IT afdeling: doorbreek het geklaag, begin met innoveren!

Maarten Kuiper
Jan 6, 2018 · 2 min read

Als je IT’er bent, komen de volgende beschuldigingen je ongetwijfeld bekend voor: “jullie houden nieuwe ontwikkelingen tegen”, “jullie projecten zijn altijd te duur of te laat” en “jullie denken niet met ons mee”. Of je het nou met deze beschuldigingen eens bent of niet, kennelijk bepalen deze opvattingen het beeld dat binnen veel organisaties van de IT afdeling bestaat. Je kunt als IT’er natuurlijk een flinke portie terugmopperen over al deze onterechte beschuldigingen, maar je kunt het geklaag ook doorbreken.

Regelmatig help ik organisaties met het verkennen van nieuwe technologische trends in wat ik noem de Technologie Radar. Dit is een bijeenkomst van een dagdeel waaraan zowel IT’ers als informatiemanagers en niet IT’ers deelnemen. Het eerste doel van de Technologie Radar is het identificeren van gebieden waar IT toegevoegde waarde biedt voor de organisatie (bijvoorbeeld door het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, het vergroten van de klanttevredenheid of het efficiënter laten werken van processen). Steeds vaker merk ik dat dit soort bijeenkomsten daarnaast helpt bij het op gang brengen van een nieuwe, positieve en toekomstgerichte dialoog en samenwerking tussen IT en de rest van de organisatie. Daarom hierbij het doe-het-zelf recept voor het uitvoeren van de Technologie Radar.

Voorbereidingstijd: 120 minuten
Uitvoering: een dagdeel
Aantal deelnemers: 10–15 deelnemers in een mix vanuit IT én de rest van de organisatie.
Voorbereiding voor IT: Maak een overzicht van technologische trends. Gebruik de laatste Gartner Hypecycle als startpunt.
Voorbereiding voor niet-IT’ers: Maak een overzicht van de belangrijkste dilemma’s, problemen, kansen en uitdagingen van de organisatie (bij gebrek aan een mooi Nederlands woord: businessthema’s).

Programma:
1. IT’ers lichten ieder in 5 á 10 minuten een technologische trend toe (zonder al te technisch taalgebruik, met voorbeelden, met enthousiasme).
2. Niet IT’ers vertellen ieder iets over een businessthema.
3. Gezamenlijk identificeren van 3 mogelijk waardevolle toepassingen (technologie als antwoord op businessthema).
4. In groepjes uitwerken van de toepassing (wat is het, wat doet het, wat moeten we ervoor maken, wat kost het, wat levert het op).
5. Presenteren van de uitgewerkte ideeën aan een jury van businessmanagers.

Opbrengst: 3 concrete ideeën voor innovatieve waarde toevoegende IT toepassingen én een eerste begin van constructieve samenwerking.

Herhaal 2 x per jaar.

Doorbreek het geklaag en begin met innoveren!