Життя не цукор. Чого варті “14 днів без солодкого” і на чому тримається наша вага.
Daria Ozerna
1512

О, з нетерпінням чекатиму вашу статтю про обмеження калорій! Я багацько читала про те, що це ефективний спосіб покращити здоров’я. Наскільки зрозуміла, ви з цим не погоджуєтеся, — страшенно цікаво почути ваші аргументи.

Like what you read? Give Books, Cinema & Beauty a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.