Fuck you, HelloFresh. You Foodjehovas.
Sidney Vollmer
26030

Hi Sidney,

Ik heb je artikel gelezen, dankjewel voor het delen van jouw ervaring. Het zit mij niet lekker. Wij werken aan een verbetering van de klantervaring. Denk hierover ook gerust met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Bellen durven we niet meer. Kom je een kop koffie drinken bij ons in Amsterdam?

Groet en fijne avond, Maartje

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Maartje’s story.