Osobní cíle 2K18 a ohlédnutí za minulým rokem

Lukas Oslzla
Dec 29, 2017 · 4 min read

Hodně mých kamarádů a znamých sdílí koncem roku ohlednutí a sepsání toho, co se jim za posledních 12 měsíců povedlo. Jelikož jsem si vždycky tyto cíle psal do zápisníku fyzicky, ale tento rok se mi povedlo můj deník ztratit, rozhodl jsem se, že je to konečně důvod založit si blog a podělit se o své cíle a úspěchy i s ostatními. Vlastně občas i napsat o něčem co mě zaujalo nebo citím potřebu se o to podělit s ostatními, čehož je poslední dobu víc a víc.

Image for post
Image for post
Maroko, zamnou Evropa (Španělsko, Portugalsko)

V čem byl rok 2k17 úspěšný:

  • Cestování: povedlo se mi tento rok dost cestovat celkem jsem navštívil 5 zemí (konkrétně Dánsko, Německo, Holandsko, Španělsko, Maroko) poprvé jsem stál na území Afriky, to byl asi největší zážitek. Ve Španělsku jsem zažil MotoGP a poprvé navštivil Amsterdam, který pro mě zatím vede v nejkrásnějších měst co jsem navštívil.
  • Finance: své příjmy (EBITD) jsem od minulého roku zvýšil asi o 15%, jelikož byl pro mě rok 2016 finančně dost přelomový, podařilo se mi nějakou část uspořit a začal jsem investovat část svých úspor.
  • Investice: podařilo se mi zatím úspěšně investovat do kryptoměn, svoji investici ztrojnásobit a před koncem roku vzal a reinvestoval do menších altcoinů, na které jsem si sbíral doporučení a technologii, kterou využívají. Uvidíme, zda-li se bude dařit i dál a mé tipy vyjdou. Kdo by chtěl poradit, jak začít dejte mi vedět, rád předám své zkušenosti a tipy.
  • Sport a zdraví: pro mě nejdůležitější bod. Celý rok jsem byl prakticky bez nemoci zdravý (“musím zaklepat”). Jediné problémy byly z fotbalu (1x výron, 1x zlomený prst). V zimě jsem opět začal cvičit, po asi půl roční pauze. Absolvoval jsem pár tréninků v brazilském Jiu-Jitsu a chci pokračovat, jak se mi sparing uzdraví (po novém roce). Také jsem začal znovu hrát velký fotbal.
  • Osobní rozvoj: tento rok jsem trochu zanedbával, ale koncem roku jsem si stanovil plán, který bych chtěl dodržovat v dalším roce. Víc v předsevzetích na daší rok.

Upgradnul jsem i svůj setup, když děláte v práci na iMac 27", strašně rychle si zvyknete. Před rokem jsem pořídil nový Macbook Pro 13" a jelikož Apple již nedělá cinema displej, koupil jsem monitor LG 27" 4K , na kterém snad Apple udajně spolupracoval, určitě doporučuji každému.

Plány/cíle na rok 2k18:

  • Cestování: Itálie (zimní dovolená, MotoGP) Malta (navštívit kamaráda) Španělsko (máme lístky na FC Barcelona a projít si město), konec roku a svátky bych chtěl strávit v teple buď Asie nebo Karibik, ale určitě nějakou exotiku. Rád bych navštívil taky Švýcarsko.
  • Finance a práce: Zvýšit své příjmy opět aspoň o 10% a úspořit svoji stanovenou částku. Vybrousit portfolio a víc sdílet => více zajímavé práce. Opět se vrátit k motion grafice, kterou jsem nakousl a zlepšit ji, dost mě zajímá také 3D grafika, ale to uvidím dle času.
  • Investice: dál investovat určitou část ze svých příjmů do krpytoměn a svoji investici opět ztrojnásobit. Každý den se aspoň 1 hodinu věnovat studiu kryptoměn. Zároveň bych část investic rád vložil do bydlení, byt ani dům zatím kupovat v plánu nemám, ale miluju stylový interiér.
  • Sport a zdraví: 3x-4x týdně trénink ve fitku/běh/jiu-jitsu + 2x týdně fotbal, ještě více zlepšit stravu a omezit pití sladkého. Rád bych si také zkusil zaběhnout nějaký běh, buď 1/2 maraton nebo aspoň 10km.
  • Osobní plány a rozvoj: tady chci zapracovat nejvíce, chtěl bych přečíst za rok aspoň 4–5 knih, jestli máte tipy, budu rád za jakýkoliv. Využít efektivněji čas (audio knihy). Začít vstávat dříve, chodit dříve spát, problém se kterým bojuju nejvíc, ale postupně se to zlepšuje! Nadále mít pohodový vztah s přítelkyní a eliminovat stres. Znovu obnovit španělštinu. Začal jsem využívat docela jednoduchý systém jak tyto návyky dodržovat. Tento blog doporučuji sledovat, Filip píše dobré články.

Na jaře si určitě chci konečně udělat neomezený řid. průkaz skupiny A a koupit si motorku (blízká rodina nebude mít moc radost), ale pro mě to je svoboda a adrenalin, který je nepopsatelný, jednoduše můj malý sen. Momentálně vede Honda CB750, ale u mě se to dost často mění. Taky ježíšek přítelkyni nadělil zrcadlovku, takže si bych si rád občas i něco nafotil, tak uvidíme, jak mi to půjde.

Pokud jste vydrželi až sem, tak díky za přízeň a pro mě motivaci napsat další post co nejdříve.

Kdo chce, můžete mě sledovat na Instragramu, Twitteru a Facebooku.

Image for post
Image for post
“See u soon”

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store