Ik heb een podcast en zo kan je hem beluisteren

Hi. Luuk hier. In 2005 begon ik een podcast. Luukspod. Het waren zeven geweldige uitzendingen. The best. Period. Maar, het was lastig om naar podcasts te luisteren.

Anno 2017 is dat probleem niet meer aan de orde. Op je smartphone luister je, je streamt hem door naar je digitale radio of Sonos. De podcast is klaar voor een Nederlandse revival.

In Amerika is het medium al jaren populair, maar Nederland blijft achter.

Maar ik geloof in de podcast.
Niets is lekkerder dan luisteren. Oordopjes in.. stil alleen in de auto.. tijdens het koken. Even geen muziek, geen beeld, geen rumoer. Gewoon jij.. en mijn podcast. In begon de dag voor mijn 34ste verjaardag, 12 januari 2017, en ik ben van plan lang door te gaan. Luister je ook?

Dat kan via:

Soundcloud
Youtube
TuneIN
PocketCasts
iTunes

Of plak deze RSS-feed in je favoriete RSS Reader.

http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:136960650/sounds.rss

Like what you read? Give Luuk Ikink a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.