdepodobne stretneš.

Google Design Sprint Kit


Dobrý dizajn fyzických produktov nespočíva v peknom vzhľade, ale najmä v ich funkčnosti. Na čo vám je pekné kladivo, ak ním nezatlčiete klinec? To isté platí pre dobrý digitálny design.

Weby a aplikácie nie sú len o peknej grafike, ale najmä o tom, ako slúžia používateľom a ako sú s nimi týto používatelia spokojní. Bavíme sa teda o používateľskom zážitku, známom ako user experience (skrátene UX). Používateľovi stačí pár sekúnd na to, aby sa rozhodol, či na vašom webe ostane alebo prejde na konkurenčný.

Veľká časť z toho, čo som sa o UX naučil, pochádza z čítania rôznych článkov, tutoriálov…

Lukáš Miško

I solve problems with design.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store