Chiến dịch Save Sơn Đoòng — Sứ mệnh bảo vệ sự nguyên sơ

VẤN ĐỀ

Với mong muốn tăng lượng khách du lịch hằng năm đến tham quan di sản thiên nhiên thế giới — hang Sơn Đoòng, tháng 10–2014, tập đoàn Sun Group dự định đầu tư Dự án cáp treo Sơn Đoòng, bao gồm hệ thống cáp treo với chiều dài dự kiến 10,6 km. Tuy nhiên, Sơn Đoòng là một hệ thống sinh thái nhạy cảm — nằm trên 2 đứt gãy giao nhau nên cấu trúc trần hang rất yếu (đã có 2 hố sập trong hang). Hơn nữa, hệ động thực vật của hang rất nguyên sơ và đặc trưng, bao gồm hệ động vật mù và hệ động vật bạch tạng sống trong bóng tối vĩnh hằng. Sự thay đổi về ánh sáng, chuyển động, rác thải ô nhiễm sẽ làm tổn thương nghiêm trọng hệ sinh thái.

GIẢI PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG

Với sứ mệnh bảo vệ sự nguyên sơ của Sơn Đoòng và nâng cao nhận thức của người Việt Nam về giá trị của các di sản thiên nhiên, đồng thời kêu gọi hành động bảo vệ những báu vật quốc gia đó, tổ chức Action4Future (Hành động về tương lai), tiền thân của công ty Wake It Up, đã tham gia khởi xướng chiến dịch “Save Sơn Đoòng”.

“Save Sơn Đoòng” đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp công dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Các hoạt động nổi bật nhất bao gồm:

  • Ký tên vào thỉnh nguyện thư “Save Sơn Đoòng” với mong muốn chính quyền bác bỏ dự án xây dựng cáp treo của Sun Group, “cứu Sơn Đoòng”, lưu giữ nguyên vẹn hang động lớn nhất thế giới.
  • Bán áo phông #savesondoong để gây quỹ tổ chức các hoạt động online và offline, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về sự kiện Sơn Đoòng.
  • Chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội bao gồm thay hình ảnh đại diện, chia sẻ thông điệp, kêu gọi ký tên được thực hiện rộng rãi trên khắp mọi miền tổ quốc.

Đây có thể xem là bước đi mạnh mẽ trong công cuộc bảo vệ di sản thiên nhiên đang bị tàn phá do quy hoạch du lịch không hợp lí và ý thức kém của du khách.

KẾT QUẢ

Chiến dịch “Save Sơn Đoòng” nhận được sự ủng hộ không chỉ từ những bạn trẻ, học sinh, sinh viên, các chuyên gia trong nước mà còn có rất nhiều du khách, nhà thám hiểm, nhà nghiên cứu, nhà bảo tồn thiên nhiên khắp thế giới.

Đây là một trong những phong trào phản ứng được tổ chức quy củ, chặt chẽ, có ý thức, có sức lan tỏa và là một phong trào có hiệu quả nhất từ trước đến giờ trong lĩnh vực bảo tồn di sản.

CON SỐ ĐANG CHÚ Ý

  • 74,108 chữ kí online ủng hộ chiến dịch phản đối dự án xây dựng cáp treo tại hang Sơn Đoòng.
  • Hàng triệu người tham gia lan tỏa chiến dịch, không chỉ ở Việt Nam mà còn khắp thế giới.

ĐỐI TÁC THỰC HIỆN

  • Nhà tài trợ: Trung Tâm Nâng Cao Năng Lực Cộng Đồng (CECEM)
  • Đối tác hỗ trợ: Aothun.vn (chiến dịch bán áo gây quỹ)
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.