Photo by Alec Douglas on Unsplash

He pushed the door open and went in. It was the last thing he expected. The house had always looked so impressive from across the street. So orderly, almost intimidating.
Since he was a young boy, he’d always wondered what it would be like to live in a house like that. So many evenings he’d spent looking at it from his bedroom window. He loved to watch the distorted reflection of the moon in the shiny black roof tiles and dream up cosy family stories of gathering around the warm fireplace, talking about stuff that really mattered. Feeling safe.
On Wednesday afternoons…


Foto: Josephine Broekhuizen

‘Wat doe je?’
Als vader sta ik onder constante ‘surveillance’. Met 3 jongens van 8, 6 en 2 is er altijd wel iemand nieuwsgierig naar wat ik uitvreet.

De uitgebreidheid van het antwoord is vaak omgekeerd evenredig met de leeftijd van de vrager. Van: ‘Ik maak de borden en de kopjes schoon zodat we er straks weer van kunnen eten,’ naar: ‘Ik doe de afwas,’ tot: ‘Dat zie je toch?’.

Daantje de wereldkampioen
Roald Dahl schrijft in Daantje de Wereldkampioen over de vader van Daantje die hem steeds alles zelf laat proberen en tegelijk klaar staat als hij hulp nodig heeft…


https://unsplash.com/@gaellemm

Hier in de stad zit een fijne boekenwinkel. Er hangt een zeefdruk van Joost Swarte met een gezin in de keuken waarbij pa en ma beiden in een boek verzonken zijn. Zonder te kijken roert pa in de soep waarin ma een enorme scheut zout strooit. Dochterlief kijkt likkebaardend toe terwijl zoonlief een flink hakmes grijpt. “Lezen brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe” staat erbij. Een fantastische illustratie van hoe je in een boek kunt verdwalen.
Onze oudste zoon heeft zelf inmiddels het jongensboek-genre ontdekt. …


https://unsplash.com/@aaronburden

Beste heer W. Shop,

Onlangs heb ik uw online winkel als klant bezocht.
Dit was de eerste keer dat ik bij u kocht. Ik hoop dat u tevreden bent over mijn bezoek en aankoop.

Ik hecht veel waarde aan hoe u mijn klandizie heeft ervaren.
Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande enquête over mijn klandizie te willen invullen?
Uw review kan veel andere verkopers helpen om mij te vinden. Het invullen duurt niet langer dan 2 minuten.

Dank u voor uw tijd!

Hoe heeft u mijn bezoek aan uw website ervaren?

1. Als een data-punt binnen Google Analytics.
2. Als resultaat op mijn retargetting investering.
3. …


De gemiddelde Amerikaanse werknemer zou zo’n 2 a 3 uur per dag verspillen aan zaken die niets met werk te maken hebben.
Volgens de resultaten uit een enquête van CareerBuilder.com zegt meer dan de helft van de werkgevers dat de belangrijkste afleiding komt van gebruik van de mobiele telefoon.

Bedrijven roepen om aandacht op social media. Blijkt te werken. Ook bij de eigen werknemers… (tweet dit)

Als belangrijkste oorzaken van afleiding worden genoemd:

Daar wordt in een andere enquête door werknemers tegenovergesteld dat het juist productief is om af en toe even met iets anders bezig te zijn. …


Foto: Tim Gouw (niet mijn kinderen)

Bij het opvoeden van de kinderen loop ik steeds tegen hetzelfde aan: Ik wil ze leren omgaan met de wereld maar hoe behoed ik ze voor de gevaren ervan.

Dat begint als de baby gaat graaien naar alles om zich heen, inclusief hete kopjes koffie. Later worden dat dingen waar je lekker op kunt klimmen maar die niet zo stabiel zijn, dingen die eruitzien als limonade maar alleen geschikt zijn voor de schoonmaak, smulwerk wat eigenlijk niet onder de noemer voeding mag vallen.

En dingen met schermpjes.

Bij gevaar op verbrandingswonden, gebroken ledematen, vergiftiging en obese of suikerziekte is het…


I love to try new things! And I’m in luck; because I’m a web developer there’s at least six new things to try almost every week
:-)

As much fun as it is to look at all the things better developers than myself make, it can also be a bit distracting at times. The same goes for the sheer amount of programming that goes into even a seemingly simple app. Especially when you’re trying to build out a sonewhat more complex app, it’s easy to lose sight of the goal(s) you are working towards. …


I am so getting used to computers in everything. No I didn’t say “everywhere”.

We used to say (and still say) “in modern society computers are everywhere so you need to be able to work with them.” But computers are not just “everywhere” anymore. They’re also “in everything”.

Or close to being. A good thing about that is that, if implemented right, you don’t need to “be able to work with them” anymore. They’re slowly learning to work with you! Like those cilinder caps that tell you when to take your prescription medication. Or…


According to the definition found on Wikipedia:

The purpose of programming is to find a sequence of instructions that will automate performing a specific task or solving a given problem.

Now, if the purpose of programming is finding then programming itself must be searching right?

I wonder why they’ve used finding as verb here. (Maybe it’s just my lack of understanding proper English.)
Looking at the first of the two goals, performing a specific task, I would think that searching for a sequence of instructions is a little out of place: If you want to…


Greg woke up. He’d fallen asleep on the couch. Another night without monitoring. Another bad start. He stretched, stood up and walked over to the kitchen. The display on the fridge told him there wasn’t much of interest in it.

When you buy a fridge, they never tell you that a self-cleaning fridge doesn’t actually throw out the rotten and moldy left-overs. Someone should invent that! Who actually cared about the automatic recipes based on the contents if most of the contents were…

There were some old crackers in the cupboard. And an almost empty…

Maarten Wolzak

Creative developer & inventor. Work & play. Love ideas & creation. (Re)Searching self-control and attentiveness in an addictive, distractive age.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store