Deze titel bedoel ik niet onaardig. Ik zocht naar een pakkende — en simpele titel — die aangeeft dat gebruikers dagelijks veel digitale producten en diensten tegelijk gebruiken. Dit is natuurlijk geen nieuws, maar eenmaal in een ontwerpproces wordt er opeens vanuit gegaan dat een gebruiker alléén maar dát product gebruikt. Die blinde focus op het eigen product kan het simpel houden van een digitaal product lelijk in de weg staan.

Om een simpel product te maken moet er vaak geschrapt worden in het aantal bedachte functies. Functies die allemaal perfect een gebruikersbehoefte vervullen. Kiezen is dus lastig. We willen namelijk graag de gebruiker zo goed en veel mogelijk helpen. Misschien zijn we zelfs een beetje verliefd geworden. En daar gaat het mis; door de vlinders vergeten we — of we willen niet weten — dat de gebruiker ook andere digitale producten gebruikt.

In tegenstelling tot de maatschappelijke heersende westerse waardes over liefdes-relaties is er juist meerwaarde te halen uit de mengeling van relaties. …


Een andere ervaring van tijd, locatie en taal tijdens een cursus ‘Emigreren voor beginners’ in Antwerpen.

“Emigreren voor beginners”, zo noemden mijn vriendin en ik dus ons plan om drie maanden in Antwerpen te gaan wonen. Via een tijdelijke huizenruil met een Antwerpse zorgden we voor een soepele aanvang van deze cursus. Vaak kreeg ik wel de vraag; waarom doe je het? ‘Voor de leuk’ gaf ik als antwoord. Als compensatie voor dit ultrakorte antwoord geef ik nu — in de laatste week — een ietwat design-nerdy terugblik.

Bij Design Thinking is een belangrijk aspect om de context altijd mee te nemen in je ontwerp keuzes. Een interessante denkmethode is dan om elementen van die context…


En niet op een rekenmachine. Als metafoor is het telraam perfect om uit te leggen hoe digitale producten moeten werken.

Ik heb een gekke liefde, die na 12 jaar nog steeds bestaat. Eerlijk gezegd ben ik haar wel eens jaren uit het oog verloren. Nu ik voor mezelf aan het herijken ben wat voor werk ik als ontwerper wil maken laait de liefde weer op. Onze eerste ontmoeting was tijdens het schrijven voor mijn masterthesis aan de HKU. Filosoof Illich stelde haar aan mij voor met mooie woorden: als metafoor voor de oprechte user-centered-design oplossing. Die metafoor is dus het telraam. Ik uit vijf keer mijn liefde voor deze metafoor.


Afgelopen week overkwam het me weer. Iemand vroeg: “Heb jij misschien een leuk ideetje?”. Mijn buik kromp plots ineen. Ik ontspande. Via een wirwar van straatjes en kruispunten legde ik uit waarom ik dit geen goede vraag vind. En hoe een Design Sprint helpt de juiste route, in die wirwar, te nemen.

De analogie van het kruispunt

Stel; jij staat in het midden van een kruispunt. Het is autovrij, dus je hebt alle tijd om een rondje om je heen te kijken. Je ziet dat het kruispunt uit zeven leuke winkelstraatjes bestaat. Je wilt bepalen welke straatje je in wilt. Dat doe je echter niet alleen, want je staat op dat kruispunt samen met drie vrienden.

Jullie willen samen bepalen wat jullie gaan doen. Floris loopt direct de eerste straat in; tuurt een etalage in en begint te roepen wat een mooie broeken daar hangen: “kijk hier, wat een mooi spul en het is nog sale ook”…

Maarten Janssen

Digital Product Designer — Amsterdam based freelancer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store