Mi plendas pri mia vivo

Mi sentas, ke mia vivo estas malplena, sed mi havas multe. Havi multe ne estas sufiĉa laŭ mi. Mi volas esti bonega homo kiel Steve Jobs. Mi volas ŝanĝi la mondon. Do, kial me ne povas fari tion? Mi estas bela homo, sed interne, mi estas malsana. Mi havas Kojliton (Kojlito estas inflamo de la kojlo). La kojlo estas inflama, ĉar mia imuna sistemo atakas ĝin. La kojlito estas la plej granda problemo, sed bedaŭrinde mia imuna sistemo atakas mian tutan korpon.

Mi volas fari multajn aferojn, sed me ne havas la energion. Mi estas laca. Mi volas esti bonega programisto. Mi volas pli bonigi mian Esperanton. Mia firmao krekas malrapide. Mi volas labori pli forte, ĉar mi ege ŝatas labori. Mi volas fari multe en mia vivo, sed mi ne havas la energion. Energio estas vivo. Energio estas ĉio.

Dankon. Mi nur volis plendi.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Lumo 5’s story.