Yury Shargey-Kondratyuk. (1897–1952) Ukraine, Poltava.
The father of the first flight to the Moon.

This is proved by his name being in the Hall of Fame of NASA’s Museum (Alamogordo, New Mexico, USA). In the scientific world his name was given to the track on which the first man landed on the Moon. A crater on the other side of our natural satellite is also named after him. https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3083
The main problem of the man’s flight to the Moon was that the world scientific community didn’t realize how to implement landing and safe return.

His real name was Oleksandr Shargei. (He was born in 1897, and died in 1942 or 1952 according to different sources). He was born and studied in Ukraine, Poltava. When his mother was convicted and imprisoned for the anti-Russian strike in Kiev, she was already pregnant with Oleksandr-Yury. Then she received amnesty as mentally ill and was forcibly sent to a hospital for mentally ill, which she didn’t come back from.
He lived and studied in Ukraine the biggest part of her life. He was forced to take part in the World War I. He deserted and for some time has been hiding in a Ukraine in city named Smela. After the October Revolution he was forced to take a pseudonym Yury Kondratyuk to avoid Bolsheviks execution and went to Novosibirsk away from those who could identify him.
He was ridiculed for his space calculations by the scientific community in Moscow. Then he was imprisoned in concentration camps for three years (Article 58–7) by Stalin. Thanks to the scientist Sergo Ordzhonikidze’s request Oleksandr was amnestied on April 27, 1933.
He refused to cooperate on a rocket project managed by Korolev — and went to the front as a volunteer where he was later recognized as missing. Since then his fate is unknown.
All information about Yury-Oleksandr was completely removed from Ukraine by the KGB employees and remains classified till now.
Also:
N. Nikitin was awarded the Lenin Prize for building the Ostankino Tower on Moscow. The former Kondratyuk’s employee has never concealed that he used the calculations and ideas of Oleksandr Shargey as a basis for his work.

Recognition in the world: 
_ In 2014 he was listed in the International Space Hall of Fame Museum of Space History in New Mexico 
_ The asteroid 3084 Kondratyuk was named after him. 
_ On June 21, 2012 Google celebrated 115 years since the birth of Yuri Kondratyuk with the occasional doodle on the homepage.
 ______

Юрій Шаргей-Кондратюк (Україна, Полтава)
Батько першого польоту на Місяць.

Політ людини на Місяць в рамках програми NASA (США) “Аполлон”, який був успішно реалізований в 1969 році, став можливим, лише завдяки покладеній в основу програмі розрахунків полтавчанина Юрія Шергея-Кондратюка.
Як підтвердження цьому — його ім’я в залі слави музею НАСА (Аламагордо, США). Його ж ім’ям в світовій науці названа траса, за якою вперше людина приземлилася на Місяць. І його ж ім’ям названо кратер на зворотній стороні Супутника. https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3083
Основною проблемою саме висадки людини на Місяць, було відсутнє у світової наукової спільноти розуміння як саме це реалізувати, як приземлення так і безпечне повернення.
Справжнє ім’я — Олександр Шаргей (1897 року народження, та 1942- за одними даними і 1952 за іншими).
Народився та навчався в Полтаві.
Мати була засуджена та ув’язнена за антиросійський мітинг в Києві, будучи вже вагітною Олександром. За тим отримала амністію як психічно хвора й примусово відправлена до відповідної лікарні. Звідки так і не повернулася.
Вчений більшу частину життя прожив та навчався на території України.
Вимушено брав участь в першій світовій війні. Згодом дезертував та переховувався в місті Сміла.
Після жовтневої революції вимушений був взяти псевдонім Юрій Кондратюк, аби уникнути більшовицького розстрілу та виїхав до Новосибірську подалі від тих хто міг його впізнати. 
Був висміяний науковою спільнотою Москви за свої космічні розрахунки, якими займався ще з шкільного періоду .
Затим був ув’язнений Сталіном на три роки концтаборів (стаття 58–7).
Завдяки постійним проханням вченого Серго Орджонікідзе, був амністований 27 квітня 1933 року.
Від співпраці над ракетним проектом під керівництво Корольова — відмовився та добровільно пішов на фронт, де був визнаний як Загублений.
З того часу його доля не відома.
Вся інформація про Юрія-Олександра, була повністю вивезена співробітниками КГБ з України та засекречена й до нині. 
Також:
“Н. Нікітіна нагородять Ленінською премією за встановлення Останкінської вежі. Колишній співробітник Кондратюка, ніколи не приховував, що в основі використовував розрахунки та ідеї Олександра Шергея.”
Визнання в світі:
_ 2014 року занесений до Міжнародної космічної Зали Слави Музею історії космосу у Нью-Мексико
_ Його іменем названо астероїд 3084 Кондратюк.
_ 21 червня 2012 року Google відзначив 115 років з дня народження Юрія Кондратюка встановленням принагідного дудла на головній сторінці.

Literature (Sources):
_ Andersson, L. E.; Whitaker, E. A., (1982). NASA Catalogue of Lunar Nomenclature. NASA RP-1097). — С. 43.
_ В. А. Шендеровський. Кондратюк Юрій Васильович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2009. — Т. 5 : Кон — Кю. — С. 20. — ISBN 978–966–00–0855–4.
_ Н. К. Кочерга. Кондратюк Юрій Васильович // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003¬–2014. — ISBN 944–02–3354-X.
_ Віталій Абліцов. «Галактика „Україна“. Українська діаспора: видатні постаті» — К.: КИТ, 2007. — 436 с.
_ Богдан Жолдак про Карпа Соленика, Йосипа Тимченка, Івана Піддубного, Юрія Кондратюка, Миколу Лукаша] / Б.Жолдак. — Київ : Грані-Т, 2009. — 125 с. — (Серія «Життя видатних дітей»). — ISBN 978–966–465–256–5
_ Бурій В. Син Землі — син Космосу: Олександр Шаргей (Юрій Кондратюк) / Валерій Бурій // Місто робітниче (Ватутіне). — 2002. — 12 лип. — С. 4. — (Постаті).
_ Придиус П. Е. Возвращение имени гению // Просто русские…. — Краснодар : Периодика Кубани, 2002. — С. 220–237. — 1000 прим. — ISBN 5–331–00013–4. (рос.)
_ А. Т. Гаркуша Стрела летящая. — М.: Московский рабочий, 1993. — 152 с. — ISBN 5–239–01335–7. (рос.)
#kalynizatsiia #Калинізація #Kondratyuk #Ukraine #Poltava #Moon

WARNING! All rights are reserved. The use of any material contained on this page facebook, is allowed only with reference on this page. ©
____
Увага! Всі права застережено. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на цій сторінці facebook, дозволене тільки із посиланням на дану сторінку. ©