Praktická Maturita 2016 | 1. část

  1. část praktické maturity — 1. den — 19. 4. 2016

5:00 vstávačka, nahození do gala — pokud možno — a vyšlápnutí směrem 
k čtyřletému cíli … Zahájení proběhlo v 6:35, úvodní slovo mělo vedení školy, každý nám držel pěsti ;) a my si začali losovat čísla, za která jsme obdrželi své téma ke zpracování ve formě — plakátu, pozvánky a webdesignu.

Málokdo měl hloupější zadání na plakát a pozvánku než já, ale nedělal jsem si s tím hlavu … takhle to dopadlo:

Plakát A3
Pozvánka 1/3 A4
  1. Plakát A3
  2. Pozvánka 1/3 A4
  3. Webdesign — redesign
    pro web www.impresio.eu
Webdesign — redesign
“Myslím, že to mohlo být horší. Jsem celkem překvapený, že mě něco na chovatelské potřeby vůbec napadlo :D.”

Hlídá nás tu občas nějaký učitel
a hlavně náš praktický “mistr”, nemáme dovolenou hudbu ( :( ), ale internet ano — díky bohu :).

Zítra bude probíhat druhá část, kde bychom měli tvořit Zlom časopisu — dvoustranu + animaci ve Flashi + digitální montáž pro tisk na ofsetu.

Snad jsem na nic nezapomněl. Zatím se to stíhá :).

Výsledky obdržíme
snad v pátek 22. 4. 2016.

Škola: Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.