Türkiye’nin ilerlemesinin önündeki en büyük engel
Enver ALTIN
333

Bunun çözümlerinden biri maaş anlaşmalarının brüt maaş üzerinden yapılması olabilir. İrlanda Cumhuriyeti’nde uygulama bu şekilde. Örneğin yeni bir işe başladığınızda iş sözleşmenizde maaşınız senelik brüt miktar olarak yazıyor. Diyelim ki senelik 30000 Euro maaş alıyorsunuz, aylık brüt maaşınız 2500 Euro oluyor ve elinize geçen miktar genelde 2000–2100 Euro civarı oluyor devletten aldığınız kira, özel sigorta yardımları düşüldükten sonra. Böylece her ay ne kadar vergi ödediğiniz fark ediyorsunuz. Özellikle prim veya ekstra maaş aldığınız aylarda ödediğiniz vergi miktarı da artınca gerçekten daha çok sorgulamaya başlıyorsunuz bu vergilerin nerelere harcandığını :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.