Skica² #sketching

Ať už jste muž nebo žena, dítě či dospělý, fotograf, grafik, elektrikář, právník nebo prodavačka, většina jste si jistě jako malí kreslili. Někdo si kreslí i dnes 
a je to tak dobře.

Kreslení, ať už jen skicy nebo malování, rozvíjí myšlenky a nápady.

Maurice, grafik, to řekl i ve svém videu na Youtube
“Sketching is the best way to develop ideas.”
  • Kresby (náčrty/skicy) začali již dávno v pravěkých jeskyních, aby se tehdejší “primitivní lidé” vyjádřili (nejčastěji to, co viděli/zažili). 
    Je to tedy i nástroj k lepšímu vyjádření toho, co chcete sdělit ostatním.
https://edjelley.files.wordpress.com/2014/03/pelikan-m205-duo-highlighter-green-fountain-pen-ink-review-6.jpg

Díky náčrtům si nejen vizualizujete své myšlenky, ale také si automaticky lépe pamatujete informace. Použitím pestrých barev ke zvýraznění, pomáháte svému mozku k lepšímu a rychlejšímu zapamatování a rozvíjení.

Pokud tak ještě neděláte, doporučil bych Vám si sebou nosit alespoň menší blok pro své nápady. A pokud jste grafik, doporučuji Vám to dvakrát tolik! :)

Pokud jste rádi víc “ONLINE” tak pro vás existují i online sketchbooky,
např.: http://sketchtoy.com

Nosíte ve své hlavě spoustu nápadů. Převeďte je alespoň na papír, ať s nimi můžete lépe pracovat.

Velmi dobře se vyjádřila grafička Amy Lamp na webu Forty:
“Máte nápad na projekt, který vypadá dobře. To je začátek. Nakreslete si to! Zabere Vám to jen několik vteřin. Tím dostane nápad z hlavy. Nyní načrtněte některé další nápady. Nebudete vědět, zda Vaše první myšlenka je nejlepší, dokud neprozkoumáte ostatní. Pokud najdete něco, co se Vám líbí víc, budete cítit nával vděčnosti, že jste neplýtvali 5 hodin v Illustrátoru, s něčím, jako je manuální nastavení “prostrkání” (mezery mezi písmeny) ve špatném logu.”
Udělejte si z toho zábavu! :)

Sketching is the best way to develop ideas.

Like what you read? Give Lukáš Zeman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.