Yếu tố cốt lõi cần có cho doanh nghiệp mới thành lập

Hiện nay nền kinh tếđang hội nhập các doanh nghiệp với các loại hình khác nhau được thành lập. Vậy đối với các doanh nghiệp mới này cần có những yếu tố gì để hoạt động kinh doanh được nhanh chóng và đem lại nguồn lợi kinh tế. Hãy cùng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng liệt kê các yếu tố doanh nghiệp mới cần có.

Doanh nghiệp cần xác đinh được 3 nguồn vốn:

Vốn ý tưởng, vốn cơ sở vật chất và vốn quản lý. Ba loại vốn này sẽ bao trùm hết các góc độ mà một người nào đó đặt ra, khi nhận định, đánh giá về một doanh nghiệp.

1. Ý tưởng

Khó khăn về ý tưởng thành lập công ty?

Khó khăn về ý tưởng không phải là thiếu ý tưởng mà là không biết được mức độ khả thi của nó.

Mỗi người chúng ta thường có vài ý tưởng. Đây không phải là điều quá khó khăn. Nếu cho mỗi người vài chục phút, tôi tin mỗi người chúng ta đều có thể gạch ra vài ý tưởng. Có những người còn có rất nhiều hơn, họ đóng gói ý tưởng của mình lại mang đi bán.

Một vấn đề khác trong khó khăn ý tưởng là không lên được bản kế hoạch chi tiết. Và nên chia sẻ bản kế hoạch trên với mọi người. Khi nhận được sự chia sẻ, tôi tin rằng phần lớn những người nhận được sự chia sẻ sẽ rất vui, và họ có thể có những ý kiến nhận xét quý báu. Và sẽ là rất tốt nếu bạn nhận được nhiều ý kiến khen ngợi, đồng tình… Hơn nữa, biết đâu người ta có thể góp vốn vào cùng làm.

2. Cơ sở vật chất.

Vốn cơ sở vật chất cho một công ty là gì?

Khi thành lập công ty và đưa vào hoạt động, bạn phải có vốn cơ sở vật chất đủ vững. Vốn này bao gồm hệ thống văn phòng làm việc, nhà xưởng nếu có, kho bãi và trang thiết bị cần thiết cho những nơi này; dây chuyền công nghệ sản xuất và tất nhiên không thể thiếu đội ngũ nhân lực vận hành.

Thành lập công ty thì phải có văn phòng. Đây là yêu cầu bắt buộc của các chi cục thuế.

Cách đây vài năm, thành lập công ty là việc khá khó khăn vì cần phải hoàn thiện nhiều loại giấy tờ thủ tục. Nhưng nay đã dễ dàng hơn nhiều vì số lượng thủ tục được giảm bớt. Ngoài ra, hiện nay có nhiều dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói với chi phí khá rẻ thuận tiện cho việc đăng ký kinh doanh.

3. Quản lý điều hành.

Là toàn bộ việc quản lý, điều hành, đốn đốc, kiểm tra, thuyết phục, truyền lửa, thỏa hiệp đối với những người lao động trong doanh nghiệp của bạn. Bạn quản lý có tốt không? Truyền lửa có tốt không? Nhân viên của bạn có làm việc hết mình không? Có sáng tạo không? Hiệu suất hoạt động có cao không?

Văn hóa doanh nghiệp là điều cần có

VHDN quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa cuộc đời của những người sáng lập. Nhiều người cho rằng VHDN là một tài sản của doanh nghiệp. Tác dụng của VHDN thể hiện:

  • Tạo động lực làm việc
  • Điều phối và kiểm soát
  • Giảm xung đột.

Để nắm rõ các điều kiện cho doanh nghiệp mới phát triển bạn có thể truy cập website http://ngaymattroi.com/ để biết thêm thông tin.

Like what you read? Give Green Tour a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.