Máy sấy khí có những ứng dụng gì ?

Máy sấy khí là một thiết bị quan trọng trong hệ thống máy nén khí, máy sấy khí giúp làm khô và làm sạch khí nén. Khí nén trong quá trình hình thành thường lẫn nhiều tạp chất và nước vì thế cần đi qua hệ thống máy sấy khí trước khi đưa vào các ống dẫn. Có thể nói máy sấy khí đóng vai trò quan trọng trong hệ thống máy nén khí.

Máy sấy khí làm việc theo 2 nguyên tắc: làm lạnh và hấp thụ hơi nước. Theo đó không khí đi qua máy sấy khí sẽ được tách nước và cặn bẩn bằng cách ngưng tụ hoặc được hấp thụ hơi nước. Phần chất cặn bẩn và hơi nước được tách ra này sẽ được xả ra ngoài máy nén khí.

Dựa vào nguyên lý hoạt động phân máy sấy khí thành 2 kiểu:

>>>Xem thêm: máy nén khi trục vít Puma, máy nén khí Puma 2 cấp

Máy sấy khí làm lạnh:

– Nguyên lý hoạt động: Khí nén sau khi được hình thành từ máy nén khí, được đưa qua máy sấy khí làm lạnh. Quá trình làm lạnh được thực hiện bằng cách đổi chiểu chuyển động của dòng khí nén dưới nhiệt độ từ 2 độ -6 độ C. Ở nhiệt độ này nước sẽ được ngưng tụ ở dạng sương, được tách ra khỏi khí nén. Sau đó, dòng khí nén đã được làm khô sẽ được nâng nhiệt độ lên 6–8 độ tại bộ phận trao đổi nhiệt, và đưa vào sử dụng. Phần nước và chất bẩn ngưng tụ được xả ra ngoài. Đối với máy sấy khí kiểu này van điều chỉnh lưu lượng và rơ le điều chỉnh nhiệt độ có tác dụng điều chỉnh lưu lượng chất làm lạnh để làm lạnh hơi nước.

– Máy sấy khí dạng này thường được dùng phổ biến do hoạt động khá ổn định

Máy sấy khí hấp thụ:

– Nguyên lý hoạt động: chất khô trong máy sấy khí có tác dụng hấp thụ hơi nước của khí nén. Máy sấy khí kiểu này gồm 2 bình: bình chứa chất sấy khô và bình tái tạo khả năng hấp thụ của chất sấy khô. Khí nén được đưa vào bình đi qua chất sấy khô để hấp thụ hơi nước. Hơi nước được hấp thụ sẽ lắng thành giọt và lắng xuống đáy bình. Khí nén khô sẽ được đưa qua các ống dẫn khí. Phần nước lắng đọng sẽ được thải ra ngoài qua van xả.

– Mấy sấy khí theo nguyên tắc này thường cho ra chất lượng khí khô sạch đạt 99,99%

Like what you read? Give Hà Mai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.