پلکان مارپیچ

بخش اول ؛سال ۷۴

در ۱۳۷۴ هیچکس پسرک رو آدم حساب نمیکرد. ۱۳۷۴ هنوز هاشمی رفسنجانی سر کاره، وضع مالی خانواده های ضعیف افتضاح شده چون آزادسازی های اقتصادی توان خرید رو به شدت پایین آورده، بین رهبر و رییس جمهور جنگ پنهان در جریانه. مجلس پنجم قراره سر کار بیاد. با جولان دادنهای فائزه هاشمی، خانواده ای نیست که به رفسنجانی و خانواده اش فحش نده و اونارو دزد خطاب نکنه.سال ۱۳۷۴ مصطفی میرسلیم وزیر ارشاده و عزت اله ضرغامی معاون سینمایی. آدم برفی توقیفه و همه رو ویدئو به صورت غیرقانونی اون رو دیدن. سال ۷۴ هنوز شلوارها سه تا پیله دارن حداقل. گشادن و فوکولها مهمترین اجزای آرایش صورتهاست.ابروی دخترها پاچه بزیه و اِپل مانتوهاشون عرض شونده هاشون رو مثل عرشه ی کشتی تایتانیک میکنه. تو خونه ی همه یه وی اچ اس هست. حداقل یه آیوا ای۱۰۱. دخترها هنوز به دست از حرف زدن با پسرها منع میشن و اینطور آموزش دیدن که اگر حرف بزنند حتما یه بلایی سرشون میاد. پسرها هم در چیزی که بعدها بعضی هاشون رابطه ی معصومانه و بعضی رابطه ی احمقانه و اسکلی خطابش میکنن غرق شدند. دادن جزوه و حرف زدن به هر بهانه ای. جق بیداد میکنه و هنوز دوره ی سلطه ی فیلم های پورنوی آلمانیه که اون موقع فیلم سوپر خطاب میشدن. دخترها که سرنوشت خودشون رو محتوم میدونن. دانشگاه و شوهر. سال ۱۳۷۴ هنوز کسی به دخترها داف نمیگفت و چیزی به نام دهه هفتادمین معنی نداشت. چون اگر روز اول فروردین ۷۰ هم به دنیا اومده بودی باز هم یه بچه ی ۴ ساله بودی.هنوز دهه ۶۰ نوستالژی نشده بود . هنوز دهه ۵۰ هم نوستالژی نشده بود. هنوز کسانی که به حکومت فحش می‌دادند خیلی نبودند.هنوز سعید امامی رو کسی نمیشناخت. هنوز کسی راجع به میکونوس چیزی نمیدونست.کیمیایی تازه با سعید امامی ضیافت رو ساخته بودند و خیلی هم فروش کرده بود.هنوز ژانر چادر کشی و کلاسور که با در پناه تو مد شد مد نشده بود. هنوز سریال امام علی همه گیر نشده بود و مردم نوارهاش رو نخریده بودند. هنوز مخملباف ایران بود و رو بورس بود و اونسال گبه و نون و گلدون رو ساخته بود. هنوز مد نشده بود هوای بچه های نوجوان رو داشته باشند.پسرها و دخترهای همسن اصلا از هم خبر نداشتند. تابوهای جامعه تو رابطه هنوز از هزار تا بیشتر بود. بزرگترین خلاف شماره گرفتن از یه دختر بود که بشه باهاش چند دقیقه حرف زد.سال ۱۳۷۴ هنوز غرضی وزیر بود و اسم‌ وزارتخانه اش پست و تلگراف و تلفن بود. یعنی هنوز تو این مملکت که هیچ، همه جای دنیا تلگراف وجود داشت و موبایل تازه اومده بود و گوشی ها اندازه ی پاره آجر بودند و قیمت یک خط و گوشی اونقدر زیاد بود که میشد با ۲۰ تا از اونها تو گیشا یه آپارتمان ۱۵۰ متری خرید. تازه گیشا هم اینقدر شلوغ نبود. هنوز عبدالکریم سروش تو دانشگاه علوم اجتماعی تهران درس میداد و چیزی به نام گروه فشار وجود نداشت.تازه همه اسم حسین الله کرم رو شنیده بودند و مسعود ده نمکی هنوز انصار حزب اللهی محسوب میشد. کسی لیلا حاتمی و هدیه تهرانی رو نمیشناخت و هنوز رویای همه تصور کردن نیکی کریمی بود. هنوز سینماهای لاله زار کار میکردند و سینما کریستال و صابر رهبر برنامه ی اکران فیلم های خارجی خودشون رو با پررویی و دهن کجی به ارشاد و فارابی برگزار میکردن.در سال ۱۳۷۴ تفریح همه ایرانیها ساعت خوش و سال خوش و مهران مدیری و تیمش بودن. هنوز ایران به جام جهانی نرفته بود. حتی هنوز جام ملتهای ۱۹۹۶ امارات هم نبود. تو اونسال تنها دلخوشی مردم برنامه ی مهران مدیری بود یا صبح های جمعه زی زی گولو و جودی آبوت. در اون سال غمبار و بدون هیچ امیدی، پسر بچه ای وجود داشت که همسن انقلاب بود و هیچکس اون رو آدم حساب نمی‌کردم. اما پسربچه براش مهم نبود. اون تو دنیای خود ساخته ی خودش غرق شده بود.دنیایی که همه باهاش مخالف بودن اما او مطمئن بود که همه اشتباه میکنن.اون دنیا چی بود؟ همه چیز از عکسها شروع شد. نه قبلتر، از حرفهایی پدرش که ۶ سالی بود مرده بود، یا قبلتر، از خاطرات عمویش که فقط ۱۰ سال از او بزرگتر بود.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.