Per programera
Ermal Sadiku
162

E shpjeguar gjitchka ne menyre perfekte…bravo… 
Nje gja vetem ACID dhe pikat tjera si store procedures , subquries ,joins… mendoj qe per front-end nuk e kisha preferuar si pergjegjsi per ti kuptuar gjitha keto. Perndryshe po i ben mix Rrolet/Pozitat e tyre!

Front-end kisha thene eshte e mjaftueshme nese i posedon aftesit si: Javascript(me ndonje framework si AngularJS, React, backbone etc), html(bootstrap, materialdesign etc) dhe css(less , etc).. mjafton!

Edhe ni sen vec e kisha shtu (Qysh eshte vendi behet kuvendi).
Nuk ka pasur (ose nje numer shume i vogel) deri me sot kompanija te ITs ne Kosove dhe Maqedoni qe te tjeret te kishin rastin te avancohen deri ne ate nivel. Nuk po them qe duhesh me prit vetem prej kompanise me u avancu , por po them qe ka ndikim shume te madh ku punon dhe si eshte ambienti aty, sa jane profesional poashtu dhe sa konsiderohesh per nga aftesit qe i posedon.
Shumica e kompanive nuk e njohin mire biznesin e tyre, aspak te organizuara dhe nuk e dijn qfar kerkojne nga programerat (ndonjehere nuk i nevoitesh per 2–3 muaj dhe ne fund i nevoitesh qe per 2–3 dite te besh gjitha ato qe ke mundur ti besh per 2–3 muaj)…

Po besoj qe eshte qeshtje kohe dhe per disa vite do permisohet gjendja si nga ana e programerave po ashtu edhe nga kompanit!

Se e zgjata pak, medium.com ndoshta nuk eshte vend per ti shprehur ankesat, sa eshte per te shprehur nje ide apo nje mini punim tendin…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.