Heart Rate Variability

Jeg har i et stykke tid kredset om Heart Rate Variability (HRV)og hvordan det kan bruges til at måle helbred og overtræning. Derfor har jeg den sidste måned foretaget daglige målinger.

Min interesse for HRV startede med et afsnit a The Primal Endurance Podcast, som i første omgang var totalt uforståeligt, men som plantede et frø i mit hoved, da jeg altid er på udkig efter mere brugbar data om mig selv.

Heart Rate Variability (HRV) er et mål for variationen i mellem hjerteslagene. Kort sagt slår hjertet ikke med en fast rytme, men har små variationer, og jo større de variationer er, jo bedre har du det (groft sagt).

Heart rate variability (HRV) is a relatively new method for assessing the effects of stress on your body. It is measured as the time gap between your heart beats that varies as you breathe in and out. Research evidence increasingly links high HRV to good health and a high level of fitness, whilst decreased HRV is linked to stress, fatigue and even burnout.

Monitoring Heart Rate Variability (HRV) is so much more valuable than just monitoring heart rate.

Jeg måler min HRV hver morgen, efter toiletbesøg, men inden morgenmad og kaffe, med en bluetooth-pulsmåler (Wahoo Tickr X) og android-programmet ithlete der kræver en måling på 55 sek. Udover HRV, måler den min hvilepuls og jeg indtaster selv subjektive mål, såsom søvnkvalitet, stress og humør. Målingen giver et tal, og ud for min baseline (et snit af de sidste syv dages målinger), kan jeg se ,om jeg kan træne hårdt eller skal restituere. Jeg er endnu ikke begyndt at bruge det til at planlægge min træning, men indsamler bare data.

Man kan også indtaste træningsmængden i ithlete, men det synes jeg giver en begrænset indsigt i træningens indvirkning på helbredet, da det er svært at omsætte træningen til et sigende tal. Derfor har jeg kørt data fra ithlete sammen med data fra traningpeaks (som jeg har fået en 7 dages test på) i et Google Doc, her er der virkeligt ingen begrænsninger for hvad man kan sammenligne.

Efter jeg læste denne artikel: What happens to HRV when training load ramps up fast? er jeg især blevet interesseret i hvordan HRV kan bruges som et klart mål for supercompensation. Hvis man sammenholder en periodes Training Stress Score fra Traningpeaks (andre mål, såsom samlet distance eller tid kan også bruges) med sin HRV, så burde en periode med hård træning efterfulgt af en periode med restitution, først give et fald i HRV, og efterfølgende en stigning til et højere niveau end før. Der skal bruges meget mere data, før jeg rigtigt kan se nogen tendenser, men det er spændende princip at prøve af, og kan også hjælpe med at bestemme længden at nedtrapningsperioden.

Jeg er desuden blevet opmærksom på at de nyere Garmin ure tilbyder HRV-målinger, med en lille workaround. SportsTracks har en guide.

HRV har også ledt mig til Heart Rate Coherence og vejrtrækningsøvelser. Det skriver jeg mere om senere.

P.S. Jeg er ikke ekspert og har sikkert misforstået nogle ting, så læse selv kilderne.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.