Tratwowy survival

Nie gram w gry, praktycznie w ogóle. Akurat Raft zwrócił moją uwagę. To gra z cyklu survivalowego, gdzie trzeba przeżyć na tytułowej tratwie, atakowanej co jakiś czas przez rekiny. I tak sobie myślę, czy będę miała czas by sobie w to pograć ;)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Basia Majewska’s story.