1․Սննդի լուսանկարչություն<food photography>

2․Կոլաժ«Տարբեր լուսանկարներ FOOD PHOTOGRAPHY»

3․Նախաբան «Ինչ է սննդի լուսանկարչությունը »

4․ Ինչ է պետք food photographer դառնալու համար«տեքստ»ըստ թումոյի մարզիչի

5․ֆուդ ֆոտոգրաֆիստների լոսանկարները և նրանց անունները

6․կարճ հարցազրույց թումոյի մարզիչից

7․ նրա նկարը

8․իմ լուսանկարները այդ խորհուրդերին հետևելով

9․ինչ հաճույք պատճառեց ինձ «տեքստ»

10․ իմ լուսանկարն աշխատանք անելուց

11․Հեղինակներ, քանի օրում եղավ աշխատանքը, ինչի համար, ովքեր մասնակցեցին։և լրագրող

Like what you read? Give Lusine Madoyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.