For years I have observed this behavior among people responsible for digital products, especially designers and developers. Asked some questions they will inevitably answer:

“I don’t know, man, you need to ask the business”

or

“I need to check it out with the business”.

Of course there is nothing wrong with that — no one knows everything and not everyone is in a position to make a decision.

What’s interesting is the language. It seems many people, working in private companies, who I would define as The Makers: designers, UXers, developers, copywriters, artists, don’t recognize themselves as parts of the…


Source: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond

Double Diamond is the name of a design process model developed by the British Design Council in 2005. Divided into four phases — Discover, Define, Develop and Deliver — it is probably the best known and the most popular design process visualization.

The main feature of the Double Diamond is its emphasis on the “divergent” and “convergent thinking”, where first many ideas are created, before refining and narrowing down to the best idea. This is happening twice in this model—once to confirm the problem definition and once to create the solution.

While this is all fine, I have always had…


K2 is a leading digital agency in Poland. Recently we have launched the new K2.pl. It is the 5th version of our website in the 21-year history of the company.

The previous version of the website was 6 years old and it is like ages in webdesign. Hard to believe that we were able to act as digital agency having the website remembering the time when RWD was a new concept and the memories of Flash were still fresh. But, according to the old saying: every busy, every bare.

We felt that we had a problem. And it was not about having such an old website. We simply didn’t know how to communicate what we were doing.

We employ over 200 experts and the range of services offered by K2…


Some tips from experienced hiring managers.

Us at UX Poland, showing photos of some ex-K2 UXers: they are now very senior people at other companies, founders, managers. Photo by Marcin Ukleja.

Hi! This is Magda and Maciek. Together we are managing the Product Design team at K2 digital agency. One of our key responsibilities is recruiting new designers. We have been doing it for more than 10 years, so we have a lot of experience in this area. (Update: we both no longer work at K2.)

Here we want to share some advice for people looking for a new job as a UX/Product Designer. Of course not necessary at K2. It should be helpful if you are applying for the job at any type of organization. …


This is about my journey from me being an Information Architect to UX Designer to Product Designer, and what I think about the current state of our industry.

Over 10 years ago I woke up one day and I decided to change my job title from Information Architect to User Experience Designer. I remember many Usability Specialists, Information Architects, Interface Designers, and Interaction Designers were telling me it is a fad back then. The term is imprecise, it’s bullshit-y, can experience even be designed?

And then, last year, I woke up one day and I decided to change my job title from User Experience Designer to Product Designer. …


On the false opposition between design and business, and why design doing and strategic thinking cannot be separated.

In the last few years consulting companies (such as Deloitte, PwC, McKinsey, Accenture and others) started to invest heavily in design and creative competences, mostly by buying independent digital agencies or design studios. It is still to be seen how this merging of cultures and teams will work and if consulting companies can compete with agencies and break even with this business. But why they are doing it? Isn’t business consulting more money by the hour than design or advertising?

The reason, I think, is that consulting companies realised that they had no real impact on customer experience. In the…


Interfejsy bankowości elektronicznej są zwykle bardzo skomplikowane. Chatboty mogą pomóc je uprościć.

Przez większą część 2016 roku pracowaliśmy nad koncepcją interfejsu konwersacyjnego dla systemu bankowości online, który nazwaliśmy K2 Bankiem. Zobacz wideo poniżej z jego prototypem:

Chcę tutaj napisać parę słów o tym czego nauczyliśmy się projektując K2 Bank. Jeżeli planujesz przygotowanie chatbota, mam nadzieję, że ten artykuł będzie dla Ciebie pomocny i inspirujący. Więcej o naszym projekcie można przeczytać w tym artykule (w języku angielskim).

(Zobacz też nasz projekt na Behance.)

Interfejsy konwersacyjne to sposób na uproszczenie doświadczenia użytkownika

Prawda o interfejsach bankowości elektronicznej jest taka, że są one zwykle bardzo skomplikowane. A banki myślą często: im więcej mamy funkcji, tym lepiej. …


Jak wyglądają najciekawsze trendy w branży e-commerce i retail? Niedawno zrobiłem mały research w tym temacie. Oto wyniki.

Jeżeli mowa o przyszłości handlu, to oczywiście od lat pojawiają się te same hasła: omnichannel, beacony, personalizacja, marketing automation, content marketing, VR, AR. Teraz doszły chatboty i machine learning, z którymi wszyscy jeszcze nie do końca wiedzą co zrobić, bo potencjał na pewno jest ogromny, ale technologia wciąż niezupełnie gotowa.

Gdybym mógł np. zrobić zdjęcie swojego pokoju i powiedzieć: “Hej IKEA, co mógłbym tutaj zmienić albo dodać?”, a potem od razu otrzymać automatyczną odpowiedź, to byłoby coś, ale na razie to jeszcze ciągle science-fiction.

Wszystkie te rzeczy wydawały mi się zbyt oczywiste, albo zbyt wybiegające w przyszłość. Ale odkryłem też…


This story is a follow up to my article How Apple is Crippling Its Old Devices with New Software.

Recently I was so disappointed by Apple that I decided to switch from iOS to Android. I was an iPhone user for many years, starting from the iPhone 3G. I always loved the image of Apple as a maker of products for the creative professionals — designers, visual artists, musicians: “the troublemakers, the rebels”. But I think this narrative is now over, and Apple lost its touch with their former main user base. They are now all about money and they are focusing on making “premium” products for the rich people, and that's it. Good for them. Now every middle…


Jakiś czas temu podjęliśmy w K2 decyzję o zmianie nazwy działu UX na K2 Product Design. Ta zmiana nie wyniknęła z mody: była podyktowana dłuższą refleksją i naszym rosnącym zniechęceniem dotyczącym tego jak pojęcie “user experience” funkcjonuje na rynku i jak jest powszechnie rozumiane.

Zespół K2 Product Design: Magda, Maciek, Ola, Piotr, Iwona, Marcin

Dotarło do nas wreszcie: nie pracujemy, tak jak typowi projektanci UX w Polsce, skupiamy się na innych rzeczach, i nie chcemy się tak dłużej określać. Nie chcemy, aby ludzie przychodzili do nas z prośbą o “zrobienie UXa”. (Co to w ogóle znaczy?!) Więcej o tym wszystkim napisałem rok temu w moim artykule: “2015: rok w którym UX się skończył”, który swego czasu stał się całkiem popularny (tutaj wersja w języku angielskim). Dla nas od zawsze jednym z głównych obowiązków było tworzenie strategii produktu i planowanie procesu projektowego, nie tylko projektowanie interfejsów.

Product Design, to nie tylko praca nad jakimiś “doświadczeniami”…

Maciej Lipiec

Digital Product Designer. Former Product Design Director @ K2 Internet.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store