Hệ thống máy sấy khí và nguyên lí hoạt động của nó.

Vai trò của hệ thống máy sấy khí được đánh giá là một trong những hệ thống quan trọng bậc nhất trong hệ thống máy nén khí , máy sấy khí không chỉ làm nhiệm vụ tách hơi nước ra khỏi khí nén mà còn làm nhiệm vụ tách các tạp chất như : bụi bẩn , tạp chất và các phân tử dầu trong khí nén,… để tạo ra được lượng khí nén khô và sạch khi kết hợp với bộ lọc. Để tìm hiểu máy sấy khí hoạt động như thế nào, nó tách nước ra khỏi khí nén ra sao? và khi nào sử dụng máy sấy khí tác nhân lạnh và máy sấy khí hấp thụ? Ưu nhược điểm của máy sấy khí tác nhân lạnh và hấp thụ là gì? Mình xin tổng quát hóa một số vấn đề về sự hoạt động của dòng máy sấy này như sau :

I. Đầu tiên chúng ta xét về nguyên lý hoạt động của máy sấy khí tác nhân lạnh

1. Nếu lượng khí nén ở trạng thái bão hòa .

Nhiệt độ cao, nhiều độ ẩm được thổi ra từ máy nén khí đi vào cửa vào khí và sẽ được trao đổi nhiệt lần 1 với không khí khô, lạnh được thổi ra ở cửa thoát khí ở bộ đổi nhiệt khí tới khí, sau đó được thổi vào thiết bị làm khô (bộ đổi nhiệt khí –tới- làm lạnh).Khi khí nén được bão hòa được hút vào thiết bị làm khô sẽ được đưa lượng khí đó vào làm mát do hơi nóng âm ỉ bay hơi ở bộ làm mát của bộ đổi nhiệt, rồi được làm lạnh xuống dưới điểm sương 4. Được làm lạnh như vậy, hơi nước sẽ được bão hòa sẽ chuyển thành nước và được thổi ra bên ngoài bằng ống xả tự động . Nhiệt độ bên trong của thiết bị làm khô sẽ kết hợp cùng với được bộ làm mát để điều chỉnh tự động một cách chính xác tùy theo trọng tải khí nén của van Hot Gas Bypass và luôn duy trì được một điểm sương nhất định. Phương pháp điều khiển này không những tránh được nhiệt độ qua lạnh mà còn bảo vệ được chu kì làm lạnh và việc làm lạnh.

ss

2. Máy sấy khí tác nhân lạnh (kiểu làm lạnh) thường được sử dụng trong trường hợp bao gồm :

Loại máy sấy khí tác nhân lạnh thường được sử dụng trong các trường hợp yêu cầu nhiệt độ của điểm sương đạt trên 0 độ C.

3. Ưu điểm nổi trội của dòng máy sấy khí là :

- Chi phí ban đầu là chi phí đầu tư thấp, dễ dàng vận hành, dễ sửa chữa máy và máy sấy khí làm việc khá ổn định , it gặp các lỗi khó hiểu

>>>Xem thêm: máy nén khi trục vít Puma, máy nén khí Puma 2 cấp

II. Kiểu hoạt động máy sấy khí hấp thụ tách nước :

1. Đầu tiên xét về nguyên lý của máy sấy :

- Khí nén được cấp bởi máy nén khí được chuyển tiếp vào vào bình tích khí nén tiếp tục nó sẽ đi qua chất hấp thụ. Lượng hơi nước trong khí nén kết hợp với chất hấp thụ tạo thành giọt nước lắng xuống đáy bình và phần nước đã được làm ngưng được dẫn ra ngoài bằng van xả đáy (thường là các bộ tự động xả nước).Phần khí nén khô sẽ theo cửa ra của bình để cấp cho hệ thống.

2. Máy sấy khí hấp thụ thường được sử dụng trong trường hợp :

Máy sấy khí hấp thụ được dùng trong trường hợp hệ thống yêu cầu sử lý khí nén cung cấp cho hệ thống đạt tiêu chuẩn cao,khả năng tách nước ra khỏi khí nén đạt tới mức 99,99%.

3. Ưu nhược điểm của máy sấy khí và những điều cần tránh :

- Ưu điểm :

Khả năng tách nước ra khỏi khí nén đạt tới mức 99 %.

- Nhược điểm của máy sấy khí hấp thụ:

Chi phí đầu tư cao, tổn thất khí nén nhiều và chỉ được sử dụng trong một số ngành như : chế biến dược phẩm, thực phẩm.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.