Iedere organisatie een API

Maarten Kuiper
Jan 6, 2018 · 3 min read

Eerder schreef ik op deze blog over Internet of Things en over Open Data. Beide ontwikkelingen maken gebruik van het concept van een API (Application Programming Interface).

API’s zijn zowel organisatorisch als technologisch een essentieel onderdeel van moderne organisaties. Als IT afdeling kun je wachten op het eerste verzoek om een organisatie API te ontwikkelen. Als technologie-gids van je organisatie kun je ook zelf actie ondernemen en de mogelijkheden van API’s binnen je organisatie onder de aandacht brengen.

Een API is een soort digitale schil om een toepassing die het mogelijk maakt die software van buitenaf te benaderen. Veel on-line toepassingen (zoals Flickr, Twitter, Facebook) bieden een API. Steeds meer overheidsorganisaties maken data beschikbaar via een API. De API zegt bijvoorbeeld: als je mij jouw inloggegevens en het klantnummer geeft, dan geef ik je een overzicht van alle openstaande orders van die klant. Of: als je mij het unieke nummer van een kadastraal perceel geeft, dan vertel ik je hoe groot het perceel is, wie de eigenaar is en wat de bestemming is. Via een API kun je informatie opvragen, maar ook opdrachten geven. De API zegt bijvoorbeeld: als je mij een productnummer en een digitale handtekening stuurt, zal ik het product aan je leveren. API’s zijn overal. Internet of Things is het principe dat objecten en programma’s via API’s met elkaar communiceren (je telefoon die je centrale verwarming de opdracht geeft om aan te slaan, omdat je onderweg bent naar huis). Open Data veronderstelt dat organisaties de door hun beheerde informatie via API’s aan de buitenwereld openstellen.

Blogger Naveen speelde al met de gedachte van een persoonlijke API. Zijn personal API geeft inzicht in slaap, gewicht, beweging, locatie, etc. Als concept vind ik de gedachtengang van Naveen interessant, maar persoonlijk vind ik de toepassingsmogelijkheden voor organisaties interessanter. Hoe ziet die organisatie API eruit? En wat levert dat organisaties op?

Om met die eerste vraag te beginnen: een organisatie API kan bijvoorbeeld informatie in real-time openbaar maken die via het jaarverslag grotendeels toch al openbaar was:

– personeel (totaal aantal medewerkers, verloop, gemiddelde leeftijd, etc)
– eigendom (aandeelhouders, aantal aandelen, dividenden)
– financiën (omzet, winst, betaalde belasting)
– klanten (namen, contactpersonen)
– orders (aantal, omvang, status)

Voor al deze informatie geldt dat deze niet per definitie voor iedereen toegankelijk hoeft te zijn. Voor sommige gegevens moet je geautoriseerd zijn: een klant kan alleen zijn eigen orders inzien en de (real-time) financiële gegevens zijn alleen door de accountant te benaderen. De API maakt informatie op een eenvoudiger manier beschikbaar. De API kan ook gebruikt worden om processen te automatiseren. Via de API kunnen bijvoorbeeld orders geplaatst en gewijzigd worden. Waar commerciële organisaties een API vooral zullen inzetten om processen efficiënter te laten verlopen en kosten te besparen, zullen overheidsorganisaties dit vooral doen om transparantie te vergroten (lees ook: http://www.maartenkuiper.nl/?p=552).

Organisaties hebben naast kostenbesparing en het vergroten van transparantie nog andere redenen om een organisatie API op te zetten. Een recent onderzoek van Layer7 (waarschuwing: Layer7 is leverancier van API oplossingen) laat zien wat de redenen zijn waarom organisaties API’s maken:

1. Nodig voor gebruik mobiele toepassingen (71,9%)
2. Betere integratie met business partners (69,1%)
3. Vergroten van cloud integratie (67,6%)
4. Interne ontwikkelaars hebben het nodig (66,9%)
5. Stimuleren van externe ontwikkelaars (55,4%)

Reden nummer 1, 3 en 4 zijn vooral technisch van aard. Nummer 2 en 5 zijn vanuit organisatorisch perspectief interessant.

2. Betere integratie met business partners
In een economie waar bedrijven en organisaties steeds meer samenwerken en de samenwerkingsverbanden steeds wisselen van vorm en samenstelling is het belangrijk om vloeiende onderlinge informatie-uitwisseling te hebben. De API is het betaalsysteem van de netwerk economie.

5. Stimuleren van externe ontwikkelaars
Hoewel gericht op techneuten is dit vooral een commerciële overweging. Organisaties die afhankelijk zijn van andere organisaties voor verkoop van hun diensten en producten hebben er belang bij dat dit zo soepel mogelijk gebeurt. Een luchtvaartmaatschappij wil bijvoorbeeld graag real-time boekingen kunnen aanbieden aan on-line reiswinkels. Het openbaar maken van een API kan wel eens tot verrassende nieuwe vormen van samenwerking leiden. De API moet er soms eerst zijn, voordat de mogelijkheden ervan zich manifesteren.