Hiç bilmeyenler için 9 Ekim 2016 Github’ın kapatılması olayı
Midori Kocak
979

Merhaba,

Başlıkta da belirttiğiniz gibi, yazı aslında hiç bilmeyenler için yazılmış. O yüzden teknik olarak eleştirmek istemezdim. Ama yinede bir bilgisayar mühendisinden daha teknik bir yazı beklerdim. Okuduktan sonra bazı şeyler havada kalıyor gibi. Örneğin, ben Pardus projesinde çalışırken Savunma Bakanlığına sattığımız sistem tamamen dark networktü. Geceleri Debian repolarını offline sync edip sabah updatei basıyorduk. ( Ne günlerdi bea Mali burlardaysan ses et :). Dark network derken demek istediğim, networkün kendisi fiziksel olarak da izole idi. Endpoint’lerde kripto var, belirli zamanlarda keyler update ediliyor. Ve bu işlerin çoğu manuel idi. Bu da insan emeğinin ucuz olmasından kaynaklanıyor. Otomasyona gitmeyip, adam çalıştırarak çözüyorsunuz işleri demek. Yani demek istediğim, github açık olsada kapalı olsada, bir sikim olmaz. Herkes gönlünü rahat tutsun :)

Sağlıcakla

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.