Praktyczny Wstęp do Programowania

Język C/C++, plan

Kurs będzie obejmował podstawy programowania w języku C z elementami C++. Zastosujemy tu podejście praktyczne —tam gdzie to możliwe pokazywane będą praktyczne przykłady, niektóre będą programowane na żywo w trakcie wykładu. Jest to kurs elementarny, startujemy od tzw. zera, czyli nie zakładamy żadnej znajomości programowania.

Program kursu (linki w tekście)

 1. Wstęp, motywacja.
 2. Kompilacja, cout, pętle, tryb ANSI — hello world, kolory ansi.
 3. Zmienne, for, while, cin.
 4. Wyrażenia warunkowe, operatory.
 5. Funkcje.
 6. Przegląd 1.
 7. Biblioteka SFML.
 8. Przegląd 2.
 9. Liczby losowe — gra lew (survival).
 10. Tryb ansi — animacja punktu.
 11. Tablice, wskaźniki, referencje — funkcje i zmienne.
 12. SFML w praktyce — symulacja, zlepki DLA (gra lub inna).
 13. Struktury.
 14. Algorytm: Fraktal Mandelbrot-a, format PPM.
 15. Elementy C++, STL.
 16. Biblioteki: Boost, GSL.

Dlaczego język C/C++?

Języki te są jednymi z najpopularniejszych na rynku IT. Patrz na przykład indeks TIOBE: 
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

Hello world

Przykład w języku C++:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
cout << "-Hello World-" << endl;
  return 0;
}

Program ten wypisuje tekst:

-Hello World-

Czy warto programować?

Moim i nie tylko moim zdaniem — warto. W celach motywacyjnych lubię pokazywać to video:

Co dalej?

Zapraszam na wykład: Praktyczny Wstęp do Programowania na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr (http://wfa.uni.wroc.pl).

W semestrze letnim 2017 roku wykład odbywa się od lutego do czerwca, w każdy poniedziałek w godz. 12:15–13:00 w sali 322 (pl. M. Borna 9). Wykład jest obowiązkowy dla 1. roku Fizyki. Wykład jest otwarty dla każdego chętnego. Zapraszam!