Image for post
Image for post

Robotik çok geniş bir alan ve robotlar birçok farklı konumda karşımıza çıkabiliyor. Endüstri 4.0 süreci ile daha da gelişen robotların sık kullanıldığı yerler arasında fabrikalar ilk sıralarda. Uluslararası Robotik Federasyonu’nun (International Federation of Robotics) raporuna göre; 2019 yılında dünya çapındaki endüstriyel robot sayısının 2,6 milyona ulaşacağı öngörülüyor.(1) Farklı biçimde programlanabilen endüstriyel robotlar üretimdeki verimliliği bir hayli artırıyor. Bu özellikleri ile hararetli tartışmaların da öznesi konuma gelen robotlar, işsiz kalma sorunuyla karşı karşıya kalan insanları endişelendirmeye de devam edecek gibi görünüyor.

Üretim Sürecini Yeniden Tanımlayan Robotlar

Endüstriyel robotlar, hızları ve geniş hareket kabiliyetleriyle öne çıkmakta. Çalışma hacminin artmasını sağlayan ve manipülatör olarak adlandırılan kollara; uç elemanlar, enerjiyi sağlayan güç birimleri ve robotun kontrolünü sağlayan denetim kısmı eşlik eder. Bu tip robotlar; hareket yönü ve kabiliyetini belirleyen farklı serbestlik dereceleri(Degrees of Freedom) ile üretilebilir. …

About

MAGG4 Dergi

4. Endüstri Devrimi Platformu ve Yayınıdır. 🌐 https://magg4.com 📩 iletisim@magg4.com 📞 0 (212) 945 29 04

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store