Stairway to court

Led Zeppelin heeft een klacht aan zijn been. Dat zat onlangs in het nieuws. Hun nummer ‘Stairway to heaven’ zou plagiaat zijn. De erfgenamen van de band Spirit vinden dat het instrumentale nummer ‘Taurus’ uit 1968 opvallend veel gelijkenissen heeft met dat van Led Zeppelin.

Ik luisterde naar beide nummers op Youtube en moest constateren: Jimmy Page en Robert Plant hebben afgekeken. Kan niet anders. Net zoals Robin Thicke en Pharrell dat deden bij Marvin Gaye. En al die leerlingetjes uit de lagere school en het middelbaar, die voor een taakje afbeeldingen copy-pasten alsof het niks is. Tekst zonder bronvermelding, hopla, het lijkt wel alsof ze het zelf schreven. Akkoord: we hebben het ooit allemaal gedaan. Maar nu we zelf toekomstige journalisten zijn en beseffen hoeveel werk er in een artikel kruipt, gaan we twee keer nadenken. Het is niet leuk als mensen je creatie zomaar overnemen.

Sommige mensen vinden dat de erfgenamen van de muziekgroep Spirit alleen maar uit zijn op geld. Dat kan. En da’s net het gevaar van al die copyright. Velen misbruiken het. Je kan nog geen broccoli kweken of je moet betalen. En als iemand jarig is, begin je beter meteen aan de taart in plaats van te zingen.

In het hele ‘copyright-or-copyleft-verhaal’ is er veel te zeggen. Maar één ding staat vast: iedereen moet respect hebben voor de maker. Of je nu een leerling bent of een wereldberoemde rockband.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.