دانلود آهنگ نرو از مهدی احمدوند

دانلود آهنگ نرو از مهدی احمدوند

تو که نیستی شبا جاده تا هر جا که بره به هرجا میرسم
 هی هی خاطره
 تو که رفتی خودت خاطره هاتو عشقو به هر در زدم این دل نشد از یاد ببره
 تو که رفتی ول کردم ۲،۳ شبم هق هق کردم
 انقده از عشق خوندم که همرو عاشق کردم
 چرا منو ول کردی
 چرا دل دل کردی