Čau Andreji a Dane, k těm dálnicím…

Dneska se podíváme jen a pouze na graf “který ministr postavil nejvíce dálnic” a ukážeme si kouzlo interpretace čísel. Zdroje pro tento článek jsou jen dva, oba prezentované hnutím ANO, jak jsem slíbil. Takže jde o ta “správná, dobrá čísla”, Andreji.

Upraveno 7.1.2018 — šotek řádil, takže se musím omluvit za chybu v přepočtu otevřených metrů za den. Hloupou chybou jsem pohoršil Danu Ťokovi o dvě příčky, takže není nejhorší ani podle této metodiky. V textu nahrazeny oba grafy správnými čísly a věty, které chyba ovlivnila, jsou v hranatých závorkách []. Na ostatních datech a závěrech se nic nemění. Omlouvám se hluboce.

Poprvé se graf objevil v novinách Lepší Česko 11/2018 (zde, 1. zdroj, čísla platná k říjnu 2018), podruhé jej pak zveřejnil pan Kolovratník (ANO), když obhajoval svůj výrok “v roce 2018 bylo zprovozněno 30 km nových dálnic” (zde, 2. zdroj), tato data jsou k závěru roku 2018 a obsahují rozlišené údaje k D1. (další zdroje je možné dohledat na ŘSD apod., ale není to potřeba, stačí tyto dva grafy). Jdeme na to.

Nejprve první graf z LepČes 11/2018:

To je slušný! Jak jsou tato data získána? (tzn. metodika) Naprosto jednoduše — jde o součet všech zahájených/zprovozněných kilometrů dálnic a rychlostních silnic (dále píšu jen dálnice) za dobu, po kterou byl daný ministr v úřadě. Pokud nebyl po celý rok, jde o poměr výsledku celého roku k době ve funkci (např. ministr 100 dní ve funkci, za rok postaveno 10 km: 10 km/365 dní = 0,027, ministr postavil 2,7 km dálnic). Tato metodika je sice “ne zcela přesná” (čti: k ničemu), ale co už. Dodržím ji.

První finta — životnost ministrů ve funkci je hodně nízká, polovina z nich nebyla ve funkci ani rok. Tudíž celkový součet z více let musí být nejvyšší, že ano. Tady je tabulka (k 31.10.2018) s délkou mandátu ve dnech (spočteno z dat zde):

Docela nepoměr, že? Tudíž — ano, můžeme říci, že za Ťoka se postavilo nejvíce dálnic, ale rozhodně nemůžeme říci, že se staví nejrychleji, nikdo nestavěl více a tak dále.

Stále za použití metodiky s přepočtem na délku mandátu (to je ta vaše, kluci, takže správná čísla) můžeme snadno vypočíst rychlost stavby/zprovoznění za jednotlivých ministrů — prostě celkové číslo vydělíme počtem dní ve funkci (tak jsou ta čísla počítána v grafu, takže jen měním měřítko z let na dny). Upraveno — [A hele, najednou to vypadá, že rychleji než Ťok stavěli skoro všichni]. Viz tabulka:

Upravený graf, Žák a Prachař šli dolů.

V zahajování je to lepší:

Tudíž — podle vašich vlastních dat je tvrzení “nikdo nestavěl rychleji/více než Ťok” lež, kluci. (na mě nekoukejte, já tu metodiku nevymyslel)

Ale ještě nekončíme. Díky panu Kolovratníkovi máme k dispozici graf, ve kterém je odlišena D1 (dle Andreje “nová dálnice”) od zbytku dálnic a je to zajímavé (data zde jsou o 2 měsíce novější, takže počet dní ve funkci u Dana vzrostl na 1488, je zohledněno ve výpočtu (pořadí ministrů to nemění). A přibylo pár kilometrů). Tady je:

Zahajované (a zprovozněné, graf nemá kompletní nadpis) stavby D+R

Modernizace dálnice D1 se tak podílí na výsledku Dana Ťoka (1488 dní ve funkci) 75,5 kilometry z 207,4 zahájených a dokonce 72,6 kilometry ze 127,1 (to jest více než polovina, 56 %) otevřených. Po odečtení tak vychází, že více kilometrů dálnic, než Dan, zprovoznili i Šimonovský (1512 dní), Řebíček (872 dní!) a pozor — i Bárta za 282! dní ve funkci :)

Jen pro doplnění ještě pořadí v tabulkách po odečtení D1 (u všech dotčených):

Upravená tabulka — Prachař a Dobeš si pohoršili

U zahájených zůstává Dan na 3. místě, ale u zprovozněných se propadl o dvě místa, za ním zůstávají Prachař a Dobeš. Původní výpočet byl chybný, za tento závěr se tedy omlouvám. Zbytek dat je OK, přepočítáno několikrát.

Upraveno, toto není pravda — [U zahájených zůstává Dan na 3. místě, ale u zprovozněných se propadl na poslední místo ze všech ministrů, za kterých bylo něco zprovozněno. Krásných 9 metrů na den (což dává 3,3 km za rok, to docela odpovídá skutečnosti za 2018). Můžeme tedy konstatovat, že pomaleji se u nás otevíraly dálnice (a R) jen za ministrů, kteří nic nepostavili. (vaše data, vaše metodika, kluci)]

Kdybyste stavěli dálnice alespoň z poloviny tak dobře, jako vám jde manipulace, zcestné metodiky a lži, máme už dávno nejlepší dálnice v Evropě! :)


Poznámky:

  • Excel s daty použitými v textu je zde
  • Celá ta metodika je blbost, počítá s tím, že stavby jdou od prvního dne za novým ministrem. Nicméně tady poukazuju na manipulace, nemám kapacitu vytvářet vlastní metodiku a hledat týdny data.
  • K metodice ještě — pokud jeden ministr zahájí např. stavbu 50 km dálnice, má v grafu “zahájil 50 km”. Zprovozňují se jednotlivé úseky, takže další ministr může mít “dokončil 10 km” a furt je to ta samá zahájená 50 km :)
  • Veškeré údaje v článku jsou jen a pouze z těch dvou grafů, přepočet na dny je tak zcela v souladu s metodikou PR týmu ANO.

Edit (úprava) 06.01.2019 v 19:06 — poslední dvě tabulky oříznuty o poslední, pomocný, sloupec (obsahoval km/den). Šotek řádil :)