Jde o jedinou proměnou — jak rychle si najdeš vzorec!

Obrovský vliv na úspěch — rychlost s jakou se adaptuješ, pochopíš zvyky a procesy — rozpoznáš vzorce.

Je pravě 1 den před spuštěním další microsite pro klienta, která je součastí jedná z jarních kampaní. Podobnou jsme dělali začátkem roku, a vlastně určitou osekanou verzi už před vánoci.

Při 3 projektu mi tedy došlo, že tohle se stále opakuje. Zase po nás chtějí to stejné, ačkoli brief vypadal trochu jinak, do procesu vstoupilo pár jiných lidí. Ale klient chce stejný výstup.

Mám pocit, že jediné, co tě nepříjemně zaměstnává v práci, je právě stres před spuštěním, v procesu tvorby, vnímaní projektu jako něco jedinečného — což je asi dáno nedostatkem zkušeností (tzn. děláš takový typ projektu poprvé).

Chce to zkušenosti, najít paralely. Někdo potřebuje projít desítkami projektů, než si pattern uvědomí. Někdo dokáže zkušenosti přelévat snadno a nachází vazby tam, kde jiní tápou.

Jakmile začneš vnímat určitý cyklus v rámci accountské práce jako takové, jakmile budeš od začátku skutečně vědět, jakou cestou se celý proces bude vést, co tě tam čeká a jaký musí být výsledek, pak to není žádná dřina. Pouze držíš kormidlo, koriguješ směr a máš přehled. V každém okamžiku komunikace uvnitř týmu nebo směrem ke klientovi.

Chce to se rychle adaptovat do systému, pochopit ten celý organismus, jak, kdy a proč se tak chová. Najít pattern a signály, které tě vedou po mapě.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.