“Lutke moraš imeti rad. Če ne, ni nič od tega!”

— Metka Macarol Hiti, prva lutkovna Zvezdica Zaspanka

Lutkovni spomini #2

Ste se kdaj vprašali, čigav je glas Zvezdice Zaspanke, lutkovne predstave, ob kateri smo po malem rasli čisto vsi? In kdo stoji za prikupno Mojco iz predstave po besedilu Lili Novy in Vide Taufer, Mojca in živali? Čeprav je Metka Macarol Hiti svojo poklicno pot nadaljevala pod Hipokratovo zaprisego in se je od recitatorskega dela v Mestnem lutkovnem gledališču poslovila že daljnega leta 1961, se s posebno toplino spominja začetnih korakov prvega slovenskega poklicnega lutkovnega gledališča in svojega prvega stika z lutkami.

Image for post
Image for post
Metka Macarol Hiti se je Mestnemu lutkovnemu gledališču pridružila kot tretješolka leta 1951. Leta 1955 je z njenim glasom govorila glavna junakinja prve slovenske lutkovne uspešnice — Zvezdica Zaspanka. Arhiv Lutkovnega gledališča Ljubljana.
Image for post
Image for post
Mojca in živali, 1952. Zasebna last Metke Macarol Hiti.
Image for post
Image for post
Recitatorji v “jami” pred in pod odrom stare marionetne dvorane na Levstikovem trgu: Nace Simončič, Metka Macarol Hiti, Vida Kastelic in Jože Šorn. Zasebna last Metke Macarol Hiti.
Povezava na posnetek: https://goo.gl/uH9Pwt
Image for post
Image for post
Metka Macarol Hiti z Jožetom Pengovom pred premiero Mojca in živali leta 1952: “Pengov se je tik pred premiero spomnil, da bi naju fotografirali skupaj.” Zasebna last Metke Macarol Hiti.
Image for post
Image for post
Obisk Sergeja Obrazcova. Z leve: Polde Dežman, Vera Stich, Mara Kralj, Sergej Obrazcov in Jože Pengov. Zasebna last Metke Macarol Hiti.

Written by

Lutkovni muzej deluje v Lutkovnem gledališču Ljubljana in raziskuje slovensko lutkovno zgodovino.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store