Dar zamanda düşmanların altına 
At olanlar safımıza gelmesin 
Garibanın, fukaranın sırtına 
Bit olanlar safımıza gelmesin

Ağırlık, irilik ölçüsün bırak; 
Tartıya vurulmaz beyinle, yürek 
Bu ülkede iman gerek, ruh gerek; 
Et olanlar safımıza gelmesin

Öte dursun işkembeden atanı 
Lazım değil kaçan ile yatanı 
Menfaate rüşvet verip vatanı 
Fit olanlar safımıza gelmesin

Sapıklar her yerde atsa da çamur; 
Gerçek mayasına kuvuştu hamur; 
Adam istiyoruz dört başı mamur! 
İt olanlar safımıza gelmesin

Gönül bahçesinde gezeni 
Asla kabul etmez ülkü düzeni 
Sevdası, sabırı, aklı, izanı 
Kıt olanlar safımıza gelmesin

Biz zulüm ayında güneş çağıyız; 
Hira'dan feyzalan Tanrıdağ'ıyız! 
Biz meyve bahçesi, üzüm bağıyız, 
Ot olanlar safımıza gelmesin

Parolamız her zamanda, her yerde; 
Ölmek var da baş eğmek yok namerde 
Bu imana, bu ülkeye bu derde 
Yad olanlar safımıza gelmesin

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.